AUTODESK BIM COLLABORATE PRO

Tasarım yönetiminizi kolaylaştırın

Daha fazla kontrol olanağı sunan şeffaf projeler

Autodesk BIM Collaborate Pro ile tasarım yönetimini kolaylaştırın

BIM Collaborate Pro, Mimarlık, Mühendislik ve İnşaat (AEC) firmalarının tasarım süreçlerini kolaylaştırmasına, sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmesine ve sorunsuz iletişim ve kilometre taşı takibini kolaylaştırmasına yardımcı olur. BIM Collaborate Pro ile ekipler şunları yapabilir:

  • Tasarım sürecini stratejik olarak planlama, koordine etme ve kontrol etme.

  • Verileri verimli bir şekilde yönetme ve riski azaltma.

  • Proje ilerlemesini yakından izleme ve iş planından sapmama.


Tasarım yönetimine bakış (video: 2:08 dk.)

Tasarım yönetimi için neden Autodesk BIM Collaborate Pro’yu kullanmalısınız?

Maliyeti, zaman çizelgesini ve kaliteyi kontrol edin

Paylaşılan tasarım bilgilerini ve proje zaman çizelgelerini izleyin, zamandan tasarruf edin ve standartlaştırılmış iş akışları ve proje şablonlarıyla bütçenizi aşmayın.

Proje şeffaflığı oluşturun

Ortak bir veri ortamında dâhili ve harici ekiplerden alınan projeyle ilgili iletişimlere ve belgelerine merkezî erişim elde edin.

Eyleme dönüştürülebilir içgörülerden yararlanın

Tahmine dayalı analitik ve kişiselleştirilmiş içgörüler aracılığıyla bilgiye dayalı kararlar alın.

Önemli özellikler

BIM Collaborate Pro'da tasarım yönetimi

Proje etkinliği takibi

Çok disiplinli projelerde veri alışverişini yöneterek paylaşılan tasarımların tarihlerini ve içeriklerini görüntüleyin


İletişim

Projeye ilişkin iletişimleri merkezî bir doğru bilgi kaynağında oluşturun, içe aktarın, yönetin ve paylaşın.


Şablonlar

Müşteri ve iş ihtiyaçlarına göre özelleştirilebilir şablonlarla projeleri daha hızlı başlatın. 


ISO 19650 ve özel dosya adlandırma standartları

Standartlaştırılmış dosya adlandırma sistemleriyle dosyaları zahmetsizce uygulayın, düzenleyin ve tanımlayın.


Insight

Eğilimleri değerlendiren, boşlukları belirleyen ve riski azaltmak ve kaliteyi artırmak için tahmine dayalı analitiği kullanan erişimi kolay panolardan içgörüler elde edin.


İzinler ve kontrol

Rolleri ve grup tabanlı izinleri kullanarak ilgili proje verilerine erişimi kontrol edin ve güvenli hâle getirin.


Video: Arcadis, kaliteyi artırmak ve iş büyümesini hızlandırmak için küresel veri yakalama süreçlerini nasıl standartlaştırdı?

“İyileştirilmiş standart proje yönetimi klasör yapısı ve şablonları, proje katılımcılarının mevcut tüm modüllerin kullanımını sezgisel olarak keşfetmesini sağlayarak e-posta ve elektronik tablolarla yönetimi azalttı.”

—Ann Blanchard, Kıdemli Proje Yöneticisi, Arcadis

BIM Collaborate Pro için tasarım yönetimiyle ilgili temel iş akışlarını keşfedin

Video: BIM Collaborate ve BIM Collaborate Pro’da proje standartları oluşturma iş akışının genel görünümü

Proje standartları

Projeleri hızlı bir şekilde başlatın ve gözetimi geliştirin. Özelleştirilebilir adlandırma standartlarıyla dosya alımını kolaylaştırın.

 


Video: BIM Collaborate ve BIM Collaborate Pro’da yazışma yönetimi iş akışı genel görünümü

İletişim yönetimi

Bağlı projenizde dâhili ve harici e-posta kaynaklarından gelen iletişimleri merkezî hâlde tutun.

 


Video: BIM Collaborate ve BIM Collaborate Pro’da içgörü iş akışı genel görünümü

Proje içgörüleri

İçgörüleri kullanarak proje durumunuz ve performansınız hakkında bütünsel bir görünüm elde edin.