Kontoadministrasjon for utdanning

Bekrefte kvalifisering som administrator


Lærere og laboratorieadministratorer i utdanningsinstitusjoner må bekrefte at de er kvalifisert for å få tilgang til utdanningslisenser for flere brukere og nettverk. Som en del av denne prosessen kan du bli bedt om å fremlegge dokumentasjon på ansettelse ved en kvalifisert utdanningsinstitusjon.

 

Viktig: Start prosessen med å bekrefte at du er kvalifisert tidlig nok til å sikre at du har tilgang til programvare når timen starter. Hvis skolen din ikke allerede er oppført som en kvalifisert utdanningsinstitusjon, kan det ta sju dager eller mer å validere den. Når du er kvalifisert, får du ett års kostnadsfri* tilgang til Autodesk-programvare og -tjenester som er tilgjengelige fra Autodesks utdanningsfellesskap (engelsk). (Du kan fornye tilgangen hvert år så lenge du er kvalifisert.)


Bekrefte kvalifisering og opprette en konto

Du trenger en Autodesk utdanningskonto for å distribuere programvare til flere brukere eller enheter ved institusjonen din. Hvis du jobber for et regionalt kontor eller distriktskontor og er ansvarlig for programvareinnkjøp for flere utdanningsinstitusjoner, må du opprette en egen konto for hver institusjon.

 

Slik bekrefter du at institusjonen din er kvalifisert og oppretter en konto:

 1. Gå til siden Hent produkter (engelsk).
 2. Se videoen Slik fungerer det på den siden for en fullstendig beskrivelse av prosessen med å bekrefte kvalifisering og åpne en konto hvis du ikke allerede har en.
 3. Klikk på Kom i gang på den siden.
 4. Følg instruksjonene på skjermen for å oppgi grunnleggende informasjon om skolen din og deg selv. Når du blir bedt om å velge utdanningsrolle, velger du ett av følgende:
  1. Velg IT-administrator hvis du planlegger å distribuere programvare til flere brukere eller enheter på vegne av institusjonen.
  2. Velg Lærer hvis du planlegger å bruke denne programvaren med elevene.
 5. Når kontoinformasjonen er sendt inn, mottar du en e-post for å bekrefte e-postadressen din. Klikk på koblingen i e-posten for å aktivere kontoen din.

Krav om tilleggsdokumentasjon

I noen tilfeller kan du bli bedt om å sende inn ytterligere kvalifikasjonsbevis på:

 • Ditt fulle navn (må samsvare med navnet som vises i skoleregistreringen)
 • Utdanningsinstitusjonens fulle navn
 • En dato i inneværende semester

Her er noen eksempler på relevante dokumenter, forutsatt at de inneholder informasjonen ovenfor:

 • Offisielt brev fra utdanningsinstitusjonen (du kan bruke denne malen)
 • Registreringsbevis
 • Undervisningsbevis
 • Elev- eller ansatt-ID (bilde er ikke påkrevd)
 • Vitnemål
 • Oppføring på skolens nettside

Du har opptil 14 dager på deg til å laste opp et relevant dokument. Når du har lastet opp dokumentasjonen, kan det ta et par dager før du er kvalifisert til å bli bekreftet av SheerID, vår tredjepartsleverandør av verifiseringstjenester.

 

Når kvalifiseringen din er bekreftet, vil du motta en bekreftelses-e-post som ønsker deg velkommen til utdanningsfellesskapet.


Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support