KONTOADMINISTRATION FOR ADMINISTRATORER

Administrer teams


Som standard har du automatisk ét team i din Autodesk Account, som alle dine brugere og Autodesk-abonnementer tilhører. Du kan også oprette yderligere teams. Det kan være nyttigt at oprette flere teams, hvis din virksomhed har flere virksomheder eller organisationer, som ikke er relaterede, men du ønsker at købe abonnementer centralt for hele organisationen. Ved at oprette et team for hver afdeling vil administratorer for disse teams kun administrere de abonnementer, deres afdeling betaler for, i stedet for alle abonnementer, din organisation ejer. Du kan også flytte abonnementer mellem teams, og de vil fortsat blive administreret under den samme primære administrator.

 

Her er nogle af de funktioner, teams har:

 • Teamnavne vises i sektionen Kontraktoplysninger for din konto, så når det er tid til at forny abonnementer eller træffe købsbeslutninger, kan du se, hvilke abonnementer der er knyttet til hvilke teams. Det gør det let at spore fornyelser.
 • Du kan uddelegere administratorer, der kan administrere et eller flere teams. Administratorer kan omdøbe teams og invitere og tildele brugere til produkter.
 • Du kan filtrere dine brugsrapporter efter team for at se, hvor mange licenser brugerne i det pågældende team bruger. Brug rapportering af brug til at afgøre, om de brugertildelinger og forretningsbeslutninger, du træffer for et bestemt team, er effektive.

Det er vigtigt at forstå, at teams er forskellige fra de grupper, der er tilgængelige i Autodesk Account. Grupper giver dig mulighed for at organisere og tildele produkter til brugere. I stedet for at tildele dine brugere til produkter enkeltvis kan du organisere dem i grupper og administrere dem efter rolle, så medlemmerne af hver gruppe får adgang til de samme produkter. Du kan f.eks. oprette en gruppe til arkitekter, der bruger AutoCAD. Du kan få mere at vide i Administrer grupper.

 

Bemærk: Teams understøttes ikke i Klassisk brugerstyring.

 

Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com for hver af følgende procedurer.


Opret et team


Når du køber et abonnement for første gang, oprettes der automatisk et nyt team. Du kan også til enhver tid oprette et nyt team og flytte abonnementet til et andet team.

 

Sådan opretter du et nyt team

 1. Gå til Brugerstyring > Efter bruger eller Efter produkt.
 2. Klik på tandhjulsikonet for at åbne Indstillinger for teams.
 3. Vælg Opret team i menuen Handlinger.
 4. Angiv et navn for teamet, og klik på Opret team.

Bemærk: Hvis du administrerer et skybaseret samarbejdsprodukt såsom BIM eller ACC, kan du finde flere oplysninger i Administrer Autodesk Account-team med BIM 360-abonnementer (engelsk).


Omdøb et team


Som standard navngives et team med navnet på den oprindelige primære administrator, der blev tildelt, da teamet blev oprettet. Men du kan give dit team et mere meningsfuldt navn.

 1. Gå til Brugerstyring > Efter bruger eller Efter produkt.
 2. Vælg et team.
 3. Klik på tandhjulsikonet for at åbne Indstillinger for teams.
 4. Klik på Omdøb.
 5. Skriv et nyt navn, og klik på Gem ændringer.

Slet et team

I øjeblikket kan du ikke slette et team fra din konto i Indstillinger for teams. I stedet skal den primære administrator flytte alle abonnementer til et andet team. Kontakt derefter Autodesk Support for at fjerne teamet.


Vis persondata i rapporter

Brugernavne og andre identitetsoplysninger inkluderes i rapporter og eksporteret data, hvis Persondata er slået til under teamindstillinger. Du kan indstille rapportering af persondata for et hold.

 1. Gå til Brugerstyring > Efter bruger eller Efter produkt.
 2. Vælg et team.
 3. Klik på tandhjulsikonet for at åbne Indstillinger for teams.
 4. Under Persondata skal du klikke på feltet for at inkludere persondata i dine rapporter.

Hvis persondata er slået fra for et eller flere hold, vises hashede dataværdier for alle hold.


Tildel administratorer til et team


Du kan tildele én primær administrator og flere sekundære administratorer til et team. Hver af disse administratorer kan tildeles til mere end ét team. Som udgangspunkt vil abonnementsejeren (køberen) være den primære administrator.

 

Sådan ændrer du et teams primære administrator

Bemærk: Kun en sekundær administrator kan blive primær administrator.

 1. Gå til Brugerstyring > Efter bruger.
 2. Vælg et team.
 3. Vælg den bruger, du vil angive som primær administrator.
 4. Klik på Skift rolle.
 5. Vælg Primær administrator, og klik på Gem.
 6. Klik på Tildel primær administrator igen for at bekræfte ændringen. Den eksisterende primære administrator bliver en sekundær administrator. Se Administratorroller for brugerstyring for at få flere oplysninger.

 

Sådan tildeles en sekundær administrator til et team

 1. Gå til Brugerstyring > Efter bruger.
 2. Vælg et team.
 3. Vælg en bruger, der skal angives som sekundær administrator.
 4. Klik på Skift rolle.
 5. Vælg Sekundær administrator, og klik på Gem.

Føj brugere til et team


Du kan tilføje et ubegrænset antal brugere til et team. Hvis du føjer brugere til et team, fjernes de ikke fra andre teams.

 

Bemærk: Du kan også tilføje brugere til et team via masseimport eller via SSO.

 1. Gå til Brugerstyring > Efter bruger eller Efter produkt.
 2. Vælg et team.
 3. Klik på Inviter brugere.
 4. Tilføj og tildel brugere. Se Tilføj og fjern brugere for at få flere oplysninger.

Tilføj produkter og abonnementer til et team


 • Hvis køberen ikke er administrator for et team, oprettes der automatisk et nyt team for abonnementet.
 • Hvis køberen er administrator for et enkelt team, går abonnementet til dette team.
 • Hvis køberen er administrator for mere end ét team, skal køberen tildele et team til det pågældende abonnement fra Autodesk Account-kontoen på følgende måde:
  • Log på manage.autodesk.com
  • Naviger til en af følgende sider:
   • Startside
   • Brugerstyring > Efter bruger
   • Brugerstyring > Efter produkt
   • Brugerstyring > Efter gruppe
   • Fakturering og ordrer > Abonnementer og kontrakter
  • For et abonnement skal du enten vælge Tildel til et eksisterende team eller oprette et nyt team.
  • Klik på Tildel for at afslutte handlingen

Du kan om nødvendigt flytte abonnementet til et andet team. Hvis du tilføjer licenser til et eksisterende abonnement, forbliver disse licenser i det samme team som resten af dit abonnement. Abonnementsejeren tildeles automatisk en licens. Hvis ejeren ikke bruger produktet, kan du tildele denne licens til teamet.


Flyt et abonnement til et andet team


Det er kun abonnementsejeren, der kan flytte et abonnement til et andet team. Flytning af et abonnement flytter ikke brugerne eller tildelingerne. Brugere, som er blevet tildelt produktet i det forrige team, flyttes ikke automatisk med abonnementet. Der findes yderligere oplysninger om tildeling og fjernelse af tildeling af brugere under Tildel produktadgang.

 

Bemærk: Kun ikke-tildelte licenser kan flyttes til et andet team.

 

Sådan flytter du et abonnement

 1. Gå til Brugerstyring > Efter bruger eller Efter produkt.
 2. Vælg et team.
 3. Klik på tandhjulsikonet for at åbne Indstillinger for teams.
 4. Vælg Flyt abonnementer til dette team i menuen Handlinger.
 5. Find det abonnement, du vil flytte, og klik på Vælg. Bemærk: Hvis flytning af abonnementet resulterer i overtildelte licenser, nedtones knappen Vælg. Placer markøren over Vælg for at se, hvor mange licenser du skal fjerne.
 6. Gennemse valget, og klik på Send.
 7. Klik på Udført for at lukke vinduet.

 

Hvornår skal jeg kontakte support for at flytte et abonnement?

I en af disse situationer kan du kontakte Autodesk Support for at flytte et abonnement til et andet team:

 • Du ejer ikke abonnementet.
 • Du har et Pay-per-use-abonnement.
 • Du har et Premium-abonnement, og SSO er aktiveret.
 • Hvis du vil flytte et abonnement på et skyprodukt (ACC eller Flow Production Tracking).

Finde ud af, hvilket team et abonnement tilhører

 1. Gå til Fakturering og ordrer > Kontrakter.
 2. Vælg et produkt. Teamnavnet vises i kolonnen Teams nederst på siden.

Om Flex-tokens og -teams

Når du køber Flex-tokens, føjes Flex til et team ligesom et abonnement på følgende måde:

 • Hvis køberen ikke er administrator for et team, oprettes der automatisk et nyt team for abonnementet.
 • Hvis køberen er administrator for et enkelt team, går abonnementet til dette team.
 • Hvis køberen er administrator for mere end ét team, skal køberen tildele et team til det pågældende abonnement fra Autodesk-kontoen på følgende måde.
  • Log på manage.autodesk.com
  • Naviger til en af følgende sider:
   • Startside
   • Brugerstyring > Efter bruger
   • Brugerstyring > Efter produkt
   • Brugerstyring > Efter gruppe
   • Fakturering og ordrer > Abonnementer og kontrakter
  • For et abonnement skal du enten vælge Tildel til et eksisterende team eller oprette et nyt team.
  • Klik på Tildel for at afslutte handlingen

Tokens fra købet føjes til teamets saldo for tokens. Flex-tokens, der er tættest på udløb, bruges først.

 

Hvis du administrerer flere teams, skal du kontrollere, at Flex-tokens er blevet føjet til det korrekte team efter hvert køb. Hvis de ikke er, skal du flytte Flex-tokens til det ønskede team. Når du flytter Flex-tokens, flyttes alle resterende tokens med det samme abonnement-id til det nye team. Tildelinger og brugere flyttes ikke med et Flex-abonnement.


Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer