Zarządzanie kontami do celów edukacyjnych

Uprawnienia do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych


Uprawnieni są ci uczniowie i nauczyciele, którzy spełniają minimalne wymagania wiekowe i są zapisani w kwalifikującej się instytucji edukacyjnej, zatrudnieni przez nią lub są jej podwykonawcami. Kwalifikujące się instytucje edukacyjne to instytucje akredytowane przez upoważnioną agencję rządową przede wszystkim w zakresie nauczania zapisanych uczniów. Obejmują one posiadające akredytację gimnazja i szkoły średnie, a także uczelnie wyższe.

 

Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj Warunki użytkowania wersji edukacyjnych (angielski).


Uczniowie

Do uprawnionych uczniów należą również ci, którzy spełniają minimalne wymagania wiekowe i uczestniczą w realizacji następujących programów:

 • Nauczanie domowe
  Uczniowie pobierający naukę w domu są uprawnieni, jeśli potwierdzą przynależność do uznanej na poziomie krajowym organizacji zajmującej się nauczaniem domowym (lub uznanej przez lokalny urząd edukacyjny za akceptowalną alternatywę dla akredytowanej instytucji edukacyjnej).
 • Pisanie pracy dyplomowej lub magisterskiej
  Uczniowie mogą korzystać z planu dla instytucji edukacyjnych, aby napisać pracę dyplomową lub magisterską. Dotyczy to również tematów projektów wskazanych przez partnerów branżowych pod warunkiem, że prowadzone prace można uznać za objęte programem studiów lub nauki.
 • Praktyki (Austria, Niemcy, Szwajcaria i Wielka Brytania)
  Jeśli spełnione są pewne warunki, uczniowie biorący udział w programie praktyk firmowych mogą instalować oprogramowanie dostępne w planie dla instytucji edukacyjnych i używać go na komputerze firmowym. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat Opcje niekwalifikujących się organizacji.

Nauczyciele i kadra

Uprawnionymi nauczycielami są pracownicy i niezależni wykonawcy, których głównym celem jest nauczanie uczniów zapisanych do kwalifikującej się instytucji edukacyjnej.


Uczestnicy konkursów sponsorowanych przez Autodesk oraz ich opiekunowie

Do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych są uprawnieni uczniowie zarejestrowani oraz zaakceptowani jako uczestnicy w konkursach sponsorowanych przez Autodesk, jak również opiekunowie oferujący tym uczniom korepetycje i instruktaż.

 

Listę konkursów sponsorowanych przez Autodesk znajdziesz w sekcji Konkursy (angielski).


Osoby nieuprawnione do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych

 • Uczestnicy kursów w ośrodkach szkoleniowych i programach przekwalifikowania
  Ponieważ ośrodki szkoleniowe i organizacje oferujące programy przekwalifikowania nie są kwalifikującymi się instytucjami edukacyjnymi, użytkownicy biorący udział w takich kursach nie są uprawnieni do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych. W celu krótkookresowego użytkowania oprogramowania możesz się zarejestrować i uzyskać bezpłatną 30-dniową wersję testową.
 • Profesjonalni instruktorzy
  Profesjonalni instruktorzy i niezależni zleceniobiorcy pracujący dla Autoryzowanych Centrów Szkoleniowych (ATC), sprzedawcy Autodesk lub niezależnej placówki szkoleniowej, nie są uprawnieni do korzystania z planu dla instytucji edukacyjnych. Subskrypcję oprogramowania Autodesk możesz zakupić lub uzyskać do niej dostęp w centrum ATC, w którym pracujesz, lub organizacji, do której należysz.Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej