Kontoadministrasjon for utdanning

Konfigurere en lab som administrator


Hvis du er administrator eller IT-ekspert og kvalifiserer for Autodesks utdanningspakke, kan du distribuere Autodesk-produkter til et nettverk av delte datamaskiner til bruk på et laboratorium. Du vil bruke en nettverkslisensserver til å distribuere lisenser for opptil 3000 elever samtidig per produkt. Delte laboratoriemaskiner administreres ved hjelp av serienumre.


Opprette en konto og bekrefte at du er kvalifisert

Hvis du ikke har brukt Autodesk før, oppretter du en Autodesk-konto for å bruke produkter i utdanningspakken. Hvis du allerede har en Autodesk-konto, logger du bare på kontoen din på siden Hent produkter (engelsk) og går til Bekrefte kvalifisering for administratorer.

 

Slik oppretter du en konto

 1. Gå til autodesk.com/eligibility for å opprette en utdanningskonto og bekrefte at du er kvalifisert.

 2. Se videoen "Slik fungerer det" på den siden for en fullstendig beskrivelse av prosessen.

 3. Klikk på Kom i gang.

 4. Følg instruksjonene på skjermen for å oppgi grunnleggende informasjon om institusjonen og deg selv.

 5. Når kontoinformasjonen er sendt inn, vil du motta en e-post for å bekrefte e-postadressen din. Klikk på koblingen i e-posten for å aktivere kontoen din.

 6. Følg trinnene i Bekrefte at du er kvalifisert som administrator.

Få en nettverkslisens og distribuer produktene dine

 1. Logg inn på siden Hent produkter (engelsk), og velg Klasse/lab-kategorien.

 2. Velg Få lisens for produktet du trenger.

 3. Velg distribusjonstype, operativsystem, versjon og språk. Se Lisens- og abonnementsvilkår.

 4. Klikk på Last ned.

 5. Installer laboratorieproduktfilene.

 6. Sjekk e-posten din for lisensinformasjonen din, og registrer den opprinnelige lisensen på Autodesk Product Registration. Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du installerer en lisensfil, kan du se Anskaffe og installere en lisensfil.


Hjelpe lærere og elever med å komme i gang

Alle elever og lærere i organisasjonen som skal bruke et Autodesk-produkt i klassen eller laboratoriet ditt, må ha en Autodesk-konto med tilsvarende produktrettighet. Gjør følgende for å hjelpe dem:

 1. Be hver lærer og elev om å opprette en Autodesk-konto og bekrefte at de er kvalifisert. Henvis dem til Komme i gang som elev eller lærer.
  Merk: Lærere og elever vet at kvalifikasjonen deres er bekreftet når de logger på Hent produkter-siden (engelsk) og ser en utløpsdato for kvalifisering i det tilpassede banneret.

 2. Be hver lærer og hver elev om å logge på produktene som er installert på laboratoriet ditt, ved hjelp av Autodesk-kontoen sin.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support