Zarządzanie kontami do celów edukacyjnych

Pierwsze kroki uczniów i nauczycieli


Poniżej przedstawiono czynności, które powinni wykonać uczniowie i nauczyciele, aby rozpocząć korzystanie z planu dla instytucji edukacyjnych Autodesk i uzyskać dostęp do oprogramowania na użytek indywidualny. Aby uzyskać pomoc w konfigurowaniu zajęć lub laboratoriów, zobacz temat Konfigurowanie zajęć przez nauczyciela.


Tworzenie konta dla uczniów i nauczycieli

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem oprogramowania Autodesk, utwórz konto w portalu Autodesk Account, aby używać produktów objętych planem dla instytucji edukacyjnych. Upewnij się, że masz uprawnienia umożliwiające dostęp do wersji edukacyjnej (zobacz poniżej).

 

Autodesk używa systemu jednokrotnego logowania (SSO). Oznacza to, że do logowania się w wielu witrynach internetowych Autodesk możesz użyć tego samego adresu e-mail i hasła. Jeśli logujesz się w sekcji Rejestracja i aktywacja, witrynie Społeczności akademickiej, na dysku Autodesk Drive, w grupach dyskusyjnych Autodesk lub w niektórych innych witrynach internetowych Autodesk, masz już konto Autodesk.

 

Jeśli masz już konto Autodesk, zaloguj się na stronie Pobierz produkty (angielski) i przejdź do sekcji Potwierdź uprawnienia dotyczące uczniów i nauczycieli poniżej.

Aby utworzyć konto edukacyjne:

 1. Na stronie Pobierz produkty (angielski) w witrynie Społeczności akademickiej Autodesk (angielski) kliknij przycisk Rozpocznij.
 2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić podstawowe informacje o szkole i o sobie. Po wyświetleniu komunikatu o konieczności wskazania roli pełnionej w instytucji edukacyjnej wybierz jedną z następujących opcji:
  • Wybierz opcję Uczeń, aby używać oprogramowania na urządzeniu osobistym.
  • Jeśli planujesz używać tego oprogramowania z uczniami, wybierz opcję Nauczyciel.
 3. Po przesłaniu danych konta otrzymasz wiadomość e-mail, która umożliwi weryfikację adresu e-mail. Kliknij link w wiadomości e-mail, aby aktywować konto.

Jeśli nie otrzymasz wiadomości e-mail z potwierdzeniem konta:

 1. Poczekaj co najmniej 10 minut.
 2. Sprawdź foldery spamu lub wiadomości-śmieci.
 3. Upewnij się, że serwer poczty e-mail umożliwia odbieranie wiadomości e-mail z następujących adresów lub zaufanych domen:
  • noreply@autodesk.com (wiadomości e-mail z potwierdzeniem konta w portalu Autodesk Account);
  • studentcommunity@autodesk.com (jeśli wymagane są dodatkowe informacje w celu potwierdzenia uprawnień);
  • no-reply@autodeskcommunications.com (dla uczniów zaproszonych przez nauczycieli).
 4. Jeśli nadal wiadomość e-mail nie dotarła, spróbuj zalogować się (angielski) ponownie.
 5. Po wyświetleniu komunikatu wyślij ponownie wiadomość e-mail dotyczącą aktywacji.
 6. Jeśli to także zakończy się niepowodzeniem, podczas wprowadzania adresu e-mail mógł zostać popełniony błąd. Spróbuj ponownie utworzyć konto i potwierdź wprowadzony adres e-mail przy logowaniu.

Jeśli zapomnisz hasła:

 1. Aby zresetować hasło, kliknij przycisk Nie pamiętam hasła na stronie logowania.
 2. Wprowadź adres e-mail użyty do utworzenia konta.

Potwierdzanie uprawnień uczniów i nauczycieli

Aby uzyskać dostęp do oprogramowania i usług w ramach planu dla instytucji edukacyjnych, musisz potwierdzić swoje uprawnienia. W ramach tego procesu możemy Cię poprosić o udokumentowanie zapisu lub zatrudnienia w kwalifikującej się instytucji edukacyjnej.

 

Uwaga: adres e-mail Twojej instytucji edukacyjnej jest niewystarczający lub niewymagany do potwierdzenia uprawnień.

 

Ważne: nie będziesz mieć dostępu do oprogramowania w ramach planu dla instytucji edukacyjnych, dopóki nie potwierdzisz swoich uprawnień. Koniecznie rozpocznij proces potwierdzania uprawnień na tyle wcześnie, aby mieć dostęp do oprogramowania w momencie rozpoczęcia zajęć.

 • Jeśli Twoja szkoła nie jest jeszcze wymieniona jako kwalifikująca się instytucja edukacyjna, jej weryfikacja może potrwać co najmniej siedem dni.
 • W razie konieczności przesłania dokumentacji potwierdzenie uprawnień może potrwać kilka dni.

Jeśli musisz pilnie skorzystać z oprogramowania Autodesk, gdy Twoje uprawnienia są nadal potwierdzane, możesz pobrać bezpłatną 30-dniową wersję testową.

Aby potwierdzić uprawnienia:

 1. Odwiedź stronę Pobierz produkty (angielski) w witrynie Społeczności akademickiej Autodesk (angielski).
 2. Kliknij przycisk Zaloguj się. Wprowadź adres e-mail i hasło.
 3. Wybierz szkołę z listy rozwijanej. Jeśli szkoły nie ma na liście, kliknij przycisk Nie możesz znaleźć szkoły? i wypełnij formularz. Weryfikacja może potrwać co najmniej siedem dni. W przypadku nauczania domowego w polu wpisz Dom i z listy rozwijanej wybierz opcję Nauczanie domowe (dowolne).
 4. Sprawdź dwukrotnie wszystkie informacje.
  Ważne: upewnij się, że informacje w profilu są poprawne i zgodne z informacjami przechowywanymi w szkole, ponieważ nie można ich później zmienić. Upewnij się, że wybrano właściwy segment instytucji:
  • Szkoły średnie obejmują szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadpodstawowe.
  • Do szkół policealnych zalicza się uniwersytety i kolegia, a także szkoły branżowe i zawodowe. Jeśli wybierzesz nieprawidłowy segment, wybranie szkoły z listy będzie niemożliwe. Jeśli wybrano nieprawidłowy segment, skontaktuj się z działem pomocy technicznej Autodesk dla instytucji edukacyjnych (angielski).
 5. Kliknij przycisk Zweryfikuj.

Przesyłanie dodatkowej dokumentacji

Może zostać wyświetlony komunikat o konieczności przesłania dodatkowej dokumentacji potwierdzającej uprawnienia. Dokumentacja ta musi zawierać:

 • imię i nazwisko (musi odpowiadać danym w zapisie do szkoły),
 • pełną nazwę instytucji edukacyjnej,
 • datę z bieżącego semestru.

Poniżej przedstawiono kilka przykładów odpowiednich dokumentów z założeniem, że zawierają one powyższe informacje:

 • oficjalne pismo z instytucji edukacyjnej
  uwaga: poniżej znajdują się szablony takiego pisma dla uczniów oraz kadry;
 • potwierdzenie zapisu;
 • potwierdzenie wpłaty czesnego;
 • legitymacja ucznia lub pracownika (zdjęcie nie jest wymagane);
 • wyciąg z indeksu / wykaz ocen;
 • wpis na liście kadry w witrynie internetowej szkoły.

Na przesłanie odpowiedniego dokumentu masz 14 dni. Po przesłaniu dokumentacji potwierdzenie uprawnień przez firmę SheerID może potrwać kilka dni.

 

W celu podtrzymania zobowiązania do bezpłatnego dostarczania profesjonalnego oprogramowania do legalnego użytku w sektorze edukacji Autodesk zaangażował firmę SheerID, zewnętrznego dostawcę usług weryfikacyjnych, do weryfikacji uprawnień pozwalających na uzyskiwanie dostępu do licencji lub subskrypcji edukacyjnych. Wszyscy klienci, którzy chcą uzyskać bezpłatny dostęp do profesjonalnych produktów i usług Autodesk za pośrednictwem witryny Społeczności akademickiej (angielski), są zobowiązani przedstawić potwierdzenie zapisu, zatrudnienia lub statusu wykonawcy w kwalifikującej się instytucji edukacyjnej.

 

W przypadku kwestii dotyczących potwierdzania uprawnień, które nie zostały tutaj poruszone, skontaktuj się z firmą SheerID pod adresem customerservice@sheerID.com.

 

Po potwierdzeniu uprawnień otrzymasz roczny, bezpłatny* dostęp do wersji edukacyjnych oprogramowania i usług Autodesk w witrynie Społeczności akademickiej (angielski). Dostęp możesz odnawiać co roku, jeśli nadal będziesz się kwalifikować. Poszukaj wiadomości e-mail z potwierdzeniem i powitaniem w społeczności akademickiej. Ta wiadomość e-mail zawiera linki do strony Pobierz produkty (angielski), materiałów pomocy technicznej i strony Społeczności akademickiej (angielski).


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej