Kontoadministrasjon for utdanning

Alternativer for ukvalifiserte institusjoner


Utdanningsinstitusjoner som ikke kvalifiserer for tilgang til kostnadsfri Autodesk-programvare, kan ha andre alternativer, inkludert opplæring, deltakelse i medlemsorganisasjoner og programvaretilgang for ideelle organisasjoner.


Opplæring

  • Kurs for kommersielle kunder – Autodesks autoriserte opplæringssentre (ATC) gir opplæring, støtte for produktbeherskelse, eksamensforberedelser med testing og sertifisering for brukere av Autodesk-produkter. Hvis du vil finne et autorisert opplæringssenter eller finne ut mer om hvordan man blir et ATC, kan du se nettstedet Autodesk-opplæring (engelsk).
  • Kurs for elever og lærere – Autoriserte akademiske partnere (AAP) er en del av det verdensomspennende undervisningspartnerskapet til Autodesk. AAP-er tilbyr kurs, støtte for lærere og elever, utvikling av lærerstaben, tilrettelegging av kurs, sertifisering og andre tjenester til utdanningskunder som bruker Autodesk-produkter. Hvis du vil finne en autorisert akademisk partner eller finne ut mer om hvordan man blir en AAP, kan du se nettstedet Autodesk-opplæring (engelsk).
  • Omskoleringsprogrammer – Organisasjoner som deltar i statsfinansierte eller andre omskoleringsprogrammer for oppsagte arbeidstakere, oppfyller vanligvis ikke definisjonen av en kvalifisert utdanningsinstitusjon. Organisasjonen din kan imidlertid kvalifisere seg til å bli med i ATC-programmet (Authorized Training Center) (engelsk).


Medlemsorganisasjoner og fagforeninger

Membership Training Provider Program er et samarbeid mellom Autodesk og den nasjonale ledelsen i store nordamerikanske fagforeninger. Dette tiltaket inkluderer personell som administrerer opplæringsprogrammer for medlemskap. Programmet støtter medlemsorganisasjoner som trener, tester og sertifiserer sine medlemmer. Hvis du vil vite mer, kan du se nettstedet Medlemskapsopplæring (engelsk).

Slik registrerer du deg

Medlemskapsopplæringsprogrammet er for øyeblikket tilgjengelig i Nord-Amerika, Irland og Australia. Følg denne fremgangsmåten for å registrere deg for programmet:

  1. Fyll ut registreringsskjemaet på nettstedet Membership Training Provider, og returner det til en utpekt distributør eller Autodesk.
  2. Se veiledningen for Membership Training Provider Program.
  3. Se gjennom og signer avtalen om medlemskapsopplæringsprogram.
  4. Betal den årlige abonnementsavgiften før du bestiller programvareabonnement.

Kontaktpersoner for registrering


Ideelle organisasjoner

  • Autodesks donasjonsprogram hos TechSoup tilbyr designprogramvare til kvalifiserte ideelle organisasjoner og veldedige organisasjoner over hele USA.
  • Autodesk Technology Impact Program (engelsk) donerer programvarelisenser til ideelle organisasjoner som bruker design for å møte store utfordringer.Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support