KONTOADMINISTRATION FOR ADMINISTRATORER

Tildel produktadgang


I Autodesk Account kan administratorer tildele og fjerne adgang til produkter og tjenester, så ofte det er nødvendigt.

 

Bemærk: Der kan gå op til to timer efter købet af et nyt produkt, før det vises i Autodesk Account. Kontakt Autodesk Support, hvis produktet ikke vises efter to timer.

 

Tildelinger kan foretages på tre måder:

 • Efter produkt. Administratorer vælger produkter og tildeler brugere til dem.
 • Efter bruger. Administratorer vælger brugere og tildeler dem produkter.
 • Efter gruppe. Administratorer opretter grupper og tildeler produkter til hele gruppen.
  Bemærk: Administratorer, der bruger klassisk brugerstyring, kan kun tildele og fjerne tildeling af produkter og tjenester efter bruger. Se Tildel og fjern tildeling af produkter og tjenester i klassisk brugerstyring.

Bemærk: Primære, sekundære og SSO-administratorer kan tildele og fjerne adgang for brugere. Du kan få flere oplysninger om administratorers roller i Administratorroller for brugerstyring.


Tildel og fjern tildeling af brugere efter produkt


Når brugerne er inviteret, vises de under Efter produkt. Du kan tildele brugere enkeltvis eller samlet ved hjælp af en CSV-fil.


Tildel eller fjern tildeling for enkelte brugere

 1. Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Vælg Brugerstyring > Efter produkt.
 3. Vælg et produkt for at få vist de brugere, der er tildelt i øjeblikket.
 4. Klik på Tildel brugere for at tildele brugere.
  1. Angiv hver brugers e-mailadresse.
  2. Klik på Tildel for at tildele alle produktelementer, eller klik på Tilpas for at vælge enkelte elementer.
 5. Hvis du vil fjerne tildeling af adgang til produktet og alle tjenester, skal du klikke på Fjern tildeling ud for den bruger, du vil fjerne.
  Du kan vælge, hvilke produktelementer der skal fjernes. Klik på pilen til højre for brugeren, fjern markeringen af felterne for de tjenester, du vil fjerne, og klik på Gem ændringer.

Massetildel brugere

 1. Forbered en CSV-fil med en liste over de brugere, du vil importere og tildele.
  • Tilføj en enkelt række for hver bruger.
  • Tilføj tre kolonner: Fornavn, Efternavn og E-mailadresse.
  • Brugere, der allerede har adgang til dette produkt, vil ikke få tildelt en anden licens.
 2. Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 3. Vælg Brugerstyring > Efter produkt.
 4. Vælg et team og et produkt.
 5. Klik på Tildel brugere.
 6. Hvis du ikke vil tildele alle inkluderede elementer, skal du klikke på Tilpas og derefter vælge eller fravælge enkelte elementer.
 7. Vælg fanen Importer til tildeling, og klik på Upload CSV-fil. Du kan fortsætte med at arbejde, mens filen overføres. Der vises en meddelelse, når importen er fuldført.

Tildel og fjern tildeling af produkter efter bruger

 1. Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Vælg Brugerstyring > Efter bruger.
 3. Vælg en bruger for at få vist de produkter, der kan tildeles til brugeren.
 4. Vælg et produkt.
 5. Sådan tildeles adgang til produktet:
  • Klik på Tildel for at tildele alle produkttjenester.
  • Klik på pilen ved siden af Tildel for at vælge, hvilke produkter der skal tildeles. Vælg de valgte elementer, og klik på Gem ændringer.
 6. Sådan fjernes adgangen til produktet:
  • Klik på Fjern tildeling for at fjerne adgangen til produktet og alle dets tilknyttede elementer.
   Bemærk: Produkter, der er tildelt som standard eller som gruppe, kan ikke fjernes fra Efter Bruger eller Efter produkt.
  • Hvis du vil tilpasse, hvilke produktelementer der skal fjernes, skal du klikke på pilen ved siden af Fjern tildeling. Fjern markeringen af de elementer, du vil fjerne, og klik på Gem ændringer.

Tildel og fjern tildeling af produkter efter gruppe


Med grupper kan du organisere og tildele produkter til flere brugere på samme tid. I stedet for at tildele personer til produkter enkeltvis kan du organisere brugere i grupper og tildele adgang til produkter, der bruges af medlemmer af disse grupper. Du kan f.eks. tildele AutoCAD til en gruppe arkitekter. En gruppe for bygningsingeniører kan du f.eks. tildele Civil 3D og Navisworks Manage. Se Administrer grupper for at få oplysninger om, hvordan du opretter og administrerer grupper.

 

Sådan tildeles eller fjernes en gruppe til produkter:

 1. Log på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Vælg Brugerstyring > Efter gruppe.
 3. Vælg en gruppe.
 4. Klik på Vis tildelinger.
 5. Klik på Tildel for at tildele adgang til et produkt.
 6. Klik på Fjern tildeling for at fjerne tildelingen af et produkt.

Bemærk: Når du tildeler produkter til en gruppe, skal der være licenser nok til alle gruppens medlemmer.


Har du brug for hjælp? Spørg Autodesk Assistant!

Assistenten kan hjælpe dig med at finde svar eller kontakte en agent.


Hvilket supportniveau har du?

Forskellige abonnementsplaner indeholder forskellige supportkategorier. Find supportniveauet for din plan.

Vis supportniveauer