Zarządzanie kontami do celów edukacyjnych

Przegląd informacji: plan dla instytucji edukacyjnych


Autodesk daje uczniom i nauczycielom dostęp do tego samego oprogramowania projektowego, które jest używane przez najlepszych profesjonalistów na świecie, i w ten sposób pomaga w zdobywaniu umiejętności i wiedzy oraz osiąganiu sukcesów zawodowych.

 

Plan dla instytucji edukacyjnych zapewnia uprawnionym uczniom i nauczycielom bezpłatny* roczny dostęp do oprogramowania i usług Autodesk do celów edukacyjnych. Możesz korzystać ze wszystkich programów dostępnych w witrynie Społeczności akademickiej (angielski) z możliwością odnawiania dostępu corocznie, jeśli tylko będziesz mieć uprawnienia.


Zawartość

  • Oprogramowanie i usługi Autodesk dostępne w ramach planu dla instytucji edukacyjnych zawierają te same funkcje, które są dostępne w płatnej subskrypcji.
  • W planie dla instytucji edukacyjnych jest dostępna większość tytułów Autodesk, w tym starsze wersje i usług internetowe, takie jak A360 Rendering i Fusion 360.
  • Dostęp obejmuje bieżącą wersję oraz maksymalnie trzy poprzednie wersje (o ile są dostępne). Listę oprogramowania i usług znajdziesz w witrynie Społeczności akademickiej (angielski).
  • Potrzebujesz produktów w innym języku? Oprogramowanie i usługi Autodesk są dostępne w języku angielskim. Niektóre tytuły mogą być dostępne również w innych językach. Aby uzyskać więcej informacji o określonych tytułach, zobacz stronę produktów Autodesk.

Ograniczenia użytkowania

  • Oprogramowanie i usługi dostępne w planie dla instytucji edukacyjnych mogą być używane tylko do celów bezpośrednio związanych z uczeniem się, szkoleniami i badaniami. Nie wolno używać ich do celów komercyjnych, zawodowych ani zarobkowych.
  • Oprogramowania i usług dostępnych w planie dla instytucji edukacyjnych można używać do projektowania i tworzenia prac oraz udzielania wsparcia przez opiekunów pod kątem uczestnictwa w konkursach projektowania sponsorowanych przez Autodesk. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania dotyczące uprawnień uczniów i nauczycieli.
  • Aby korzystać z planu dla instytucji edukacyjnych, uczniowie muszą mieć co najmniej 13 lat.
  • Użytkownicy mogą zainstalować oprogramowanie Autodesk na maksymalnie trzech urządzeniach.

Usługi w chmurze

Usługi Autodesk w chmurze to opcje SaaS (software-as-a-service, oprogramowanie-jako-usługa), które mogą usprawnić projektowanie, wizualizację, symulację i udostępnianie prac innym osobom. Dodatkowe usługi i wybrane komponenty opcjonalne, jak również przestrzeń do przechowywania i usługi wymagające wyjątkowo dużej mocy obliczeniowej, takie jak renderowanie czy symulacja, znajdują się w miejscu dostępnym zawsze po nawiązaniu połączenia z Internetem.

 

Warto rozważnie korzystać z usług w chmurze, aby zapewnić wszystkim użytkownikom dobry poziom usług. Użytkownicy planu dla instytucji edukacyjnych, którzy regularnie korzystają z usług w chmurze w zakresie wykraczającym poza średnią rynkową, mogą napotkać dodatkowe ograniczenia. Ograniczenia dotyczące usług w chmurze mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Warunki użytkowania.(angielski)


Wcześniejsze licencje edukacyjne

W sierpniu 2020 r. Autodesk zmienił sposób dostępu do wersji edukacyjnych dla osób indywidualnych. Model licencji oparty na numerze seryjnym zastąpił modelem subskrypcji związanym z nazwą użytkownika, który wymaga potwierdzenia uprawnień w celu uzyskania dostępu.

 

W marcu 2020 r. Autodesk skrócił okres dostępu do wersji edukacyjnych z trzech lat na rok. Jeśli obecnie masz roczną lub trzyletnią autonomiczną (pojedynczą) licencję edukacyjną na oprogramowanie Autodesk wydaną przed początkiem sierpnia 2020 r., będzie ona nadal działać przez cały okres jej obowiązywania. Po wygaśnięciu licencji musisz potwierdzić swoje uprawnienia do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych, a następnie pobrać produkt, aby aktywować licencję. Ponowna instalacja nie jest konieczna.


Warunki subskrypcji i licencji

Warunki korzystania z oprogramowania w ramach planu dla instytucji edukacyjnych określają Warunki użytkowania.

 

Autodesk Drive i inne usługi internetowe są oferowane na warunkach umowy o usługach. Postanowienia, które dotyczą danej usługi, mogą się różnić od innych, dlatego należy sprawdzić warunki, które towarzyszą każdej usłudze. Warunki te są uzupełnieniem wszelkich warunków użytkowania dowolnego oprogramowania Autodesk i subskrypcji powiązanych z usługą oraz warunków użytkowania witryny internetowej autodesk.com i innych witryn internetowych Autodesk.

Weryfikacja i ochrona prywatności

W celu podtrzymania zobowiązania do bezpłatnego dostarczania profesjonalnego oprogramowania do użytku edukacyjnego Autodesk zaangażował firmę SheerID, zewnętrznego dostawcę usług weryfikacyjnych, do sprawdzania uprawnień dostępu do wersji edukacyjnych. Aby potwierdzić uprawnienia, użytkownicy muszą przedstawić potwierdzenie zapisu, zatrudnienia lub statusu podwykonawcy wystawione przez kwalifikującą się instytucję edukacyjną.

 

Ochrona prywatności klientów ma duże znaczenie dla Autodesk. Więcej informacji o tym, jak Twoje dane osobowe są gromadzone, wykorzystywane i ujawniane, znajdziesz w Oświadczeniu Autodesk o ochronie prywatności.Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej