ZARZĄDZANIE KONTAMI DO CELÓW EDUKACYJNYCH

Przewodnik dla administratorów po planie dla instytucji edukacyjnych


Jeśli jesteś administratorem lub specjalistą IT, który kwalifikuje się do korzystania z planu Autodesk dla instytucji edukacyjnych, możesz wdrożyć produkty Autodesk w sieci komputerów współdzielonych do użycia w laboratorium. Do wdrożenia licencji dla maksymalnie 3000 uczniów lub studentów korzystających jednocześnie z danego produktu będziesz potrzebować serwera licencji sieciowej. Zarządzanie komputerami współdzielonymi w laboratoriach odbywa się na podstawie numerów seryjnych.


Administratorzy uzyskujący produkty dla swojej szkoły

Aby uzyskać produkty Autodesk i wdrożyć je w laboratorium lub sali lekcyjnej w szkole, wykonaj instrukcje opisane w sekcji Konfigurowanie laboratorium jako administrator. Proces ten obejmuje w skrócie następujące czynności:

  1. Potwierdzenie uprawnień i utworzenie konta. Poprosimy Cię o utworzenie konta i potwierdzenie uprawnień. Pamiętaj, że w celu zatwierdzenia uprawnień może być konieczne przesłanie dodatkowych dokumentów.
  2. Uzyskanie licencji sieciowej. Otrzymasz licencję na produkty potrzebne w szkole.
  3. Zainstalowanie produktów. Pobierzesz pliki produktów i zainstalujesz je na komputerach w sali lekcyjnej lub laboratorium.
  4. Pomoc nauczycielom i uczniom lub studentom w rozpoczęciu pracy. W razie potrzeby pomożesz im w zakładaniu kont, potwierdzaniu uprawnień i logowaniu się do produktów zainstalowanych w laboratorium.

Aktualizowanie produktów

Jeśli nie używasz wersji produktów Autodesk działających w przeglądarce, skonfiguruj proces, który zapewni aktualizowanie wybranych produktów Autodesk na wszystkich komputerach. Jest to ważne, ponieważ niektóre produkty, takie jak Fusion 360, są aktualizowane co 4–8 tygodni i mogą się szybko dezaktualizować. Dzięki takiemu procesowi wersje oprogramowania używane przez uczniów i studentów na urządzeniach szkolnych będą takie same, jak te używane na urządzeniach domowych.


Odnawianie dostępu do produktu

Aby móc stale aktualizować produkty Autodesk, konieczne może być coroczne odnawianie własnych uprawnień do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych. Jako administrator szkoły będziesz mieć możliwość odnawiania ich nawet na trzy miesiące przed datą odnowienia. Po odnowieniu data potwierdzenia uprawnień jest przesuwana o kolejny rok od poprzedniej daty potwierdzenia, a nie od daty odnowienia. Wcześniejsze odnowienie nie niesie więc ze sobą negatywnych skutków.

 

Informacje na temat odnowień planu dla instytucji edukacyjnych są dostępne w artykule Odnawianie dostępu instytucji do oprogramowania edukacyjnego.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej