KONTOADMINISTRASJON FOR UTDANNING

Administratorveiledning til utdanningspakken


Hvis du er administrator eller IT-ekspert og kvalifiserer for Autodesks utdanningspakke, kan du distribuere Autodesk-produkter til et nettverk av delte datamaskiner til bruk i et laboratorium. Du vil bruke en nettverkslisensserver til å distribuere lisenser for opptil 3000 elever samtidig per produkt. Delte laboratoriemaskiner administreres ved hjelp av serienumre.


Administratorer som anskaffer produkter til skolen sin

Hvis du vil skaffe Autodesk-produkter og distribuere dem i et laboratorium eller klasserom på skolen, følger du instruksjonene i Konfigurere en lab som administrator. Oppsummert innebærer denne prosessen følgende trinn:

  1. Bekrefte kvalifisering og opprette en konto. Du vil opprette en konto og bekrefte at du er kvalifisert. Vær oppmerksom på at du kanskje må sende inn ytterligere dokumentasjon for å fastslå at du er kvalifisert.
  2. Skaffe deg en nettverkslisens. Du får en lisens for produktet(-ene) du trenger til skolen din.
  3. Distribuere produktene dine. Du laster ned og installerer produktfilene på datamaskinene i klasserommet eller på laboratoriet.
  4. Hjelpe lærerne og elever med å komme i gang. Om nødvendig vil du veilede dem i å opprette kontoene sine, etablere kvalifisering og logge på produktene som er installert på laboratoriet ditt.

Holde produktene oppdatert

Hvis du ikke bruker nettleserversjoner av Autodesk-produktene, kan du konfigurere en prosess for å holde de valgte Autodesk-produktene oppdatert på hver datamaskin. Dette er viktig fordi enkelte produkter, for eksempel Fusion 360, oppdateres hver 4-8 uke og kan raskt henge etter. Dette vil sikre at programvareversjonen elevene bruker på skolens enheter, er den samme programvareversjonen de bruker på hjemmeenhetene.


Fornye produkttilgang

For å kunne oppdatere Autodesk-produkter kontinuerlig, må du kanskje fornye din egen utdanningskvalifikasjon årlig. Som skoleadministrator kan du fornye opptil tre måneder før fornyelsesdatoen. Når du fornyer, flyttes bekreftelsesdatoen for kvalifisering frem et helt år fra den tidligere bekreftelsesdatoen, ikke fra fornyelsesdatoen. Det er med andre ord ingen straff forbundet med å fornye tidlig.

 

For institusjonelle fornyelser avutdanningspakken, se Fornye institusjonell tilgang til utdanningsprogramvare.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support