Ürün Yaşam Döngüsü Yönetimi (PLM)

İşletmenize uyum sağlayan veri ve süreç yönetimi

Çalışanları, süreçleri ve verileri birbirine bağlamanın avantajlarından yararlanın. Autodesk PLM ile ürün geliştirme çevikliğinizi artırın, katma değer sağlamayan süreçleri azaltın ve kaliteyi yükseltin.

İş takviminizi her seferinde 10 iş günü kısaltabildiğinizi hayal edin

Konsept aşamasından teslimata kadar birçok aşamada her gün bir CAD sisteminden diğerine geçmek zorunda kalan üreticiler, iş süreçlerinde kafa karışıklığı, veri kaybı ve gecikme gibi risklere maruz kalıyor. Autodesk PLM, ekiplerin dosya türü fark etmeksizin zaten bildikleri araçlarda çalışmaya devam etmesine ve hem kurum içi diğer ekiplerle hem de tedarikçilerle verimli bir şekilde iş birliği yapmasına olanak tanıyan çoklu CAD entegrasyon seçenekleri sağlar.


Sektör liderlerinin ürün geliştirme sürecinde PLM yazılımı kullanarak iş birliğinin önündeki engelleri kaldırma, süreçleri hızlandırma, verimliliği artırma ve çevikliği güçlendirme konusunda nasıl olumlu sonuçlar aldığını öğrenin.

Herkesin tek bir veri kaynağıyla çalışmasını sağlayın

Süreçleri kolaylaştırın

Merkezi CAD entegrasyonlu PDM (İngilizce) ve iş akışı otomasyonu sayesinde geliştirme sürecini hızlandırarak yüksek değer üreten görevlere daha fazla zaman ayırın.

Dinamik kararlara ivme kazandırın

Sistem çapında gerçek zamanlı veri paylaşımı sayesinde iş birliğini önemli ölçüde kolaylaştırabilir, süreç fazla ilerlemeden daha sağlıklı kararlar alabilir, maliyetleri ve malzemeleri takip edebilirsiniz.

Tedarik zincirini bağlayın

Sipariş görünürlüğü ve kontrolü açısından daha kolay bir süreç elde etmenin yanı sıra gerçek zamanlı işaretleme ve geri bildirim döngülerinden yararlanarak tedarik zincirinizle daha yakından iş birliği yapın ve değişikliklere daha hızlı yanıt verin.

Pazara daha hızlı ulaşın

Daha fazla inovasyon, daha az yineleme döngüsü ve daha düşük maliyet avantajıyla konsept aşamasından üretime kadar her adımda, durmaksızın değişen pazar koşullarına gerçek zamanlı olarak uyum sağlayın.

Sektör liderleri Autodesk PLM ile pazara daha hızlı ulaşıyor

İş açısından kritik süreçlerinizi PLM ile verimli bir şekilde yönetin

Ürün veri yönetimi (PDM)

Ürünlerle ilgili veri ve süreçleri tek merkezde toplayın. Düşük değer üreten görevlere harcanan zamanı azaltın, ürün geliştirme çevikliğini artırın ve tüm proje verilerinizi tek çatı altında toplayarak çalışanlarınızın iş birliği yapmasını kolaylaştırın.

Malzeme listesi (BOM) yönetimi

Etkili BOM yönetimi çözümüyle ürününüzün her bir bileşenini belgeleyip izleyebilir ve gözden geçirebilir, ürünü imalata hazırlayabilir ve ürün yaşam döngüsü boyunca veri bütünlüğünü koruyabilirsiniz.

Değişiklik yönetimi

Ürün yaşam döngüsünün birçok aşamasında tasarım, öğe ve kayıtlarda değişiklik yapılırken uyulması gereken kurallar belirleyebilirsiniz. Departmanların revizyonları otomasyondan yararlanarak verimli bir şekilde belgelemesine imkan tanıyarak kurumsal çapta görünürlük ve izlenebilirliği mümkün kılın.

 

Yeni ürün geliştirme (NPI/NPD)

Proje şablonlarını ürün serisine, departmana veya ürün ekibine göre standart aşama kapısı dönüm noktaları, teslimatlar ve görevler tanımlayacak şekilde yapılandırın. Konsept aşamasından üretime uzanan süreci hızlandırın.

 

Tedarik zinciri yönetimi

Fiyat teklifi, satın alma ve tedarikçi yönetimi konusunda genişletilmiş kurumunuzun ihtiyaç duyduğu bilgilere dilediğiniz yerden ve istediğiniz zaman erişim imkanı sayesinde küresel tedarik zincirinizle 7/24 iletişimde kalın.

Kalite yönetimi

Olası sorunları önlemek için kalite iş akışlarını otomatikleştirin, değişiklikleri izleyip kaydedin ve kalite ölçümlerini analiz edin. Defo ve kusurları azaltın. Ürünlerinizin kalitesini ve güvenilirliğini artırın.

 

Verilerinizi, çalışanlarınızı ve süreçlerinizi kolayca birbirine bağlayan bulut PLM ve PDM çözümü.


Ürün yaşam döngüsü yönetimi trendlerinin bir adım ilerisinde kalın

WEB SEMİNERLERİ

Ürün yaşam döngüsü yönetimi web seminerleri

Autodesk uzmanlarından ürün yaşam döngüsü yönetimiyle ilgili ipuçları, püf noktaları ve en iyi uygulamalar hakkında bilgi alın. Autodesk PLM tarafından sağlanan avantajlarla iş birliğini kolaylaştırma, çevikliği artırma ve ürün kalite çıtasını yükseltmenin nasıl mümkün olduğunu öğrenebileceğiniz ürün yaşam döngüsü web seminerlerinden oluşan kapsamlı koleksiyonumuza göz atın.

 


Yaşam Döngüsü İçgörü Raporu

Verimliliği artırın, iş birliğini basitleştirin

Üreticiler, çok sayıda faktörden dolayı ürün geliştirmeyle ilgili veri ve süreçlerini yönetip yürütme konusunda yeni yaklaşım arayışına yöneliyor. Sektörün projeleri daha hızlı tamamlamak için nasıl geleneksel yöntemleri terk ederek PLM'yi benimsediğini öğrenin.

 


CIMdata'nın görüşleri açıklaması

PLM karmaşık olacak diye bir şart yoktur

Modern şirketler, küçük adımlarla başlayıp gerektiğinde PLM ortamını ölçeklendirme olanağı sağlayan stratejik bir yaklaşıma ihtiyaç duyuyor. Dijital dönüşüm uzmanı CIMdata'nın, neden sizinle birlikte büyüyebilecek bağlı bir ürün geliştirme çözümüne ihtiyaç duyduğunuza dair tavsiyelerini inceleyin.

 


Autodesk PLM çözümünü hızla kullanmaya başlayabilir ve kolayca ölçeklendirebilirsiniz

Autodesk PLM ile çalışmaya başlama fırsatı elinizin altında. Modüler süreçler ve yapılandırılabilir, kullanıma hazır iş akışları sayesinde ihtiyacınız olan çözümleri nasıl tam gerektiğinde uygulama esnekliğine sahip olabileceğinizi öğrenmek için hesap ekibinizle görüşün.

Ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) hakkında SSS

PLM neyin kısaltması?

PLM, "ürün yaşam döngüsü yönetimi" anlamına gelen "product lifecycle management" ifadesinin kısaltmasıdır. Ürün yaşam döngüsü yönetimi, mühendislik ve tedarik zincirinden kalite kontrol ve üretime kadar ürün yaşam döngüsüne dahil olan herkes için kurumsal çapta iş birliği olanağı sağlar. Herkesin aynı merkezden aldığı bilgilere göre hareket etmesini sağlayarak pazara daha kısa sürede, daha iyi ürünler ulaştırabilirsiniz.

PLM yazılımı nedir?

PLM yazılımı, ilk fikir aşamasından geliştirme, üretim, servis ve üretimi sonlandırmaya kadar uzanan ürün yaşam döngüsü boyunca veri ve süreçleri yöneten bir çözümdür. PLM yazılımı süreç iş akışlarını merkezileştirip otomatikleştirir ve birbirinden bağımsız alanlardaki tüm paydaşlar arasında iş birliğini mümkün kılar. PLM yazılımı tarafından yeni ürün tanıtımı (NPI), malzeme listesi (BOM) yönetimi (İngilizce), değişiklik yönetimi, tedarikçi yönetimi ve kalite yönetimi gibi olanaklar sağlanır. 

 

PLM'nin avantajları nelerdir?

Üretici olarak veri ve süreç yönetimi için PLM yazılımı kullanmanız, durmaksızın dönüşüm geçiren dünyamızda gittikçe karmaşıklaşan ürünler, müşteri talepleri, küresel pazar koşulları ve rekabet karşısında çeviklik ve esneklik sağlar. PLM ile kurumsal ölçekte zaman ve kaynak tasarrufu sağlayarak iş fırsatlarını daha hızlı değerlendirmekle kalmayıp daha fazla inovasyon ve esneklik sayesinde karşılaştığınız sorunları daha hızlı aşabilirsiniz.  

 

PLM, kurum çapında iş birliğinin yanı sıra tedarikçiler, satıcılar, yükleniciler ve müşteriler gibi kurum dışı üçüncü taraf paydaşlarla gerçek zamanlı iş birliğini de mümkün kılar. PLM, tüm paydaşları ve departmanları bir araya getirerek ürün tasarımı, mühendislik, üretim ve kalite verilerinin birbirine bağlı kalmasını sağlar. PLM merkezi bir sistem üzerinden insanları, süreçleri ve verileri birbirine bağlayarak kurumların iş birliğini kolaylaştırmasına, ürün geliştirme ve tedarik zinciri çevikliğini artırmasına, katma değer üretmeyen süreçlere daha az vakit harcamasına, ürünlerin kalitesini yükseltmesine ve pazara daha hızlı ulaşmasına yardımcı olur.

Ürün yaşam döngüsü yönetimi neden önemlidir?

Çoğu şirket, kendi işine odaklanan birbirinden bağımsız adacıklardan oluşur. Ürünlerle ilgili bilgiler farklı departmanlarda, ağla alakası kalmamış ağ sürücülerinde veya birilerinin bilgisayarında kaderine terk edilebilir. Farklı roller oynayan ekipler ve hepsini ilgilendiren bilgiler açısından tutarlılığı sağlamak imkansızdır. Ürün bilgilerini bulmak zor olur ve zaten çoğu güncelliğini yitirmiştir. Bu da hatalara, gecikmelere ve verimsizliğe yol açar. Ürün yaşam döngüsü yönetimi, merkezi veri ve iş akışı otomasyonu aracılığıyla bağımsız adacıkları ortadan kaldırması ve kurum çapında insanları, süreçleri ve ürün bilgilerini etkili bir şekilde birbirine bağlaması açısından önemlidir.  


Ürün yaşam döngüsü yönetimi sayesinde şirketlerin ürün ve hizmetleri tasarlama, oluşturma, destekleme ve geliştirme süreçlerinde ciddi iyileşmeler yaşanır. Hata yapma olasılığını düşüren PLM sayesinde konum veya zaman fark etmeksizin herkes en güncel verilerle ve en doğru bilgilerle çalışabilir. PLM, iş birliğinin önündeki engelleri kaldırarak verimliliği ve çevikliği artırır.  


PLM yazılımı aynı zamanda proje görevleri, raporlama ve denetimlerin manuel koordinasyonuna harcanan zamandan tasarruf sağlayan KPI panoları da sunar. PLM'nin kullanılması, ürün performans verilerini kapalı döngü halinde izleme ve geliştirme döngüsünün daha erken aşamalarında tasarım iyileştirmeleri yapma imkanı sunarak ürün kalitesinin artırılmasına da yardımcı olur. Ürün yaşam döngüsü yönetiminin neden önemli olduğuna ilişkin birçok sebepten yalnızca birkaçını okudunuz. Farklı sektör ve coğrafyalardan her ölçekte şirket, PLM'yi kullanarak kazanç sağlıyor.   

PLM'yi hangi endüstri veya sektörler kullanıyor?

Ürün yaşam döngüsü yönetimi çözümleri; endüstriyel makineler, tüketici ürünleri (İngilizce), inşaat malzemeleri ve imalatı (İngilizce), otomotiv ve ulaşım (İngilizce), elektronik ve tıbbi cihazlar gibi ürün ve ekipmanların geliştirilmesi üzerine faaliyet gösteren parçalı üretim şirketlerinde ve tedarik zincirlerinde kullanılır.  

PLM'nin temel bileşenleri veya özellikleri nelerdir?

Autodesk PLM, işletmenize uyum sağlayan veri ve süreç yönetimi sayesinde bugün küçük adımlarla başlayıp gelecekte altyapınızı genişletme esnekliği sağlar. CAD entegrasyonlu veri yönetimi (İngilizce), en yaygın olarak kullanılan sistemlere yönelik eklentiler sayesinde herkesin zaten bildiği tasarım araçlarında çalışmasına olanak sağlar. Süreç yönetimiyse tasarım iş birliği ve gözden geçirme, malzeme listeleri, değişiklik, kalite kontrol, yeni ürün tanıtımı, tedarikçilerle iş birliği ve diğer süreçlerde iş akışlarını standartlaştırır.  

 

Autodesk PLM, iş akışlarını standartlaştırmanıza yardımcı olur. Temel PLM uygulamalarının yanı sıra ek ücret gerektirmeyen onlarca özel süreç içerir.  Üstelik iş gereksinimlerinize uyarlayabileceğiniz kullanıma hazır iş akışları sayesinde sıfırdan başlamanız gerekmez. Bir işleve ihtiyacınız olduğunda anında uygulayabilirsiniz. Tüm verilerinizi ve süreçlerinizi yöneten Autodesk PLM, gerçekler konusunda şaşmaz bir kaynaktır ve açık API'si sayesinde ERP ve CRM gibi diğer iş sistemleriyle kolay entegrasyon imkanı tanıyarak verilerinizle daha da fazla şey yapmanızı mümkün kılar.  

Ürün yaşam döngüsü yönetimi çözümüyle neler yapabilirsiniz?

Ürün yaşam döngüsü yönetimi, ürün yaşam döngünüzün aşağıdakiler dahil olmak üzere birçok hareketli parçasını yönetmenize yardımcı olur:

  • Ürün veri yönetimi (PDM) (İngilizce): Ürünlerle ilgili tüm bilgi ve verileri tek merkezden yönetme imkanı, iş birliğini kolaylaştırıp tasarımların tekrar tekrar kullanılabilmesine olanak tanımasının yanı sıra değişiklikleri izleme, hata olasılığını azaltma ve üretkenliği artırma gibi avantajlar da sağlar.
  • Malzeme listesi (BOM) (İngilizce): Belirli bir standardı izleyen ürün BOM'ları oluşturarak bunları kurum çapında yönetip paylaşabilir, bu sayede bir ürünün yaşam döngüsünün herhangi bir aşamasında paydaşların en güncel, en doğru bilgilere ulaşmasını sağlayabilirsiniz.
  • Yeni ürün geliştirme: Proje şablonlarını yapılandırarak aşama kapısı dönüm noktalarını, sunumları ve görevleri ürün serisine, departmana, ürün ekibine veya başka ölçütlere göre standartlaştırabilirsiniz.
  • Değişiklik yönetimi: Değişiklik isteklerini veya emirlerini göndermek, izlemek ve onaylamak için ihtiyacınız olan ayrıntıları net bir şekilde görün.
  • Kalite yönetimi: Karşılaşabileceğiniz sorunları önlemek için kalite iş akışlarını otomatikleştirin, değişiklikleri izleyip kaydedin ve kalite ölçümlerini analiz edin.
  • Tedarikçilerle iş birliği: Sektörel ilişkilerle birlikte ele alındığında bütün kurumsal ekosisteminizin fiyat teklifi, satın alma ve tedarikçi yönetimi konusunda ihtiyaç duyduğu bilgilere dilediğiniz yerden anında erişim imkanı sayesinde küresel tedarik zincirinizle teması 7/24 sürdürün.

Ürün veri yönetimi (PDM) ile ürün yaşam döngüsü yönetimi (PLM) arasında ne fark var?

PLM'nin temelini, bir ürünle ilgili tüm dosya türlerini ve bilgileri kapsayan merkezi bir veri yönetim modeli yani PDM (İngilizce) oluşturur. CAD sistemlerine entegre olan PDM, veri oluşturma, inceleme ve yayınlama süreçleri için kurumsal standartların yanı sıra endüstri standartlarının uygulanmasına yardımcı olur. PDM, bir ürün yaşam döngüsünün tasarım ve mühendislik aşamasında değişiklikleri izler, hata olasılığını azaltır, tasarımın yeniden kullanılabilme olasılığını artırır ve iş birliğini destekler.  

 

Mühendislik dışında ürün verilerini kullanan departmanlar ve diğer iş süreçleri ne olacak? PLM tam olarak bu noktada devreye girer. Ürün yaşam döngüsü yönetimi, mühendislik ve tedarik zincirinden kalite kontrol ve üretime kadar ürün yaşam döngüsünün her aşamasında kurumsal çapta veri erişimi ve iş birliği olanağı sağlar. Autodesk PLM, ürün yaşam döngüsü boyunca ürün verileri ve süreç yönetimi açısından en verimli PDM ve PLM özelliklerini bir arada sunar.  

PLM, ürün geliştirme ve inovasyon konusunda ne gibi avantajlar sağlıyor?

Üreticilerin eşi görülmemiş bir düzeyde yenilikçi ve esnek olması gerekiyor. Üreticiler; müşteri beklentileri, piyasa koşulları, tedarik zinciri sorunları ve rekabet gibi iç ve dış güçler nedeniyle sürekli değişim baskısı altındalar.

 

Üreticiler, karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmek için operasyonel açıdan dijital dönüşümü hedefliyor. Bu şirketler güncelliğini yitirmiş ürün geliştirme yöntemlerini, israfı azaltmakla kalmayıp inovasyona daha çok zaman ve kaynak ayırma imkanı sunan teknoloji çözümlerini kullanarak geliştiriyorlar. Kendiniz ne kadar uğraşırsanız uğraşın, özellikle de birbirinden bağımsız sistemlerle elde edemeyeceğiniz düzeyde bir verimlilik ve etkiye yol açan veri ve süreç yönetimi olanaklarına sahip olmak istiyorsanız dijital dönüşüm için PLM olmazsa olmaz bir teknoloji çözümüdür.  

 

PLM insanları, süreçleri ve verileri birbirine bağlayarak tedarikçiler, iş ortakları ve müşteriler dahil olmak üzere ürünlerin yaşam döngüsünde pay sahibi olan herkesi kapsayacak şekilde kurumsal çapta iş birliğine dayalı bir ortam oluşturur. Bu da üreticilerin yenilikçi çalışma yöntemlerine daha fazla odaklanmasının yanı sıra geliştirme maliyetleri ve döngü süresinden tasarruf ederek pazara daha kısa sürede daha rekabetçi ürünler sunmasına ve kaynaklarını büyüme için daha fazla iş fırsatı yakalamaya ayırmasına olanak tanır.  

PLM, farklı ekip ve departmanlar arası iş birliği ve iletişimi nasıl kolaylaştırır?

PLM, herkesin merkezi bir sistemden doğru zamanda, doğru verilere erişmesini sağlayarak kurumsal ölçekte hata olasılığını düşürmenize ve üretkenliği artırmanıza yardımcı olur. Farklı departmanlardaki, bölümlerdeki, hatta ülkelerdeki ekipler birbirleriyle iş birliği yapabilir. İnsanların rollerine ve projelerine bağlı olarak hangi verilere erişebileceği ve hangi verileri düzenleyebileceği konusunda denetim kurumunuzdadır. Değişiklik kontrolü, herkesin doğru sürümü referans almasını sağlayarak sürecin ilerleyen aşamalarında hata veya aynı işi tekrar tekrar yapma riskini azaltır. Değişiklik isteklerini ve değişiklik emirlerini gösteren değişiklik yönetimi gerçek zamanlı olarak sunulur.

Tedarik zinciri yönetimi ve tedarikçilerle iş birliği konusunda PLM nasıl destek sağlar?

PLM, herhangi bir paydaşın ihtiyaç duyduğunda onaylı satıcılar, her bir satıcının ne tedarik ettiği, fiyatlandırma, iletişim bilgileri ve geçmiş denetim kayıtları dahil olmak üzere tüm tedarikçi bilgilerine merkezi olarak erişmesine imkan sağlar. Bu sayede daha önce kalite sorunları yaşamış veya endüstri standartlarını ve yönetmeliklerini ihlal etmiş tedarikçilerin tercih edilmesini önlemeye yardımcı olur. PLM sistemi, tedarikçi inceleme bildirimlerini otomatikleştirir ve bildirimlerin onay durumunu gerçek zamanlı olarak izler.

 

PLM, tedarikçilerle iş birliğini kolaylaştırır. E-posta trafiğiyle boğuşmak veya verilerin güncelliğini yitirebildiği ya da kaybolabildiği dosya paylaşım sürücüleri kullanmak yerine PLM sistemi kullandığınızda tüm veri ve süreçler merkezileşir. Tedarikçiler teknik resimlere ve 3B görselleştirme modellerine erişebilmenin yanı sıra RFQ sürecine sorunsuz bir şekilde katılabilir. Ayrıca tasarım üzerine iş birliği yaparken gerçek zamanlı işaretleme ve geri bildirim döngülerini paylaşarak daha etkili ve verimli iletişimin yolunu açabilirsiniz. PLM, ihtiyaçlarınıza yanıt verecek şekilde ürünlerin kalitesini artırmanın yanı sıra tedarikçilerin teslimat süresini kısaltmaya yardımcı olur.

Daha fazla SSS göster