Zarządzanie kontami do celów edukacyjnych

Przewodnik dla nauczycieli po planie dla instytucji edukacyjnych


Jeśli jesteś nauczycielem, to aby uzyskać bezpłatny dostęp do oprogramowania w ramach planu Autodesk dla instytucji edukacyjnych, wykonaj czynności opisane w tym przewodniku. Możesz uzyskać dostęp dla siebie, a także pomóc swoim uczniom i studentom w uzyskaniu dostępu.

 

Metoda pobierania produktów dla siebie zależy od tego, czy ktoś już Ci je przypisał.

 

Produkty dla uczniów i studentów możesz uzyskać na kilka sposobów:

 • Przypisz produkty do swoich uczniów lub studentów i potwierdź ich uprawnienia. Każdy produkt możesz przypisać maksymalnie do 125 uczniów i studentów. Jest to opcja zalecana.
 • Poproś swoich uczniów i studentów o samodzielne zainstalowanie produktów i potwierdzenie swoich uprawnień.
 • Wdróż licencje sieciowe na współdzielonych komputerach w laboratorium lub w sali lekcyjnej.

  Uwaga: jeśli wybierzesz pierwszą lub drugą opcję, nie będzie można już jej zmienić. Jeśli potrzebujesz zarówno subskrypcji dla jednego użytkownika, jak i licencji sieciowych, administrator powinien utworzyć osobne konta dla produktów sieciowych.

Kroki umożliwiające uzyskanie dostępu do produktu dla siebie lub dla uczniów i studentów opisano w poniższych sekcjach. Jeśli potrzebujesz dodatkowej pomocy, kliknij link, aby przejść do artykułu z bardziej szczegółowymi informacjami.


Nauczyciele instalujący produkty do nich przypisane

Powinna dotrzeć do Ciebie wiadomość e-mail od Autodesk z informacją o produktach przypisanych przez współpracownika i miejscach, skąd można je pobrać. Czynności, które musisz wykonać, aby uzyskać dostęp do oprogramowania, różnią się w zależności od tego, czy masz konto w portalu Autodesk Account.


Nauczyciele uzyskujący produkty dla siebie

Jeśli nie masz przypisanego produktu, nadal możesz samodzielnie uzyskać bezpłatne oprogramowanie Autodesk. Jako nauczyciel możesz utworzyć konto i potwierdzić swoje uprawnienia do korzystania z planu Autodesk dla instytucji edukacyjnych. Wykonaj następujące czynności:

 1. Potwierdź swoje uprawnienia, korzystając ze szkolnego adresu e-mail. Przejdź na stronę Pobierz produkty (angielski) i kliknij przycisk Rozpocznij. Obejmuje to weryfikację roli nauczyciela w kwalifikującej się instytucji edukacyjnej.
 2. Uwaga:przesłanie dodatkowych dokumentów

 3. Utwórz konto w portalu Autodesk Account, klikając link Dokończ konfigurację konta w wiadomości e-mail otrzymanej po uzupełnieniu profilu edukacyjnego.

 4. Pobierz i zainstaluj oprogramowanie ze strony Pobierz produkty (angielski).
  Ważne: nawet jeśli masz już na swoim urządzeniu zainstalowane oprogramowanie, musisz kliknąć przycisk Pobierz na karcie produktu, aby aktywować swoje uprawnienia do korzystania z niego.

 5. Uruchom produkt, zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account i zacznij używać oprogramowania.
  Uwaga: po zalogowaniu się w przeglądarce może być konieczne kliknięcie przycisku Przejdź do produktu w celu powrotu do oprogramowania.

Nauczyciele przypisujący produkty uczniom lub studentom (zalecane)

Nauczyciele spełniający nasze wymagania dotyczące uprawnień muszą założyć własne konto w portalu Autodesk Account i nim zarządzać. Każdy produkt Autodesk możesz przypisać (i cofnąć jego przypisanie) maksymalnie do 125 uczniów i studentów. Uczniowie i studenci nie muszą wtedy indywidualnie potwierdzać swoich uprawnień, ponieważ są one powiązane z uprawnieniami nauczyciela. Każdy uczeń i student musi jednak mieć własne konto w portalu Autodesk Account.

 

Przed rozpoczęciem zajęć nauczyciele powinni polecić uczniom i studentom zapoznanie się z Przewodnikiem dla uczniów i studentów po planie dla instytucji edukacyjnych i poprosić ich o wykonanie czynności opisanych w punkcie „Uczniowie i studenci instalujący produkty do nich przypisane”.

 

Wykonaj następujące czynności:

 1. Potwierdź swoje uprawnienia, korzystając ze szkolnego adresu e-mail. Przejdź na stronę Pobierz produkty (angielski) i kliknij przycisk Rozpocznij. Obejmuje to weryfikację roli nauczyciela w kwalifikującej się instytucji edukacyjnej.
 2. Uwaga:przesłanie dodatkowych dokumentów

 3. Utwórz konto w portalu Autodesk Account, klikając link Dokończ konfigurację konta w wiadomości e-mail otrzymanej po uzupełnieniu profilu edukacyjnego.

 4. Uzyskaj dostęp do produktów, które chcesz przypisać.

 5. Przypisz produkty do uczniów lub studentów.

Nauczyciele proszący uczniów i studentów o samodzielne uzyskanie oprogramowania

Nauczyciele mogą poprosić uczniów i studentów o samodzielne ustalenie uprawnień i uzyskanie dostępu do oprogramowania. Aby pomóc swoim uczniom i studentom, poleć im zapoznanie się z sekcją „Uczniowie i studenci uzyskujący produkty dla siebie” w Przewodniku dla uczniów i studentów po planie dla instytucji edukacyjnych.


Nauczyciele wdrażający licencje sieciowe na komputerach współdzielonych

Nauczyciele mogą wybrać używanie serwera licencji sieciowej do wdrożenia licencji dla maksymalnie 3000 uczniów i studentów korzystających jednocześnie z danego produktu. Zarządzanie komputerami znajdującymi się w laboratoriach lub salach lekcyjnych będzie się odbywało na podstawie numerów seryjnych. Możesz poprosić administratora IT szkoły o wdrożenie produktów lub zrobić to samodzielnie. Zobacz Przewodnik dla administratorów po planie dla instytucji edukacyjnych.

 

Uwaga: aby móc korzystać z niektórych produktów, takich jak Fusion 360 lub InfraWorks, uczniowie i studenci muszą potwierdzić swoje uprawnienia i posiadać własne konto w portalu Autodesk Account.


Nauczyciele wyrejestrowujący uczniów i studentów

Ponieważ do jednego produktu można przypisać maksymalnie 125 uczniów lub studentów, po zakończeniu jednego semestru i przed rozpoczęciem kolejnego może wystąpić konieczność usunięcia przypisania produktów do uczniów lub studentów, tak aby zwolnione stanowiska można było przypisać do nowych osób.

 

Aby wyrejestrować uczniów lub studentów, należy usunąć uczniów lub studentów z przypisanego im produktu w portalu Autodesk Account.

 

Uwaga: uczniowie i studenci nie są automatycznie powiadamiani o cofnięciu przypisania produktu. Jeśli chcą nadal korzystać z bezpłatnego dostępu edukacyjnego do oprogramowania Autodesk, mogą wykonać czynności opisane w sekcji „Uczniowie i studenci uzyskujący produkty dla siebie” w Przewodniku dla uczniów i studentów po planie dla instytucji edukacyjnych.


Nauczyciele odnawiający dostęp do produktu

Aby móc korzystać z oprogramowania edukacyjnego, musisz co roku odnawiać swoje uprawnienia.  Datę odnowienia możesz sprawdzić na stronie Pobierz produkty (angielski). Zaloguj się, aby wyświetlić spersonalizowany baner u góry strony. Sprawdź również swoją pocztę e-mail, ponieważ na 30 dni przed wygaśnięciem uprawnień Autodesk wyśle wiadomość z przypomnieniem.

 

Aby odnowić dostęp edukacyjny do oprogramowania Autodesk, zobacz temat Odnawianie dostępu do oprogramowania edukacyjnego.

 

Uwaga: jeśli przeoczysz termin odnowienia, musisz ponownie uruchomić dostęp do oprogramowania edukacyjnego i wszystkich posiadanych subskrypcji, nawet jeśli produkt masz już zainstalowany.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej