Kontoadministrasjon for utdanning

Fornye tilgangen til utdanningsprogramvare


Din tilgang til utdanningsplanen utløper etter ett år. Du kan fornye tilgangen din årlig, så lenge du er kvalifisert.

 

Tretti dager før utløpet av din ettårige tilgang til utdanningsplanen får du en påminnelse via e-post. Du kan også finne utløpsdatoen i det personlige bannervarselet når du logger på kontoen på siden Hent produkter (engelsk) på nettstedet Autodesks utdanningsfellesskap (engelsk).

 

Hvis du ikke fornyer tilgangen, opphører den kostnadsfrie tilgangen når utdanningsplanen utløper. Hvis du har filer lagret i Stasjon, kan du fortsatt få tilgang til dem, men du kan ikke redigere dem eller laste opp nye filer.

 

Merk: Dokumenter som er lagret i Autodesks skytjeneste, forblir tilgjengelige i 30 dager etter at tilgangen til utdanningsplanen utløper. Sørg for å hente alle filer som er lagret i Autodesks skytjeneste før utgangen av perioden.


Starte tilgangen på nytt

  1. Kontroller om du fortsatt er kvalifisert for utdanningstilgang ved å se hvem som er kvalifisert.
  2. Logg på kontoen din på siden Hent produkter (engelsk).
  3. Klikk på Start tilgang på nytt i det tilpassede bannervarselet.
  4. Når du har bekreftet at du er kvalifisert, forlenges tilgangen automatisk med ytterligere ett år.

Når du har startet tilgangen på nytt, må du følge trinnene for å starte et abonnement på nytt for å fortsette å bruke produktene som tidligere ble anskaffet.


Starte et abonnement på nytt

Når du har fullført følgende trinn, tilordnes et nytt abonnement til kontoen din.

  1. Gå til siden Hent produkter (engelsk).
  2. Klikk på Kom i gang, og logg på.
  3. Rull ned til kortet for produktet ditt.
  4. Klikk på Hent produkt.
  5. Klikk på Installer/last ned. Et nytt ettårig abonnement tilordnes kontoen din.

Merk: Selv om produktet allerede er installert, må du klikke på Installer/last ned for å generere et nytt abonnement. (Du kan avbryte nedlastingen hvis du ikke trenger den.)


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support