NAUKA, SZKOLENIA I CERTYFIKACJA

Autoryzowane Centra Szkoleniowe

Rozbudzaj swoją ciekawość, zdobywając wiedzę z zaufanego źródła.

Autoryzowane Centra Szkoleniowe są częścią społeczności partnerów edukacyjnych Autodesk. Uczniowie, wykładowcy, konsumenci, specjaliści branżowi i firmy mogą zapoznawać się z różnymi sposobami projektowania oraz przyszłością produkcji.

Autoryzowane Centra Szkoleniowe organizują kursy dla klientów i wykładowców. Oferowane przez nie wszechstronne szkolenia ułatwiają poszerzanie wiedzy o produktach, przygotowanie się do egzaminów certyfikacyjnych oraz osiąganie celów zawodowych. Wspomniane centra mają autoryzację Autodesk i utrzymują specjalistyczną kadrę certyfikowanych instruktorów Autodesk uznawanych przez światową społeczność partnerów edukacyjnych Autodesk.

Skontaktuj się z centrum szkoleniowym i poznaj nowe możliwości edukacyjne:

  • szkolenia prowadzone przez zatwierdzonych instruktorów w sali lub placówce centrum szkoleniowego;
  • szkolenia prowadzone przez zatwierdzonych instruktorów w ramach wirtualnych zajęć;
  • szkolenia online łączące nagrania wideo i szkolenia projektowe monitorowane przez instruktora;
  • szkolenia z zakresu zaawansowanych umiejętności, w tym procesów projektowych i przyszłości produkcji;
  • kursy przygotowawcze do egzaminów certyfikacyjnych i egzaminy praktyczne;
  • inicjatywy związane z przygotowaniem do pracy w takich branżach jak budownictwo i wytwórczość.

Certyfikowani instruktorzy Autodesk są to specjaliści o poświadczonych kwalifikacjach, powiązani z. partnerami edukacyjnymi Autodesk i cenieni za swoje kompetencje w zakresie znajomości produktów i. dydaktyki. Certyfikowani instruktorzy Autodesk wykazują się umiejętnościami instruktorów i. wykładowców. Mają oni wiedzę na temat produktów wymaganą do spełnienia standardów branżowych i. prowadzenia zajęć w ośrodkach szkoleniowych. Odznaki ACI są wydawane i zatwierdzane przez renomowane organizacje. Klienci mogą mieć pewność, że odznaki certyfikacji są potwierdzeniem rzeczywistych umiejętności.

Zostań partnerem edukacyjnym

Dowiedz się więcej na temat możliwości uzyskania statusu Autoryzowanego Centrum Szkoleniowego, autoryzowanego partnera akademickiego lub certyfikowanego instruktora Autodesk.