Woda

Chronimy każdą kroplę wody

Pomagamy zespołom w zarządzaniu obecnymi systemami wodnymi i budowaniu infrastruktury na przyszłość.

W trosce o przyszłość wody

Woda jest w centrum największych wyzwań, przed jakimi stoi nasza planeta. Społeczności mierzą się ze skutkami awarii infrastruktury wodnej, wysokimi kosztami i rosnącą liczbą ludności. Świat oczekuje od ekspertów znalezienia antidotum.

Autodesk zapewnia te rozwiązania dzięki modelowaniu hydraulicznemu i technologiom chmurowym, które zwiększają wydajność i zrównoważony rozwój na wszystkich etapach cyklu użytkowania zasobów wodnych. Wspólnie możemy zapewnić sobie przyszłość, w której woda jest bezpieczna, chroniona i dostępna dla wszystkich.

Rozwiązania cyfrowe dla każdego etapu cyklu wodnego

Twórz szczegółowe projekty zrównoważonego drenażu

Projektuj odporną na zagrożenia infrastrukturę, która spełnia wymagania prawne, łagodzi skutki powodzi i optymalizuje użytkowanie gruntów. Wydajne integracje z narzędziami BIM, CAD i GIS zwiększają wydajność, zgodność z przepisami i kontrolę w całym cyklu życia projektu.

Twórz całościowe modele kanalizacji burzowej, ściekowej i powodziowej

Wzmacniaj społeczności i chroń środowisko przed ekstremalnymi warunkami pogodowymi dzięki oprogramowaniu do zintegrowanego modelowania zlewni. Szybkość, dokładność i współpraca — twórz złożone modele sieci kanalizacji burzowej i ściekowej oraz systemy ochrony przeciwpowodziowej.

Dowiedz się, jak działają sieci dystrybucji wody

Zwiększ niezawodność usług i zmniejsz koszty operacyjne dzięki kompleksowym modelom dystrybucji wody oraz narzędziom do analizy. Korzystaj z szerokiego wachlarza możliwości, od analizy przestrzennej i wizualizacji po obsługę skryptów i zautomatyzowaną konserwację modeli.

Zarządzanie zasobami

Zmniejsz ryzyko awarii zasobów i oszczędzaj na kosztach powiększania kapitału, proaktywnie planując projekty modernizacji i wymiany. Używaj narzędzi w chmurze w celu usprawnienia kontroli zasobów w zakresie ich przechwytywania, oceny stanu, zarządzania ryzykiem i ustalania priorytetów planowania kapitałowego.

Monitoruj działanie sieci i zakładów przemysłowych

Z łatwością zwiększaj efektywność operacyjną i spełniaj wymagania prawne, korzystając w czasie rzeczywistym z analizy danych dotyczących wydajności sieci i procesów technologicznych. Korzystaj z rozwiązań w chmurze w celu wyodrębnienia przydatnych informacji z danych SCADA i IoT.

Kanał o długości ponad 61 km przechodzi przez północną część Glasgow

Budowa pierwszego w Europie inteligentnego kanału z użyciem oprogramowania Autodesk

Firma Scottish Canals stworzyła bliźniak cyfrowy sieci wodnej północnej części Glasgow, wykorzystując oprogramowanie Autodesk do budowy pierwszego europejskiego kanału typu Smart Canal. Odwiedź ten kanał o długości ponad 61 km, aby zobaczyć, jak oprogramowanie cyfrowe zapewniło lokalnej społeczności znaczącą wartość i zrównoważony rozwój na wysokim poziomie.

Więcej historii klientów, którzy stawiają czoła globalnym wyzwaniom gospodarki wodnej

Poznaj informacje na temat branży gospodarki wodnej

Zamień szarą infrastrukturę na zieloną

Twórz zrównoważone i odporne systemy drenażu, korzystając z zaawansowanych, zwiększających wydajność narzędzi do projektowania i analizy.


Zredukuj przepełnienie połączonych kanałów ściekowych

Korzystaj z oprogramowania do modelowania hydraulicznego, które pozwala przewidzieć incydenty CSO i zmniejszyć wpływ intensywnych opadów na lokalną społeczność.


Maksymalnie wykorzystaj wartość kontroli

Zamień dane z kontroli w przydatne informacje, które pomogą w ustaleniu priorytetów podczas planowania i w zminimalizowaniu liczby awarii systemu.


Zamień dane operacyjne w decyzje

Dzięki udoskonalonym analizom pracownicy zakładów użyteczności publicznej mogą używać szerokiego wachlarza źródeł danych do podejmowania ważnych decyzji biznesowych.


One Water Blog: bo liczy się każda kropla

Poznaj najnowsze informacje, trendy i technologie w świecie gospodarki wodnej. Bez względu na to, czy jesteś specjalistą ds. gospodarki wodnej, czy po prostu szukasz inspiracji, One Water Blog to źródło ciekawych, interesujących historii.

Kluczowe możliwości w całym cyklu użytkowania zasobów wodnych

Modelowanie hydrauliczne

Dowiedz się, jak używać oprogramowania do modelowania hydraulicznego w celu projektowania, analizowania i symulowania systemów dystrybucji wody, kanalizacji burzowej i ściekowej.

Water asset management

Korzystaj z oprogramowania w chmurze do zarządzania zasobami w celu usprawnienia procesów kontrolnych, oceny stosunków wodnych oraz oceny ryzyka i planów modernizacji.

Digital twins for water

Dowiedz się, jak instalacje wodne i kanalizacyjne mogą wykorzystywać bliźniaki cyfrowe do symulowania zdarzeń, poprawy wydajności operacyjnej i usprawniania raportowania.

Odkryj więcej zasobów oprogramowania do instalacji wodnych

Materiały szkoleniowe dotyczące rozwiązań wodnych

Znajdź odpowiednie dla siebie rozwiązanie do modelowania i dowiedz się, jak korzystać z jego podstawowych funkcji przy pomocy szczegółowych materiałów szkoleniowych.


Webinaria na żywo i na żądanie

Zapoznaj się z tematami webinariów dotyczącymi rozwiązań Autodesk z zakresu infrastruktury komunalnej, w tym wszystkich istotnych tematów dotyczących wody.


Opisy wdrożeń u klientów

Światowi specjaliści ds. wody zmieniają sposób planowania, projektowania, obsługi i konserwacji infrastruktury za pomocą rozwiązań cyfrowych Autodesk.


Rozwiązania wodne — strategia publiczna

Postępuj zgodnie ze strategią rozwoju produktów, aby uzyskać pełną przejrzystość wizji i strategii rozwoju produktów w zakresie oprogramowania do planowania gospodarki wodnej.


Najczęściej zadawane pytania na temat oprogramowania do planowania gospodarki wodnej (FAQ)

Z jakiego oprogramowania korzystają specjaliści ds. planowania gospodarki wodnej?

Specjaliści ds. planowania gospodarki wodnej używają precyzyjnego oprogramowania do projektowania, takiego jak CAD, BIM czy GIS, narzędzi do modelowania hydraulicznego i projektowania procesów w celu analizy i symulacji sieci wodnych, oprogramowania do zarządzania zasobami usprawniającego planowanie kapitałowe oraz narzędzi do analizy operacyjnej wspomaganych sztuczną inteligencją umożliwiających podejmowanie świadomych decyzji.

Czym jest Innovyze?

Innovyze jest światowym liderem w tworzeniu najlepszego w branży oprogramowania dla specjalistów ds. planowania gospodarki wodnej i ściekowej na całym świecie. Przed połączeniem z Autodesk na początku 2021 roku firma Innovyze przez 35 lat prowadziła całą branżę w kierunku bardziej zrównoważonego zarządzania zasobami wodnymi. Rozwiązania tej firmy przeznaczone do modelowania, symulacji i analizy predykcyjnej umożliwiają tworzenie bardziej opłacalnych i zrównoważonych sieci dystrybucji wody, systemów zbierania wody, instalacji wodnych i przeznaczonych do oczyszczania ścieków oraz systemów ochrony przeciwpowodziowej.

 

Autodesk i Innovyze wspólnie wniosły znaczny wkład w poprawę przyszłości, w której woda będzie oszczędzana, bezpieczna i dostępna dla wszystkich dzięki rozwiązaniom centralizującym widoczność zasobów infrastrukturalnych w celu optymalizacji wydatków kapitałowych i operacyjnych.

Kto używa rozwiązań Autodesk do planowania gospodarki wodnej?

Szeroki wachlarz rozwiązań Autodesk dotyczących gospodarki wodnej wykorzystywany jest przez zakłady wodociągowe, planistów, inżynierów, kierowników projektów i operatorów, lokalne i federalne władze samorządowe, firmy konsultingowe oraz wykonawców, a także projektantów, deweloperów i architektów krajobrazu.

Co oznacza modelowanie hydrauliczne i hydrologiczne?

Model hydrauliczny jest matematycznym modelem systemu przepływu cieczy, takim jak system wodociągowy, kanalizacyjny czy burzowy, służącym do analizy działania systemu. Model hydrauliczny wykorzystuje takie dane jak GIS, CAD czy dokumentacja powykonawcza do tworzenia cyfrowej reprezentacji faktycznego systemu.

 

Model hydrologiczny służy do szacowania wielkości odpływu lub strumienia generowanego przez opady deszczu. Reprezentuje ilość wody generowanej na określonym obszarze lądu lub wododziału. Model hydrologiczny pomaga zrozumieć, przewidywać zasoby wodne i zarządzać nimi na podstawie rzeczywistych danych, takich jak przepływy i jakość wody.

Jak technologia chmurowa jest wykorzystywana w branży wodnej?

Technologia chmurowa umożliwia przedsiębiorstwom użyteczności publicznej zajmującym się przetwarzaniem wody i ścieków monitorowanie, analizowanie i optymalizowanie ich działalności operacyjnej i konserwacyjnej. Info360 to platforma chmurowa Autodesk dla branży wodnej. To wspólna platforma i usługi do zastosowań pomagających dowolnych rozmiarów zakładom użyteczności publicznej w wizualizacji bieżących zasobów i operacji oraz zarządzaniu nimi, a jednocześnie przewidywaniu i planowaniu przyszłych potrzeb. W rezultacie zakłady użyteczności publicznej mogą zapewniać usługi na najwyższym poziomie w możliwie najniższych cenach.

Czym jest bliźniak cyfrowy do instalacji wodnych?

Bliźniaki cyfrowe to wirtualne modele rzeczywistych systemów, które uczą się i dostosowują do zmiennych warunków. Są one na bieżąco aktualizowane z zastosowaniem danych i informacji. W branży gospodarki wodnej bliźniaki cyfrowe symulują zmienne przepływy, poziomy, ciśnienie i elementy sterujące w naszych systemach wodnych i informują nas o ich działaniu w przeszłości, teraźniejszości i w przyszłości, osiągając poziom zaawansowania, dzięki któremu mogą proponować przewidywalne zalecenia dotyczące lepszych wyników operacyjnych.

 

W rezultacie instalacje takie są w stanie lepiej zarządzać powodziami i przelewaniem, zmniejszać emisję dwutlenku węgla, wycieki wody, zużycie energii i chemikaliów, optymalizować harmonogramy konserwacji i sprawnie reagować na ewentualne zdarzenia.

 

Dowiedz się więcej (angielski).

Pokaż więcej często zadawanych pytań

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami, aby omówić swoje potrzeby z zakresu inżynierii budowlanej i dowiedzieć się więcej na temat tego, jak oprogramowanie Autodesk może pomóc w projektowaniu eleganckich rozwiązań najbardziej złożonych problemów.