Zarządzanie kontami do celów edukacyjnych

Oprogramowanie dla instytucji edukacyjnych


Nauczyciele, administratorzy laboratoriów i administratorzy IT kwalifikujących się instytucji edukacyjnych mogą uzyskać bezpłatny dostęp do tytułów oprogramowania Autodesk w celu instalacji w salach szkolnych lub laboratoriach. Większość produktów Autodesk jest dostępna do celów edukacyjnych. Dotyczy to także usług internetowych, takich jak Fusion 360. Zobacz witrynę Społeczności akademickiej (angielski) .

 

Wszystkie programy i usługi Autodesk są dostępne w języku angielskim. Niektóre tytuły mogą być również dostępne w innych językach. Aby uzyskać więcej informacji na temat określonych tytułów, zobacz stronę produktów Autodesk. Dostęp do produktów obejmuje bieżącą wersję oraz maksymalnie trzy poprzednie wersje (o ile są dostępne).

 

Aby uzyskać pomoc dotyczącą konta edukacyjnego, zobacz temat Pomoc techniczna Autodesk dla instytucji edukacyjnych (angielski).

 

Uwaga: dostęp do bezpłatnych usług w chmurze lub programów Autodesk wymaga zaakceptowania i przestrzegania Warunków użytkowania lub innych postanowień (angielski) towarzyszących takim programom lub usługom w chmurze. Programy i usługi w chmurze objęte licencją lub subskrypcją edukacyjną mogą być używane przez uprawnionych użytkowników (angielski) tylko do celów edukacyjnych (angielski) i nie wolno ich używać do celów komercyjnych, zawodowych ani żadnych innych celów zarobkowych.


Uprawnienia

Z programów i usług Autodesk w wersji edukacyjnej mogą korzystać kwalifikujące się instytucje edukacyjne. Kwalifikujące się instytucje edukacyjne to instytucje akredytowane przez upoważnioną agencję rządową przede wszystkim w zakresie nauczania zapisanych uczniów. Obejmują one wszystkie akredytowane szkoły publiczne i prywatne, w tym:

 • gimnazja i szkoły średnie;
 • szkoły policealne;
 • kolegia, uniwersytety i politechniki;
 • programy nauczania domowego prowadzone przez uznaną na poziomie krajowym organizację edukacyjną (bądź wyraźnie uznaną przez lokalny urząd edukacyjny za dopuszczalną alternatywę dla akredytowanych instytucji edukacyjnych).

Następujące typy organizacji nie stanowią kwalifikujących się instytucji edukacyjnych:

 • instytucje edukacyjne nieposiadające akredytacji;
 • centra szkoleniowe;
 • kościoły, szpitale, systemy opieki zdrowotnej i biblioteki publiczne;
 • laboratoria badawcze;
 • programy przekwalifikowania.

Jeśli organizacja nie kwalifikuje się do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych, zobacz temat Opcje niekwalifikujących się organizacji.

 

Uwaga: większość instytucji edukacyjnych na całym świecie kwalifikuje się do uzyskania dostępu do wersji edukacyjnych. Wyjątek stanowią instytucje w krajach objętych embargiem handlowym nałożonym przez Stany Zjednoczone. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Przestrzeganie przepisów eksportowych (angielski).


Ograniczenia użytkowania

Dostęp do wersji edukacyjnych oprogramowania i usług może służyć wyłącznie do celów bezpośrednio związanych z uczeniem się, nauczaniem, szkoleniami, badaniami i rozwojem. Nie wolno używać ich do celów komercyjnych, zawodowych ani zarobkowych. Oprogramowania i usług można jednak używać do projektowania i tworzenia prac oraz udzielania wsparcia przez opiekunów pod kątem uczestnictwa w konkursach projektowania sponsorowanych przez Autodesk.

 

Aby uzyskać więcej informacji na temat uprawnień, zobacz temat Informacje o uprawnieniach administratorów i nauczycieli z instytucji edukacyjnych.

 

Niedozwolone wykorzystanie dostępu do wersji edukacyjnych obejmuje:

 • Wykorzystanie w obiektach: projektowanie, konstruowanie i utrzymywanie obiektów oraz infrastruktury wchodzących w skład kampusu instytucji edukacyjnej jest niedozwolone.
  Wyjątek: instytucja edukacyjna może nadal wykorzystywać konkretne wersje oprogramowania w obiektach, jeśli możliwość takiego wykorzystania została wcześniej uwzględniona w umowie licencyjnej lub w oddzielnej umowie.
 • Badania: badania prowadzone w ramach dowolnych programów komercyjnych lub przez podmioty komercyjne obsługiwane przez instytucję edukacyjną lub z nią stowarzyszone w celach komercyjnych nie są dozwolone.
  Wyjątek: dozwolone są badania akademickie prowadzone i publikowane przez studentów bądź kadrę w ramach akredytowanych programów instytucji edukacyjnej.

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Opcje niekwalifikujących się organizacji.


Usługi w chmurze

Następujące usługi w chmurze są dostępne w planie obsługi dla instytucji edukacyjnych:

 • Rendering — tworzenie bardziej fotorealistycznych obrazów i panoram projektów w krótszym czasie.
 • Energy Analysis for Revit — porównanie kosztów energii i cyklu życia obiektów w różnych wersjach projektu oraz podejmowanie świadomych decyzji, które pomogą tworzyć bardziej zrównoważone projekty.
 • Autodesk Green Building Studio — optymalizacja efektywności energetycznej i dążenie do neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla przez sprawdzenie wielu wersji projektu.
 • Optimization for Autodesk Inventor — testowanie parametrów wielu projektów dzięki opartej na chmurze symulacji przeznaczonej dla oprogramowania Autodesk Inventor.
 • Structural Analysis for Revit — przeniesienie modeli projektów z programu Autodesk Revit do chmury i wykonywanie analiz w ramach procesu modelowania informacji o budynku (BIM).
 • Autodesk MockUp 360 — praca z dostawcami i klientami w prostym środowisku opartym na chmurze z wykorzystaniem narzędzi do współpracy w czasie rzeczywistym i tworzenia cyfrowej makiety projektu.
 • Autodesk Process Analysis 360 — modelowanie, analizowanie i optymalizowanie procesów produkcyjnych. Identyfikacja problematycznych obszarów od etapu planowania po projektowanie układu infrastruktury i zwiększenie efektywności.
 • Usługa Autodesk Remote — sterowanie oprogramowaniem Autodesk zainstalowanym na komputerze głównym za pomocą komputera zdalnego lub tabletu iPad w celu uzyskiwania dostępu do własnych danych projektowych. Aplikacja na iPad, kompatybilna tylko z programem Autodesk Inventor, umożliwia pracę w dowolnym miejscu, w którym można uzyskać dostęp do Internetu.

Aby dowiedzieć się więcej na temat usług w chmurze Autodesk, zobacz temat Usługi w chmurze.

Przydział miejsca do przechowywania danych w chmurze

Klienci dysponujący planem obsługi dla instytucji edukacyjnych otrzymują 25 GB miejsca do przechowywania danych w chmurze Autodesk na każdego nazwanego użytkownika objętego planem. Administratorzy umów mogą przydzielić jednego nazwanego użytkownika na każde stanowisko w aktywnym planie.

 

Jeśli na przykład zarejestrujesz 1250 użytkowników, instytucja edukacyjna otrzyma 31 250 GB (1250 x 25 GB) miejsca do przechowywania danych w chmurze Autodesk.

 

Obecnie nie możesz łączyć miejsca do przechowywania danych z kont różnych nazwanych użytkowników ani ich agregować, więc maksymalna pojemność na jednego imiennego użytkownika nie może przekroczyć 25 GB.


Wcześniejsze licencje edukacyjne

W marcu 2020 r. Autodesk skrócił okres dostępu do wersji edukacyjnych z trzech lat do roku. Jeśli obecnie masz roczną lub trzyletnią autonomiczną (pojedynczą) licencję edukacyjną na oprogramowanie Autodesk wydaną przed początkiem sierpnia 2020 r., będzie ona nadal działać przez cały okres jej obowiązywania. Po wygaśnięciu licencji musisz potwierdzić swoje uprawnienia do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych, a następnie pobrać produkt, aby aktywować licencję. Ponowna instalacja nie jest konieczna.

 

W marcu 2023 r. Autodesk zmienił okres dostępu instytucji edukacyjnych do produktów na licencjach edukacyjnych z roku na 3 lata. Automatycznie wydłużyliśmy dostęp instytucji edukacyjnych posiadających licencje wielostanowiskowe i sieciowe do 3 lat od daty nabycia oprogramowania Autodesk. Jeśli instytucja posiada licencję od roku, zyska 2 dodatkowe lata dostępu. Jeśli posiada ona licencję od 2 lat, zyska 1 dodatkowy rok. Aby nadal korzystać z oprogramowania, administratorzy IT lub nauczyciele muszą po prostu reaktywować posiadaną licencję, używając oryginalnego numeru seryjnego. Licencje wielostanowiskowe i sieciowe pobrane po 28 marca 2023 r. są ważne przez 3 lata i nie trzeba wykonywać żadnych działań. Aby zapewnić nieprzerwany dostęp do oprogramowania w laboratoriach i klasach, po upływie trzyletniego okresu zalecamy zaktualizowanie licencji za pośrednictwem społeczności akademickiej (angielski).


Warunki licencji i subskrypcji

Licencje dla instytucji edukacyjnych automatycznie dopuszczają następujące liczby użytkowników i urządzeń:

 • licencje sieciowe — 3000 jednoczesnych użytkowników,
 • licencje wielostanowiskowe, autonomiczne — 1250 urządzeń.

Aby dodać więcej niż 3000 użytkowników lub 1250 urządzeń, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Autodesk (angielski).

 

Uwaga: upewnij, że zarejestrowano początkową licencję na stronie registeronce.

 

Warunki użytkowania określają warunki użytkowania oprogramowania w planie dla instytucji edukacyjnych. Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat postanowień uzupełniających Warunki użytkowania, zobacz temat Użytkownicy wersji edukacyjnych — dodatkowe warunki (angielski).

 

Oprócz Warunków użytkowania witryny, które dotyczą wszystkich klientów korzystających z witryny Autodesk, dostęp do witryny Społeczności akademickiej (angielski) podlega również Warunkom specjalnym dotyczącym instytucji edukacyjnych (angielski).

 

Autodesk Drive i inne usługi internetowe są oferowane na warunkach korzystania z usługi. Postanowienia, które dotyczą danej usługi, mogą się różnić od innych, dlatego należy sprawdzić warunki, które towarzyszą każdej usłudze. Warunki te są uzupełnieniem wszelkich warunków użytkowania dowolnego oprogramowania Autodesk powiązanego z usługą oraz warunków użytkowania witryny internetowej autodesk.com i innych witryn internetowych Autodesk.


Weryfikacja i ochrona prywatności

W celu podtrzymania zobowiązania do bezpłatnego dostarczania profesjonalnego oprogramowania do użytku w sektorze edukacji, Autodesk zaangażował firmę SheerID, zewnętrznego dostawcę usług weryfikacyjnych, do sprawdzania uprawnień dostępu do wersji edukacyjnych. Aby potwierdzić uprawnienia, użytkownicy muszą przedstawić dowód zapisu, zatrudnienia lub statusu podwykonawcy wystawione przez kwalifikującą się instytucję edukacyjną. Zobacz temat Potwierdzanie uprawnień administratorów i nauczycieli instytucjonalnych.

 

Ochrona prywatności klientów ma duże znaczenie dla Autodesk. Więcej informacji o tym, jak Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane, znajdziesz w Oświadczeniu Autodesk o ochronie prywatności .


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej