SPRÁVA ÚČTŮ PRO SPRÁVCE

Nastavení služby Autodesk Flex


Služba Autodesk Flex umožňuje příležitostným uživatelům možnost používat tokeny pro 24hodinový přístup k libovolnému produktu, který je k dispozici v rámci programu Flex. Po zakoupení tokenů Flex můžete přiřadit uživatele a určit, ke kterým produktům mají přístup. Přehled naleznete v části Autodesk Flex.

 

Důležité: Aby uživatelům nebyl účtován poplatek za dobu nečinnosti, měli by se odhlásit nebo zavřít produkty, když je nepoužívají.

 

Tři kroky k zahájení používání služby Flex (video: 2:44 min)

Pomocí následujícího postupu nastavte službu Flex a pozvěte své příležitostné uživatele k přístupu k produktům společnosti Autodesk, které jsou v rámci služby Flex k dispozici.


Přiřazení uživatelů služby Flex

 1. Kupte si tokeny Flex. Viz část Kupte si tokeny.

 2. Přihlaste se na portálu Autodesk Account na adrese manage.autodesk.com a klikněte na možnost Správa uživatelů > Podle produktu.

 3. Vyberte položku Flex a klikněte na možnost Přiřadit uživatele.

 4. Vyberte jednu z následujících možností v závislosti na tom, zda přiřazujete stávajícího uživatele nebo zda chcete pozvat nového uživatele. 

  • Noví uživatelé: Zadejte celé jméno a e-mailovou adresu uživatele v lomených závorkách (například Jan Novák <jan.novak@email.com>).

  Poznámka: Noví uživatelé budou vyzváni k vytvoření účtu na portálu Autodesk Account, pokud žádný nemají. Pokud nový uživatel nepřijme pozvánku do sedmi dnů, bude nutné pozvánku odeslat znovu.

 5. Prohlédněte si zprávy o využívání služby Flex. Viz část Získání informací o využití služby Flex


Správa přístupu k produktům pro jednotlivé uživatele

Můžete určit, které produkty budou příležitostným uživatelům se službou Flex k dispozici.

 1. Přihlaste se na portálu Autodesk Account na adrese manage.autodesk.com a klikněte na možnost Správa uživatelů > Podle produktu.

 2. V seznamu produktů vyberte položku Flex. 

 3. V části Přiřazení uživatelé vyberte uživatele, kterého chcete spravovat, a zobrazte seznam produktů a služeb.

 4. Vyberte produkty a služby, které chcete přiřadit, nebo zrušte zaškrtnutí všech produktů a služeb, jejichž přiřazení chcete zrušit. 

  Poznámka: Pokud jsou vybrány všechny produkty (není zrušen výběr žádných produktů), nové produkty budou při přidání produktů do služby Flex automaticky přístupné. Pokud nechcete mít automatický přístup k novým produktům, je nutné přiřazení proaktivně zrušit.

 5. Klikněte na tlačítko Uložit změny. 

Uživatelé obdrží e-mail s oznámením, že mají přístup k produktům, pokud jim byl přiřazen jednotlivě. Pokud k přiřazení použijete příkaz Importovat, e-mailová upozornění nebudou zasílána.


Správa výchozích přiřazení

Jako alternativu ke správě přístupu k produktům na úrovni jednotlivých uživatelů můžete nastavit výchozí přístup k produktům a službám pro celý svůj tým. Když vyberete výchozí nastavení přiřazení, stávající i noví uživatelé budou mít přístup ke stejné sadě vybraných produktů.

 

Poznámka: Výchozí přiřazení jsou pro hostující uživatele automaticky vypnuta a společnost Autodesk doporučuje nechat je vypnuté. Pokud však potřebujete zapnout (nebo vypnout) výchozí přiřazení pro hostující uživatele, můžete se obrátit na podporu společnosti Autodesk.

 

Nastavení výchozích přiřazení:

 1. Přihlaste se k portálu Autodesk Account na webu manage.autodesk.com.    

 2. Na portálu Autodesk Account vyberte položky Správa uživatelů > Podle uživatele.

 3. Vyberte tým Flex, pro který chcete nastavit výchozí přiřazení.

 4. Klikněte na ikonu ozubeného kola Nastavení týmu v pravé horní části.

 5. V části Správa uživatelů > Výchozí přiřazení klikněte na možnost Nastavit výchozí přiřazení.

 6. V dialogu Správa výchozích přiřazení klikněte na položku Flex.

 7. Vyberte produkty, ke kterým chcete přiřadit výchozí přístup. Když společnost Autodesk přidá do služby Flex nové produkty, nebudou tyto nové produkty automaticky přístupné uživatelům s výchozím přiřazením. Chcete-li přiřadit přístup k novým produktům, upravte výchozí seznam přiřazení.

 8. Klepnutím na Uložit změny nastavte výchozí přiřazení.

 

Vypnutí výchozích přiřazení:

 • V dialogu Správa výchozích přiřazení zrušte výběr všech produktů.

Poznámka: E-mailová upozornění nejsou uživatelům při změnách výchozích přiřazení odesílána.

 

Priorita předplatného a zkušební verze

 

Pokud je uživatel přiřazen k předplatnému pro jednoho uživatele i tokenům Flex, tokeny se nepoužijí. Pokud například přiřadíte předplatné aplikace AutoCAD, tento uživatel nebude spotřebovávat tokeny pro aplikaci AutoCAD.

Podobně uživatelé ve zkušebním období nespotřebovávají tokeny pro tento produkt. Vybídněte uživatele, aby zprávu o vypršení platnosti zkušební verze ignorovali. Po skončení zkušebního období začnou využívat tokeny.

 

Poznámka: Priorita předplatného a zkušební verze platí pouze v případě, že se pro přihlášení používá stejné ID Autodesk.


Zakoupení dalších tokenů Flex

Při zakoupení dalších tokenů budou přidány do zůstatku tokenů vašeho týmu. Tokeny z každého nákupu Flex platí jeden rok od data zakoupení, přičemž nejprve se spotřebovávají starší tokeny. Tím zajistíte, že budete mít co nejvíce času na využívání tokenů.

 

Pokud spravujete více týmů, zkontrolujte, zda byl nákup Flex přidán do správného týmu. Pokud ne, můžete jej na portálu Autodesk Account přesunout do jiného týmu, který spravujete. Viz část Tokeny a týmy Flex.

 

Instalace a přihlášení pro příležitostné uživatele

 

Uživatelé tokenů Flex mohou stahovat a instalovat produkty.

 1. Přihlaste se na portálu Autodesk Account na adrese manage.autodesk.com a klikněte na možnost Všechny produkty a služby.

 1. V seznamu názvů produktů vyberte položku Flex. Klikněte na položku Zobrazit položky.

 

Pokud přejdete ze služby Flex na licenci předplatného pro jednoho uživatele nebo máte již nainstalovanou podporovanou verzi z předchozího předplatného nebo zkušební verze, není nutné aplikaci přeinstalovat.


Nejčastější dotazy

Jaký je rozdíl mezi předplatným pro jednoho uživatele a službou Flex?

Jak předplatná pro jednoho uživatele, tak služba Flex jsou formy přístupu pro jednotlivé uživatele. Předplatná pro jednoho uživatele jsou vyhrazená předplatná, která jsou přiřazena k použití vždy pouze jednomu uživateli. Nejlépe se hodí pro uživatele, kteří produkty pravidelně používají. Služba Flex naproti tomu není vyhrazené předplatné. Je určena k tomu, aby ji sdílel neomezený počet uživatelů, kteří používají produkty a „platí“ denní sazbu za spotřebovávání tokenů. Služba Flex je nejvhodnější pro příležitostné použití produktu.

Jak poznám, které tokeny Flex budou použity ke spotřebování poté, co můj tým provede nový nákup?

Ačkoliv každý nákup Flex vede k vytvoření jednoho nebo více nových balíčků tokenů Flex, tokeny z každého nákupu jsou přidány do zůstatku tokenů týmu. Při přístupu k produktům váš tým zpracovává tokeny z balíčku tokenů Flex co nejblíže ke koncovému datu, abyste měli pro každý balíček tokenů Flex nejdelší dobu používání, než vyprší. Pokud má váš tým více balíčků tokenů Flex se stejným koncovým datem, služba Flex použije nejdříve tokeny z nejmenších balíčků. Služba Flex například použije tokeny z balíčku o velikosti 500 kusů a poté je spotřebuje z balíčku o velikosti 5 000 kusů. Díky tomu tokeny, za které jste zaplatili vyšší cenu, budou spotřebovány před tokeny ze zlevněných balíčků.

Mám produkt zavřít, když jej nepoužívám? Co se stane, pokud zapomenu zavřít produkt a odjedu pryč na víkend?

Ano, chcete-li se vyhnout dalším poplatkům za tokeny, nepoužívané produkty zavřete. Tokeny jsou účtovány jednou za 24 hodin, i když produkt aktivně nepoužíváte. Je důležité na to pamatovat, abyste se vyhnuli nadbytečným poplatkům.

Jak jako uživatel zjistím, že mi tokeny dochází?

Když se přihlásíte k produktu, služba Flex potvrdí, že tým má dostatek tokenů, aby mohl být produkt celý den používán. Pokud zůstatek tokenů nebude dostatečný, služba Flex vás upozorní zprávou. Produkt nebudete moci spustit, dokud váš tým nebude mít dostatek tokenů. Poznámka: Tato zpráva se zobrazí, pokud je zůstatek v týmu nižší než denní počet tokenů pro produkt, který se pokoušíte provozovat, pokud je zůstatek v týmu nulový nebo pokud předplatné služby Flex dosáhlo data vypršení tokenů 12 měsíců.

Co když jsem ve dvou týmech, které oba využívají službu Flex?

Při otevření produktu a přihlášení nelze určit, který tým se má použít ke spotřebování tokenů. V takovém případě tým vybere společnost Autodesk.

Pokud již můj tým měl před zakoupením služby Flex předplatné Premium, budeme mít stále stejné výhody předplatného se službou Flex?

Ano, když váš tým získá službu Flex, uživatelé služby Flex plán a výhody předplatného pro jednoho uživatele, které jsou již v tomto týmu k dispozici, převezmou.

Pokud se omylem přihlásím k produktu a poté se ihned odhlásím, budou tokeny naúčtovány?

Pokud se přihlásíte a odhlásíte do pěti minut, tokeny nebudou naúčtovány.

Vyprší platnost tokenů? Můžu je převádět do dalšího období?

Každý balíček tokenů Flex je použitelný po dobu jednoho roku od data nákupu. Pokud balíček tokenů Flex dosáhne svého koncového data s kladným zůstatkem tokenů, zbývající tokeny vyprší. Tokeny z předplatných, kterým vypršela platnost, se nepřevádějí, a za nevyužité tokeny, jejichž platnost vypršela, nezískáte peníze zpět.

Chápu, že za každý produkt se během 24 hodin účtuje pouze jeden poplatek za použití (bez ohledu na to, kolikrát jej otevřu a zavřu), ale co se stane, když během těchto 24 hodin odcestuji do jiného časového pásma? Zvýšil/a nebo snížil/a jsem počet hodin před tím, než by došlo k naúčtování druhého poplatku?

Změna časových pásem nemá na dobu 24 hodin žádný vliv. Protože začíná při přihlášení k produktu, další poplatek nebude účtován po dobu 24 hodin od tohoto času zahájení, bez ohledu na časové pásmo uvedené na hodinách.

Co když pro produkt použiji modul plug-in? Jak jsou tokeny Flex účtovány za moduly plug-in?

Některé moduly plug-in produktu způsobují při přístupu k produktům denní naúčtování tokenu (zatímco některé moduly plug-in naúčtování nezpůsobují). Pokud byl modul plug-in nakonfigurován tak, aby se spustil při spuštění hostitelského produktu, bude denní sazba za token naúčtována za obojí. Abyste se vyhnuli nechtěným nákladům poplatkům za moduly plug-in, nekonfigurujte modul plug-in tak, aby se načítal při spuštění hostitelského produktu. Viz část Přehled sazeb Flex.

Vyžaduje služba Flex připojení k internetu?

Ano. K internetu se musíte připojit jednou za 24 hodin. Při prvním přihlášení k produktu je nutné připojení k internetu. Poté můžete až na 24 hodin přejít do režimu offline. Jakmile se přiblížíte ke značce 24 hodin, v produktu se zobrazí zpráva s upozorněním, že je opět nutné se přihlásit online.

Chápu, že mohu službu Flex přiřadit neomezenému počtu uživatelů. Znamená to, že mohu instalovat produkty zahrnuté ve službě Flex na neomezený počet zařízení nebo že mohu spustit neomezený počet souběžných relací?

Ne. Služba Flex se řídí stejnými podmínkami použití jako předplatné pro jednoho uživatele. Každý uživatel přiřazený k produktu zahrnutému do služby Flex může instalovat tento produkt až na 3 zařízení a může jej spouštět vždy pouze z jednoho zařízení.

Pokud uživatel služby Flex používá program v jednom zařízení a poté se ve stejný den přihlásí ke stejnému programu v jiném zařízení, bude tomuto uživateli poplatek naúčtován dvakrát?

Ne. Služba Flex účtuje denní sazbu za token pouze jednou pro konkrétního uživatele, za produkt, za 24 hodin, bez ohledu na to, které zařízení uživatel pro přístup k produktu používá.

Pokud uživatel služby Flex použije dvě verze stejného produktu ve stejný den, bude tomuto uživateli poplatek naúčtován dvakrát?

Ne. Služba Flex účtuje denní sazbu za token pouze jednou pro konkrétního uživatele, za produkt, za 24 hodin, bez ohledu na verzi produktu.

Mohu jako správce nastavit limity tokenů pro jednotlivé uživatele?

Ne. Můžete omezit produkty, ke kterým mají jednotliví uživatelé přístup. Nemůžete však nastavit limit tokenu pro určitého uživatele ani skupinu uživatelů.

Je služba Flex pro přístup k produktům podporována v systému Linux?

Pro produkty zahrnuté ve službě Flex, které běží v systému Linux (například Flame, Maya, MotionBuilder a Mudbox), služba Flex podporuje pouze verze 2020 a novější.


Potřebujete pomoc? Obraťte se na asistenta Autodesk.

Asistent vám může pomoci najít odpovědi nebo kontaktovat zástupce.


Jakou úroveň podpory máte?

Různé typy předplatného poskytují různé kategorie podpory. Zjistěte úroveň podpory pro vaše předplatné.

Zobrazit úrovně podpory