SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Oprávnění k uživatelským licencím


Zde jsou uvedeny nejčastější dotazy týkající se přechodu společnosti Autodesk na předplatná na jména a licence hostované společností Autodesk. Další informace o zabezpečení dat a ochraně osobních údajů naleznete v části Zabezpečení dat pomocí uživatelských licencí.


Ověřování a autorizace uživatelů (nejčastější dotazy)

Jak mohu software autorizovat?

Jednotliví uživatelé se přihlašují pomocí svého ID Autodesk nebo ID společnosti (pokud je povoleno jednotné přihlašování), aby mohli ověřit svou totožnost a autorizovat používání softwaru.

Potřebuji při prvním spuštění produktu připojení k internetu?

Ano. Služba licencování se musí při prvním použití produktu připojit k internetu, aby bylo možné ověřit, že jste byli autorizováni.

Jak často je po přihlášení nutné provádět opětovnou autorizaci?

Produkt kontroluje oprávnění pokaždé, když jste online a když byl produkt restartován. Pokud produkt zůstane otevřený a spuštěný, každých 24 hodin zkontroluje, zda je licence autorizována. Tím potvrdíte, že jste stále přiřazeni k produktu, že předplatné je stále platné a že byla aktualizována data zpráv o využití licencí.

Jak často se musím přihlašovat, pokud produkt zůstane otevřený v režimu online?

Pokud se přihlásíte a zůstanete v režimu online, budou se vaše přihlašovací údaje uložené v mezipaměti každý den automaticky obnovovat.

Co se stane, pokud nejsem připojen/a k internetu, když je produkt otevřený?

Při přístupu k licenci na jméno zahrnuté v předplatném s přístupem pro jednoho uživatele můžete být offline až po dobu 30 dní bez přerušení. Pokud jste offline, data o využití se pro zprávy o využití nezaznamenávají.

Jak poznám, že se blíží 30denní limit?

Během 30 dnů budete v produktu dostávat zprávy, které udávají, kolik dní můžete zůstat v režimu offline. Během posledních tří dní se při spuštění softwaru zobrazí jiná zpráva. Jedná se o upozornění, že zbývají méně než tři dny na připojení k internetu, jinak produkt přestane fungovat.

Co se stane, pokud se současně přihlásíte k více než jednomu zařízení?

Software obsažený v předplatném můžete nainstalovat s přístupem pro jednoho uživatele až na tři zařízení, ale vždy může být spuštěna pouze jedna aktivní relace. Více než jedna aktivní souběžná relace na různých zařízeních není možná a je považována za porušení našich podmínek použití.


Protokoly o výpadcích


Licence na jméno využívají při poskytování přístupu k softwaru uživatelům služby společnosti Autodesk v oblasti totožnosti a licencí. Zavazujeme se omezit dopad přerušení nebo plnění služeb na zákazníky tím, že udržujeme vysokou dostupnost (angličtina).

 

Co se stane, pokud se mi kvůli technickému problému společnosti Autodesk nepodaří kontaktovat službu ověření totožnosti? 
Pokud služba ověření totožnosti nefunguje a neexistuje žádný platný přístupový token (který vydrží až jednu hodinu), není možné produkt ověřit a získat k němu přístup.

 

Co se stane, pokud se mi kvůli technickému problému společnosti Autodesk nepodaří kontaktovat licenční službu?

  • Pokud produkt spustíte pro úvodní autorizaci, obdržíte dočasnou licenci, kterou lze používat až čtyři hodiny. Pokud se problém nevyřeší do čtyř hodin, bude vám vydána další dočasná licence. Po dokončení zálohování a spuštění licenční služby vám bude automaticky udělena licence. 

  • Pokud již máte produkt otevřený, můžete pokračovat v používání produktu až po dobu 24 hodin. Pokud se problém nevyřeší do 24 hodin, bude vám vydána dočasná licence. Po dokončení zálohování a spuštění licenční služby vám bude automaticky udělena licence.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory