Zarządzanie kontami do celów edukacyjnych

Konfigurowanie zajęć przez nauczyciela


Jeśli jesteś nauczycielem, który kwalifikuje się do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych Autodesk, możesz przypisać produkty Autodesk swoim uczniom. Dostęp do 125 subskrypcji dla jednego użytkownika każdego produktu możesz uzyskać w witrynie Społeczności akademickiej Autodesk. Ponadto uczniowie przypisani do produktu mogą zainstalować go na maksymalnie trzech urządzeniach.

 

Przypisanie produktów w ten sposób pozwala uczniom na pominięcie procesu potwierdzania uprawnień. Uczniowie są jednak powiązani z Twoimi uprawnieniami i tracą dostęp do produktów po wygaśnięciu tych uprawnień.


Tworzenie konta i potwierdzanie uprawnień

Jeśli jesteś nowym użytkownikiem oprogramowania Autodesk, utwórz konto w portalu Autodesk Account, aby używać produktów objętych planem dla instytucji edukacyjnych. Jeśli masz już konto w portalu Autodesk Account, zaloguj się na stronie Pobierz produkty (angielski)  i przejdź do sekcji Potwierdź uprawnienia uczniów i nauczycieli.

 1. Przejdź na stronę autodesk.com/eligibility, aby utworzyć konto edukacyjne i potwierdzić swoje uprawnienia.
 2. Zobacz film „Jak to działa” na tej stronie, aby dokładnie zapoznać się z procesem potwierdzania.
 3. Kliknij przycisk Rozpocznij.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby wprowadzić podstawowe informacje o szkole i o sobie.
 5. Po przesłaniu danych konta otrzymasz wiadomość e-mail, która umożliwi weryfikację adresu e-mail. Kliknij link w wiadomości e-mail, aby aktywować konto.

Uzyskiwanie dostępu do potrzebnych produktów

 1. Zaloguj się na stronie Pobierz produkty (angielski) i wybierz kartę Klasa/laboratorium.
 2. Wybierz opcję Subskrypcje edukacyjne dla jednego użytkownika i kliknij przycisk Zaakceptuj. Ten wybór jest wymagany tylko przy pierwszym otwarciu karty Klasa/laboratorium. Uwaga: jest to wybór jednorazowy. Nie możesz później zmienić subskrypcji na licencję sieciową. Jeśli potrzebne są zarówno subskrypcje dla jednego użytkownika, jak i licencja sieciowa, administrator powinien utworzyć osobne konto umożliwiające dostęp do produktów sieciowych.
 3. Kliknij przycisk Aktywuj klasę, a następnie kliknij przycisk Potwierdź w oknie potwierdzenia.
 4. W oknie potwierdzenia wybierz opcję Uzyskaj więcej produktów lub Przypisz użytkowników. Po wybraniu opcji Przypisz użytkowników otwierane jest konto w portalu Autodesk Account, na którym możesz przypisywać produkty uczniom.


Dodawanie uczniów do swojego konta i przypisywanie ich do produktów

Możesz nadać uczniowi bądź współpracownikowi w organizacji uprawnienia pomocniczego administratora, który pomoże Ci dodawać i przypisywać uczniów. Przypisz dowolną liczbę pomocniczych administratorów. Zobacz temat Role administratora w zarządzaniu użytkownikami.

 1. Zaloguj się na stronie Pobierz produkty pod adresem autodesk.com/eligibility (angielski).
 2. Kliknij opcję Zarządzaj użytkownikami dotyczącą wybranego produktu. Umożliwi to przejście na konto w portalu Autodesk Account, na którym dodasz uczniów oraz będziesz zarządzać subskrypcjami.
 3. Na koncie w portalu Autodesk Account możesz przypisywać uczniów do subskrypcji produktów zarówno w ramach zajęć, jak i pojedynczo. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Według grupy, aby skonfigurować uczniów w ramach swoich zajęć jako grupę i przypisać produkty do tej grupy. Aby utworzyć grupę i zarządzać nią, zobacz temat Zarządzanie grupami.
  • Przejdź do sekcji Zarządzanie użytkownikami > Wg użytkownika, aby przypisać uczniów pojedynczo lub zbiorczo przy użyciu arkusza kalkulacyjnego. Kliknij przycisk Zaproś użytkowników, a następnie wybierz opcję Zaproś pojedynczego użytkownika, aby dodać uczniów pojedynczo. Możesz też wybrać opcję Importuj, aby przesłać arkusz kalkulacyjny. Zobacz temat Dodawanie i usuwanie użytkowników.

Uwaga: gdy uzyskujesz dostęp do produktu w ramach zajęć, automatycznie zostaje Ci przypisana subskrypcja dla jednego użytkownika na własny użytek.


Powiadamianie uczniów

Po przypisaniu ucznia do produktu automatycznie otrzymuje on jedną lub dwie wiadomości e-mail od Autodesk, w zależności od tego, czy ma konto w portalu Autodesk Account.

 • Uczniowie mający konto w portalu Autodesk Account otrzymują jedną wiadomość e-mail potwierdzającą możliwość pobrania przypisanego produktu. Ta wiadomość e-mail zawiera link do konta w portalu Autodesk Account, na które uczniowie logują się przy użyciu własnych adresów e-mail i haseł. Po zalogowaniu uczniowie mogą pobrać oprogramowanie do przypisanego im produktu i zainstalować je na maksymalnie trzech komputerach.
 • Uczniowie, którzy nie mają konta w portalu Autodesk Account, otrzymują z Autodesk dwie wiadomości e-mail. Pierwsza wiadomość e-mail zawiera instrukcje dotyczące utworzenia własnego konta w portalu Autodesk Account. Druga wiadomość e-mail zawiera link do miejsca na koncie, z którego można pobrać przypisane produkty.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej