Kontoadministrasjon for utdanning

Programvare for utdanningsinstitusjoner


Lærere, laboratorieadministratorer og IT-administratorer ved kvalifiserte utdanningsinstitusjoner kan få kostnadsfri tilgang til Autodesk-programvaretitler for installasjon i klasserom eller laboratorier. De fleste Autodesk-produkter er tilgjengelige med utdanningstilgang, inkludert nettjenester som Fusion 360. Se nettstedet Utdanningsfellesskap (engelsk).

 

All programvare og alle tjenester fra Autodesk er tilgjengelige på engelsk. Enkelte titler kan også være tilgjengelige på flere språk. Hvis du vil ha mer informasjon om bestemte titler, kan du se siden Autodesk-produkter. Tilgang til produkter inkluderer gjeldende versjon pluss opptil tre tidligere versjoner (hvis tilgjengelig).

 

Hvis du trenger hjelp med utdanningskontoen din, kan du se Autodesks utdanningsstøtte (engelsk).

 

*Kostnadsfri programvare og/eller skybaserte tjenester fra Autodesk er underlagt godkjenning og overholdelse av vilkår og betingelser i lisensavtalen for programvare eller tjenestevilkårene, i den grad det er aktuelt, som følger med slik programvare eller slike skybaserte tjenester. Programvare og skybaserte tjenester som er underlagt en utdanningslisens eller et abonnement, kan brukes av kvalifiserte brukere (engelsk) utelukkende til utdanningsformål (engelsk) og skal ikke brukes til kommersielle, profesjonelle eller andre inntektsbringende formål.


Kvalifisering

Kvalifiserte utdanningsinstitusjoner er kvalifisert for Autodesks utdanningsprogramvare og -tjenester. En kvalifisert utdanningsinstitusjon er en som er godkjent av et autorisert statlig organ for hovedformålet med å undervise registrerte elever. Dette inkluderer alle godkjente offentlige og private skoler, inkludert:

 • Ungdomsskoler og videregående skoler
 • Junior høyskoler
 • Høyskoler, universiteter og tekniske skoler
 • Hjemmeundervisningsprogrammer som tilhører et nasjonalt anerkjent hjemmeundervisningsorgan (eller som er uttrykkelig anerkjent av en lokal skolemyndighet som et akseptabelt alternativ til en godkjent utdanningsinstitusjon)

Følgende typer organisasjoner er ikke kvalifiserte utdanningsinstitusjoner:

 • Ikke-godkjente utdanningsinstitusjoner
 • Opplæringssentre
 • Kirker, sykehus, helsevesen og offentlige biblioteker
 • Forskningslaboratorier
 • Omskoleringsprogrammer

Hvis organisasjonen din ikke er kvalifisert, kan du se Alternativer for organisasjoner som ikke kvalifiserer.

 

Merk: De fleste utdanningsinstitusjoner over hele verden kvalifiserer for utdanningstilgang. Unntak er institusjoner i land som er underlagt USAs handelsblokade. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Eksportvilkår (engelsk).


Begrensninger for bruk

Utdanningstilgang til programvare og tjenester kan bare brukes til formål som er direkte relatert til læring, undervisning, opplæring, forskning og utvikling. De kan ikke brukes til kommersielle, profesjonelle eller andre inntektsbringende formål. Tilgang til programvare og tjenester kan imidlertid brukes til å utforme, opprette og veilede bidrag i Autodesk-sponsede designkonkurranser.

 

Hvis du vil ha mer informasjon om kvalifisering, kan du se Forstå kvalifisering for administratorer og lærere.

 

Bruk som ikke er tillatt for utdanningstilgang inkluderer:

 • Bruk av fasiliteter: Utforming, bygging og vedlikehold av en utdanningsinstitusjons fysiske strukturer og infrastruktur på campus er ikke tillatt.
  Unntak: En utdanningsinstitusjon kan fortsette å bruke disse spesifikke versjonene av programvaren hvis slik bruk tidligere ble gitt i en lisensavtale eller en separat avtale.
 • Forskning: Forskning utført av kommersielle programmer eller enheter som drives av eller er tilknyttet utdanningsinstitusjonen for kommersielle formål, er ikke tillatt.
  Unntak: Akademisk forskning utført og publisert av elever eller lærerstaben som en del av utdanningsinstitusjonens godkjente undervisningsprogrammer er tillatt.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alternativer for organisasjoner som ikke er kvalifisert.


Skybaserte tjenester

Følgende skytjenester er tilgjengelige gjennom utdanningsplanen:

 • Rendering – Lag flere fotorealistiske bilder og panoramabilder av designene dine på kortere tid.
 • Energy Analysis for Revit – Sammenlign energi- og livssykluskostnadene ved designalternativer, og ta informerte beslutninger som hjelper deg med å skape mer bærekraftig design.
 • Autodesk Green Building Studio – Optimaliser energieffektiviteten og arbeid mot karbonnøytralitet med flere designiterasjoner.
 • Optimalisering for Autodesk Inventor – Test ytelsen til flere designarbeider gjennom skybasert designsimulering for Autodesk Inventor-programvare.
 • Structural Analysis for Revit – Utvid designmodeller fra Autodesk Revit-programvaren til skyen, og analyser dem som en del av BIM-prosessen (Building Information Modeling).
 • Autodesk MockUp 360 – Samarbeid med leverandører og kunder i et enkelt skybasert miljø ved hjelp av dette forhåndsvisningsverktøyet for samarbeid og digital design i sanntid.
 • Autodesk Process Analysis 360 – Modeller, studer og optimaliser produksjonsprosessene dine. Identifiser flaskehalser fra planlegging til utforming og øk effektiviteten.
 • Autodesk Remote software service – Bruk Autodesk-programvaren som er installert på hovedmaskinen din, fra en ekstern PC eller iPad®, og få tilgang til egne designdata. Du kan jobbe hvor som helst der du har tilgang på Internett takket være iPad-appen, som kun er kompatibel med programvaren Autodesk® Inventor®.

Hvis du vil vite mer om Autodesks skytjenester, kan du se Skytjenester.

Tildelinger av skylagring

Kunder med vedlikeholdsavtale for utdanningssektoren får 25 GB med Autodesk skylagringsplass per navngitte bruker i abonnementet. Kontraktadministratorer kan angi én navngitt bruker per lisens i en aktiv plan.

 

Hvis du for eksempel registrerer deg for 1250 brukere, mottar utdanningsinstitusjonen 31 250 GB (1250 x 25 GB) med Autodesk skylagring.

 

For øyeblikket kan du ikke kombinere lagring mellom navngitte brukerkontoer, og lagringen er ikke akkumulerende: En navngitt brukerkonto kan ha en maksimal lagringsplass på 25 GB.


Tidligere utdanningslisenser

I mars 2020 endret Autodesk utdanningstilgangen fra en treårsperiode til en ettårsperiode. Hvis du for øyeblikket har en frittstående (individuell) enkeltbrukerlisens for Autodesk-programvare som ble utstedt før august 2020, vil lisensen fortsette å løpe i hele perioden. Når den utløper, må du bekrefte at du er kvalifisert for utdanningsplanen og deretter laste ned produktet for å aktivere lisensen. Det er ikke nødvendig å installere på nytt.

 

Utdanningsinstitusjoner med utdanningslisenser anskaffet før 27. oktober 2014 vil fortsette å motta tjenester i henhold til avtalt vedlikeholdsplan frem til utløpsdatoen. Hvis du vil fortsette å motta fordelene med vedlikeholdsavtalen, er det bare å laste ned en oppdatert versjon av Autodesk-programvaren fra nettstedet Utdanningsfellesskap (engelsk).


Lisens- og abonnementsvilkår

Lisenser for utdanningsinstitusjoner tillater automatisk følgende antall brukere og enheter:

 • Nettverkslisenser – 3000 samtidige brukere
 • Frittstående flerbrukerlisenser – 1250 enheter

Hvis du vil legge til mer enn 3000 brukere eller 1250 enheter, kan du kontakte Autodesks brukerstøtte (engelsk).

 

Merk: Pass på at du registrerer den første lisensen på registeronce.

 

Vilkårene for bruk (engelsk) beskriver vilkårene for bruk av programvaren gjennom utdanningsplanen. Hvis du vil ha mer informasjon om vilkår som supplerer vilkårene for bruk, kan du se Utdanningsbrukere – tilleggsvilkår (engelsk).

 

I tillegg til vilkårene for bruk av nettstedet som gjelder for alle kunder som bruker Autodesk-nettstedet, er tilgangen din til utdanningsfellesskapet (engelsk) også underlagt de spesifikke vilkårene for utdanningssektoren.

 

Autodesk Drive og andre nettjenester tilbys i henhold til tjenestevilkårene. Betingelsene som gjelder for en bestemt tjeneste kan variere, så sørg for å se gjennom vilkårene som følger med hver tjeneste. Disse vilkårene kommer i tillegg til eventuelle vilkår som gjelder for din bruk av programvare fra Autodesk som er knyttet til en tjeneste, og vilkårene for bruk av nettstedet for autodesk.com og andre Autodesk-nettsteder.


Verifisering og personvern

For å opprettholde vår forpliktelse til å tilby kostnadsfri profesjonell programvare for bruk i utdanning, har Autodesk engasjert SheerID, en tredjepartsleverandør av verifiseringstjenester, for å bekrefte at du er kvalifisert for utdanningstilgang. For å bekrefte at de er kvalifisert, må brukerne fremlegge bevis på registrering, ansettelse eller konsulentstatus ved en kvalifisert utdanningsinstitusjon. Se Bekrefte kvalifisering for administratorer og institusjonslærere.

 

Det er viktig for Autodesk å beskytte personvernet til kundene våre. Se Autodesks personvernerklæring (engelsk) for mer informasjon om hvordan vi samler inn, bruker og videreformidler personopplysninger.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support