Kontoadministrasjon for utdanning

Fornye institusjonell tilgang til utdanningsprogramvare


Måten å fornye tilgangen til utdanningsprogramvaren på, avhenger av lisenstypen din.

 • Ettårige flerbrukerlisenser: Fornyes automatisk for ytterligere ett år
 • Nettverkslisenser: Når lisensen utløper, genererer du en ny nettverkslisensfil. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Anskaffe og installere en lisensfil.
 • Frittstående flerbrukerlisenser: Aktiver på nytt ved å angi det eksisterende serienummeret i produktet du vil fornye:
  1. Klikk på rullegardinmenyen Logg på, og velg Behandle lisenser.
  2. I Lisensbehandling utvider du lisensdetaljene og velger Oppdater.
  3. Skriv inn serienummeret på nytt, og klikk på Aktiver.
  4. På velkomstskjermen klikker du på Aktiver.
  5. Klikk på Fullfør.
  6. Den nye utløpsdatoen vises i Lisensbehandling.

Tips: Hvis du vil finne serienummeret for produktet, kan du se Vise informasjon om produktlisensen.Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support