Instalacja dla administratorów

Uzyskiwanie i instalowanie pliku licencji sieciowej


Nowy plik licencji dla serwera sieciowego należy wygenerować tylko w następujących przypadkach:

 • Uzyskujesz lub odnawiasz subskrypcję licencji. 
 • Dodajesz subskrypcje produktu z licencją sieciową. 
 • Dodajesz produkty do serwera licencji sieciowej. 
 • Dodajesz licencje do nowej wersji produktu z licencją sieciową.
 • Zmieniasz serwer licencji sieciowej. 
 • Zmieniasz konfigurację serwera licencji sieciowej.

Zbieranie informacji o serwerze licencji

Aby wygenerować plik licencji, potrzebujesz następujących informacji:

 • W przypadku modelu z pojedynczym serwerem: nazwa hosta i adres MAC (12-znakowy identyfikator hosta) serwera
 • W przypadku modelu z serwerem nadmiarowym: nazwy hostów i adresy MAC serwera głównego oraz dwóch serwerów zapasowych
 • W przypadku modelu z serwerem rozproszonym:
  • Liczba serwerów
  • Nazwy hosta i adresy MAC wszystkich serwerów
  • Liczba subskrypcji na każdym serwerze

Uwaga: aby uzyskać informacje na temat opisów różnych modeli serwerów, zobacz temat Planowanie licencji.

Znajdowanie nazwy hosta i adresu MAC za pomocą narzędzia LMTOOLS w systemie Windows

 1. Po zalogowaniu się z uprawnieniami administratora na komputerze lokalnym kliknij kolejno Wszystkie programy > Autodesk > Network License Manager > Narzędzie LMTOOLS.
 2. W narzędziu LMTOOLS kliknij kartę Systems Settings (Ustawienia systemowe).
 3. Znajdź pole Computer/Hostname (Komputer/Nazwa hosta). To pole zawiera nazwę hosta.
 4. Znajdź pole Ethernet Address (Adres w sieci Ethernet). Ten 12-znakowy adres jest identyfikatorem hosta, nazywanym także adresem MAC.

  Uwaga: jeśli serwer ma więcej niż jedną kartę Ethernet, wybierz kartę, która odpowiada karcie sieciowej MAC.
 5. Zamknij narzędzie LMTOOLS.

Znajdowanie nazwy i identyfikatora hosta w wierszu polecenia systemu Windows

 1. Otwórz wiersz polecenia systemu Windows.
 2. Wprowadź ipconfig /all. Zostanie wyświetlona lista danych konfiguracyjnych.
 3. Zapisz nazwę hosta wyświetlaną w sekcji Windows IP Configuration (Konfiguracja IP systemu Windows).
 4. Wprowadź adres MAC bez myślników z sekcji Ethernet Adapter Local Area Connection (Połączenie lokalne karty Ethernet). Adres MAC jest 12-znakowym identyfikatorem hosta.

  Uwaga: jeśli serwer zawiera więcej niż jedną kartę sieciową, wybierz kartę, która odpowiada fizycznej karcie sieciowej. Przejrzyj pole Description (Opis) znajdujące się nad każdym adresem MAC. Jeśli masz więcej niż jedną fizyczną kartę sieciową, nie ma znaczenia, której użyjesz. Urządzenia, takie jak karty VPN, karty PPP czy urządzenia do łączności bezprzewodowej i Bluetooth, nie są odpowiednie.
 5. Zamknij wiersz polecenia systemu Windows.

Znajdowanie nazwy i identyfikatora hosta w systemie macOS lub Linux

 1. Otwórz okno Terminal.
 2. Przejdź do folderu, w którym jest zainstalowany program lmutil.
 3. Pobierz nazwę hosta, wprowadzając polecenie
  ./lmutil lmhostid -hostname
 4. Pobierz identyfikator hosta (adres MAC), wprowadzając polecenie
  ./lmutil lmhostid

Generowanie pliku licencji na koncie w portalu Autodesk Account

Gdy kupisz nowe stanowiska oprogramowania Autodesk, firma Autodesk może wysłać Ci numer seryjny i klucz produktu, za pomocą których możesz wygenerować plik licencji. Te informacje możesz również znaleźć na swoim koncie w portalu Autodesk Account.

 

Aby wygenerować licencję sieciową, musisz być administratorem. Musisz też mieć subskrypcję z dostępem dla wielu użytkowników do produktu wymagającego licencji sieciowej. Jeśli masz wiele produktów i chcesz wygenerować plik licencji dla nich wszystkich, możesz to zrobić po kolei.

 

Uwagi dla kierowników ds. umów i koordynatorów ds. oprogramowania: aby wygenerować plik licencji dla produktu na licencji wieczystej lub nieobjętego subskrypcją, przejdź do klasycznego widoku produktu na stronie Wszystkie produkty i usługi w portalu Autodesk Account. Znajdź produkt i wygeneruj plik licencji.

Generowanie pliku licencji

 1. Zaloguj się na koncie Autodesk Account na stronie manage.autodesk.com.
 2. W obszarze Wszystkie produkty i usługi znajdź swój produkt. Możesz użyć wyszukiwania, aby ograniczyć liczbę wyświetlanych produktów.
 3. W sekcji produktu kliknij przycisk Pokaż szczegóły i wybierz wersję produktu.
 4. Na stronie szczegółów produktu kliknij opcję Szczegóły licencji. Jeśli produkt nie jest objęty licencją sieciową, przycisk Pokaż szczegóły nie jest wyświetlany.
 5. W oknie Szczegóły licencji wybierz opcję Wygeneruj plik licencji sieciowej.
 6. Na stronie Wygeneruj plik licencji sieciowej wybierz model serwera licencji i kliknij przycisk Wybierz.
 7. Wprowadź nazwę i identyfikator serwera (adres MAC).
 8. Kliknij przycisk Dodaj produkty. 
 9. W oknie dialogowym Dodaj produkty do serwera wybierz jeden lub więcej produktów, które mają zostać dodane do tego serwera licencji, i kliknij przycisk Dodaj.
 10. Kliknij opcję Wygeneruj plik licencji.

Zapisywanie pliku licencji

Po uzyskaniu pliku licencji zapisz go w folderze, w którym zainstalowany jest program Network License Manager. Możesz wybrać dowolną nazwę pliku, ale musi on mieć rozszerzenie .lic. Poniżej przedstawiamy przykładowe lokalizacje pliku licencji w różnych systemach operacyjnych:

 • Windows: C:\Autodesk\Network Licence Manager\Licences
 • macOS: /Users//local/flexnetserver
 • Linux: /opt/flexnetserver

Sprawdzanie poprawności pliku licencji

Po zapisaniu pliku licencji sprawdź, czy zawiera on poprawne informacje. Plik licencji działa tylko na komputerze o adresie MAC podanym podczas uzyskiwania licencji.

 1. Otwórz plik licencji w edytorze tekstu. Nie używaj programu do przetwarzania tekstu, takiego jak Microsoft Word. Może on wprowadzić błędy formatowania lub przypadkowo zmodyfikować plik.
 2. Sprawdź, czy adres MAC jest zgodny z adresem serwera. Nazwa hosta i adres MAC znajdują się w pierwszym wierszu pliku licencji, zaczynającym się od wyrazu SERVER. Jeśli nie są zgodne, poproś o nowy plik licencji z prawidłowymi informacjami.
 3. Sprawdź rozszerzenie pliku. Musi to być .lic, a nie .txt ani .doc.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej