Kontoadministrasjon for utdanning

Kvalifisering for utdanningsplanen


Kvalifiserte elever og lærere er de som oppfyller aldersgrensen og er registrert, ansatt eller konsulent hos en kvalifisert utdanningsinstitusjon. En kvalifisert utdanningsinstitusjon er en som er godkjent av et autorisert statlig organ for hovedformålet med å undervise registrerte elever. Dette inkluderer godkjente ungdomsskoler, videregående skoler og institusjoner for høyere utdanning.

 

Se Vilkår for bruk i utdanning (engelsk) for mer informasjon.


Elever

Kvalifiserte elever omfatter også de som oppfyller aldersgrensen og deltar i følgende:

 • Hjemmeundervisning
  Elever som får hjemmeundervisning er kvalifiserte hvis de kan dokumentere at de er registrert i en nasjonalt anerkjent institusjon for hjemmeundervisning (eller en som er anerkjent av en lokal skolemyndighet som et akseptabelt alternativ til en godkjent utdanningsinstitusjon).
 • Hovedoppgave og masteroppgave
  Elever kan delta i utdanningsplanen for å jobbe med hovedoppgave eller masteroppgave. Dette omfatter prosjektemner som kan ha blitt gitt av en bransjepartner, under forutsetning av at aktiviteten inngår i studentens grad.
 • Lærlingarbeid (Østerrike, Tyskland, Sveits og Storbritannia)
  Hvis visse vilkår er oppfylt, kan studenter som deltar i en lærlingordning installere eller bruke programvare som er tilgjengelig via utdanningsplanen på en datamaskin hos bedriften. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Alternativer for ukvalifiserte organisasjoner.

Lærere og skoleadministrasjon

Kvalifiserte lærere er ansatte og uavhengige konsulenter som har som hovedformål å undervise registrerte elever ved en kvalifisert utdanningsinstitusjon.


Deltakere og mentorer i Autodesk-sponsede konkurranser

Elever som er registrert og godkjent som konkurrenter i Autodesk-sponsede konkurranser, samt mentorer som gir dem veiledning og instruksjoner, er kvalifisert for utdanningsplanen.

 

Hvis du vil se en liste over konkurranser sponset av Autodesk, kan du se Konkurranser (engelsk).


Ikke-kvalifiserte for utdanningsplanen

 • Kursdeltakere på opplæringssentre og omskoleringsprogrammer
  Ettersom opplæringssentre og omskoleringsprogrammer ikke er kvalifiserte utdanningsinstitusjoner, er brukere som deltar på slike kurs ikke kvalifisert for utdanningsplanen. For kortvarig bruk kan du registrere deg for en kostnadsfri 30-dagers prøveperiode.
 • Profesjonelle instruktører
  Profesjonelle instruktører og frilansere som jobber for et autorisert opplæringssenter (ATC) (engelsk), en Autodesk-forhandler eller en uavhengig opplæringsleverandør, er ikke kvalifisert for utdanningsplanen. Du kan kanskje kjøpe et abonnement på Autodesk-programvare eller få tilgang til et som tilhører et autorisert opplæringssenter du er ansatt i eller en organisasjon du tilhører.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support