PROJEKTOWANIE I INŻYNIERIA WODNO-LĄDOWA

Rozszerz perspektywę

Narzędzia inżynierii wodno-lądowej ułatwiające bardziej kompleksowe podchodzenie do projektów.

Nadzór bez pomijania istotnych szczegółów

Wzięcie na siebie odpowiedzialności za najambitniejsze projekty inżynieryjne bezwzględnie wymaga przyjęcia szerokiej perspektywy. Nasze oprogramowanie zaprojektowano tak, aby zapewniało inżynierom budownictwa wodnego i lądowego pełny wgląd w nawet najdrobniejsze szczegóły na wszystkich etapach prac — od przetargów do budowy.

Branże projektowania i inżynierii wodno-lądowej

Transport

Odkryj narzędzia, które pomagają transportować absolutnie wszystko.


Instalacje wodne

Nasze kompleksowe rozwiązania cyfrowe do zarządzania gospodarką wodną — na deszcz i na słońce. I na burzę. I na powodzie.


Projektowanie przestrzenne

Nieważne, czy chodzi o ustalenie ukształtowania terenu, czy też o zmianę jego kształtu — nasze rozwiązania obsługują to wszystko.


Zobacz, jak firmy przeobrażają współczesną infrastrukturę

Kolej niskoemisyjna z pojedynczym źródłem informacji

CFL angażuje w prace uczestników projektu za pomocą dynamicznych bliźniaków cyfrowych.

Procesy 3D ułatwiają przewóz milionów pasażerów na lotnisku LAX

Firma HDR przewodzi 37 partnerom w jednym z największych projektów BIM w USA.

Ewolucja działającego zakładu uzdatniania wody

Firma Hunziker Betatech AG docenia zalety współpracy cyfrowej.

Rozwiązania do projektowania i inżynierii wodno-lądowej

Maksymalna jasność i przejrzystość

Modelowanie informacji o budynku (BIM) to oparty na modelach 3D proces pomagający inżynierom budownictwa wodnego i lądowego w cyfrowym badaniu alternatywnych decyzji projektowych, rejestrowaniu większej ilości szczegółów i ulepszaniu koordynacji, jak również w tworzeniu zwycięskich wizualizacji projektów na przetargi. 

 

Wykorzystanie modelowania informacji o budynku (BIM) zwiększa dokładność, przewidywalność i przejrzystość w całym cyklu rozwojowym projektu, zapewniając efektowne wyniki i dając interesariuszom pewność, że projekty będą realizowane zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu. 


Projektowanie na dziś i na przyszłość

Podstawą inżynierii wodno-lądowej jest dążenie do poprawy jakości życia zarówno już teraz, jak i dla przyszłych pokoleń. W obliczu coraz większej świadomości zmian klimatu kluczowe znaczenie ma zrównoważenie krótkoterminowych skutków projektów z ich długoterminowymi konsekwencjami dla środowiska.

 

Nasze oprogramowanie i rozwiązania do modelowania wpływu udostępniają narzędzia niezbędne do badania i dostrzegania innowacyjnych sposobów minimalizowania wykorzystania materiałów, zużycia energii i emisji dwutlenku węgla w projektach, co pozwala zadbać o zrównoważone i etyczne prowadzenie projektów.


Łączenie wszystkich interesariuszy

Oprogramowanie do cyfrowego realizowania projektów to sposób na zintegrowanie wszystkich aktywnych, wielobranżowych danych w jednym współdzielonym środowisku chmurowym i stworzenie scentralizowanego źródła wiarygodnych informacji.

 

Dzięki tej agregacji danych każdy zespół i każdy interesariusz, niezależnie od tego, gdzie przebywa, może uzyskać dostęp do projektów i współpracować w czasie rzeczywistym. Środowisko to służy też jako podstawa automatyzacji, w pełni zintegrowanej dokumentacji oraz tworzenia sprawnych procesów roboczych, które zwiększają wydajność.


Poznaj najnowsze innowacje w inżynierii wodno-lądowej

Zielone światło

Poznaj projekty cyfryzacji linii kolejowych, które pozwalają wcielać w życie wizję zrównoważonego transportu.


Bliźniak 230-letniej konstrukcji

Dowiedz się, jak utworzenie bliźniaka cyfrowego dało najstarszemu na świecie kanałowi międzymorskiemu drugie życie.


Usprawnianie miast

Odporność miejska i jakość życia w miastach zależy od możliwości odwzorowania ich złożoności.


Raport Design & Make 2023

Przeczytaj raport firmy Autodesk na temat tegorocznych trendów technologicznych i kluczowych wniosków — od liderów branży architektury, inżynierii i budownictwa.


Autodesk + Esri

Co wyniknie z połączenia sił czołowego światowego dostawcy oprogramowania GIS i czołowego światowego dostawcy oprogramowania BIM?

Dlaczego warto wybrać Autodesk do projektowania i inżynierii wodno-lądowej

Więcej zwycięskich projektów

Zwiększ skalę swoich możliwości, aby móc obsługiwać większe projekty, spełniaj wymagania BIM i lepiej objaśniaj, a następnie sprzedawaj projekty dzięki jasnym i szczegółowym wizualizacjom.

Wyższa jakość projektów

Dostęp do bardziej szczegółowych i wydajniejszych procesów projektowych pozwala znacznie zminimalizować konieczność wprowadzania poprawek, skutecznie zapewniać zgodność i zwiększać jakość projektów.

Lepsza współpraca

Skutecznie przekazuj informacje o szczegółach projektu, harmonogramach i logistyce, aby zadbać o efektywniejszą koordynację między członkami zespołu projektowego i zwiększyć wydajność.

Zoptymalizowana odporność

Nasze udoskonalone modelowanie zapewnia większą kontrolę nad decyzjami i wgląd w ich wpływ, pomagając w zmniejszeniu liczby błędów i zmaksymalizowaniu oczekiwanej długości życia zasobów.

Produkty Autodesk do projektowania i inżynierii wodno-lądowej

Wydajne narzędzia BIM i CAD dla projektantów, inżynierów i wykonawców, w tym programy Revit, AutoCAD, Civil 3D, Autodesk Forma i inne


Oparte na chmurze oprogramowanie do współtworzenia, współpracy i koordynacji projektowej dla zespołów architektonicznych, inżynieryjnych i budowlanych. Wersja „Pro” umożliwia współpracę w programach Revit, Civil 3D i AutoCAD Plant 3D niezależnie od czasu


Tworzenie projektów inżynierii wodno-lądowej wraz z dokumentacją budowy


Platforma modelowania informacji geoprzestrzennych i inżynieryjnych o budynku na potrzeby planowania, projektowania i analiz


Oprogramowanie do projektowania CAD 2D i 3D. Subskrypcja obejmuje program AutoCAD, specjalistyczne zestawy narzędzi i aplikacje.


Navisworks Manage, Navisworks Simulate i przeglądarka Navisworks Freedom 3D do analizy 5D, symulacji projektu i recenzowania projektów


Poszerzaj swoją wiedzę i możliwości dzięki naszemu oprogramowaniu

Fuzja technologii BIM i GIS

Kontekst ma kluczowe znaczenie. Połączenie informacji geograficznych i danych projektowych całkowicie zmienia zasady gry.


Webinaria inżynieryjne

Korzystaj z webinariów na żądanie i na żywo poświęconych aktualnościom oraz najnowszym technologiom i trendom w inżynierii wodno-lądowej.


Samouczki dotyczące oprogramowania

Znajdź wyselekcjonowane materiały edukacyjne dotyczące naszego oprogramowania i szeroką gamę samouczków na temat korzystania z naszych produktów w projektach wodno-lądowych.


Dołącz do naszej społeczności inżynierii wodno-lądowej

Dołącz do społeczności Autodesk Community

Znajdź zasoby opracowane przez członków społeczności, które ułatwiają zdobywanie nowych umiejętności, i nawiąż kontakt z innymi użytkownikami w społeczności.


Śledź aktualności w witrynie AEC Tech Drop

Centrum wiadomości Autodesk na temat inżynierii wodno-lądowej. Znajdziesz tu najświeższe aktualności i informacje o nowych funkcjach.


Centrum rozwoju inżynieryjnego

Zdobywaj nowe umiejętności, odświeżaj wiedzę i uzyskuj uznane certyfikaty dotyczące oprogramowania Autodesk.


Często zadawane pytania na temat projektowania i inżynierii wodno-lądowej

Jakie podstawowe oprogramowanie firma Autodesk oferuje inżynierom budownictwa wodnego i lądowego?

Standardem dla inżynierii wodno-lądowej jest kolekcja AEC (Architecture, Engineering, and Construction) Collection. Obejmuje ona między innymi programy AutoCAD, Civil 3D, Revit, InfraWorks, ReCap Pro i Navisworks. Platformy te pomagają inżynierom budownictwa wodnego i lądowego precyzyjnie projektować i tworzyć istotne szczegóły projektu. Pozwalają one również na przejrzyste i dokładne przedstawianie koncepcji projektu. Szczegóły modeli można również zapisywać, przeglądać i oceniać w kontekście za pomocą usługi Autodesk Construction Cloud, która jest wspólnym środowiskiem danych dla projektów inżynierii wodno-lądowej. 

Kto używa oprogramowania Autodesk do inżynierii wodno-lądowej?

Planiści, projektanci, inżynierowie, architekci (angielski), wykonawcy (angielski) i właściciele. Produkty AEC Collection i Autodesk Construction Cloud są przeznaczone do użytku na wszystkich etapach cyklu rozwojowego projektu. Planiści mogą tworzyć koncepcje i oceniać alternatywne rozwiązania. Inżynierowie mogą opracowywać szczegółowe modele projektu. Zespoły projektowe mogą wydajnie współpracować w trakcie cyklów weryfikacji i realizacji budowy. W trakcie eksploatacji właściciel infrastruktury ma dostęp do plików i szczegółów projektu na potrzeby zarządzania projektem i konserwacji zasobów. 

Czy wdrożenie technologii BIM w inżynierii wodno-lądowej wiąże się z obniżeniem kosztów?

Początkowe koszty wdrożenia BIM w projektach mogą być wyższe, ponieważ w modelu projektu obsługiwanych jest więcej szczegółów. Jednak korzyści uzyskiwane podczas prac koordynacyjnych i projektowych są ogromne. Oszczędności kosztów mogą być znaczne w zakresie wdrażania konstrukcji oraz cyklów weryfikacji projektu i podczas zarządzania zasobami. Zastosowanie modelowania BIM niweluje ogólne czynniki ryzyka związane z projektowaniem i budową, a także pomaga zminimalizować konflikty w terenie i konieczność wprowadzania zmian w gotowych konstrukcjach.

Co to jest zintegrowana realizacja projektu dla inżynierów budownictwa wodnego i lądowego?

Tradycyjne metody realizacji projektów przez inżynierów budownictwa wodnego i lądowego obejmowały głównie arkusze planów 2D i dokumenty. Zintegrowana realizacja projektów obejmuje połączone i inteligentne informacje, które zapewniają wyższą jakość i szczegółowe dane o elementach projektu. Umożliwia to inżynierom dostarczenie zintegrowanego modelu w ramach zasobów końcowych. Z inteligentnego modelu i na jego podstawie wyodrębniane są arkusze planu i dokumenty. Plany, raporty i model są następnie dostarczane wykonawcy i właścicielowi na potrzeby wykonania i zarządzania zasobem.

Jakie są korzyści ze stosowania technologii bliźniaków cyfrowych w projektach inżynierii wodno-lądowej?

Bliźniak cyfrowy zapewnia niemal dokładny model lub wirtualną reprezentację rzeczywistej infrastruktury. Korzyści wynikające z używania bliźniaka cyfrowego to przede wszystkim możliwość oceny i kontroli modelu na potrzeby kwestii bieżących lub przyszłych. Bliźniak cyfrowy (angielski) zawiera metadane i szczegóły dotyczące określonych elementów lub funkcji modelu. Informacje te są przydatne do konserwacji zasobów, potwierdzania istniejących warunków oraz dostarczania danych na temat przyszłych projektów, które mogą mieć wpływ na określony obszar modelu.

W jaki sposób Autodesk wspiera trwałe i odporne na katastrofy projekty inżynierii wodno-lądowej?

Technologia Autodesk do projektowania obiektów inżynierii wodno-lądowej wspiera odporność infrastruktury na wiele sposobów. Obejmują one między innymi ocenianie wytrzymałości strukturalnej i ograniczeń infrastruktury, symulację ruchu na potrzeby planowania ewakuacji oraz wizualizację wpływu powodzi na infrastrukturę. Technologia Autodesk do projektowania obiektów inżynierii wodno-lądowej pomaga przewidzieć przepływ w kanalizacji burzowej podczas dowolnego rodzaju zdarzeń pogodowych, dodatkowo poszerzając wiedzę na temat potencjalnych zagrożeń i usprawniając reakcję na takie zdarzenia.

Czym jest GIS i jak wpływa na inżynierię wodno-lądową?

Systemy informacji geograficznej, czyli GIS (Geographic Information Systems), służą do tworzenia, analizowania i umieszczania na mapie danych wszelkiego typu oraz zarządzania nimi. System GIS łączy dane z lokalizacją geograficzną i wyróżnia szczegóły oraz metryki elementów infrastruktury. To narzędzie zapewnia inżynierom zaawansowane możliwości, ponieważ ilustruje istniejące warunki, szczegóły infrastruktury i dostarcza dane zebrane z określonych obszarów, których można używać jako podstawy do projektowania infrastruktury (angielski).

Czy rozwiązania Autodesk są zgodne ze standardem ISO 19650?

Tak, technologia Autodesk obsługuje mechanizmy kontroli dokumentacji i dokumentów. Standardy takie jak ISO 19650 definiują procesy współpracy w zakresie zarządzania informacjami w całym cyklu rozwojowym projektu. Zapewnienie spójnej kontroli dokumentów jest kluczowe dla spełnienia wymagań projektu i uniknięcia konieczności wprowadzania poprawek.

Czym jest inżynieria wodno-lądowa?

Inżynieria wodno-lądowa to dziedzina inżynierii profesjonalnej, obejmująca projektowanie, budowę i konserwację infrastruktury i elementów fizycznych w środowisku. Elementy te obejmują drogi (angielski), mosty (angielski), uzbrojenie terenu, zapory, lotniska (angielski), zakłady uzdatniania wody (angielski) i systemy drenażowe (angielski). Elementy te zaprojektowano i zbudowano, aby służyły społeczeństwu. Inżynieria wodno-lądowa jest podzielona na kilka dziedzin inżynieryjnych, w tym dotyczących między innymi transportu, gospodarki wodnej, budownictwa, środowiska i geotechniki.

Pokaż więcej często zadawanych pytań

Porozmawiaj z ekspertem Autodesk

Prześlij nam krótką wiadomość o tym, jak nasze oprogramowanie do inżynierii wodno-lądowej może ułatwić Ci analizowanie różnych zagadnień.