admin

Team-insikter


Administratörer kan få tillgång till team-insikter under avsnittet Rapportering i Autodesk Account. Team-insikter ger information om ett teams prenumeration och visar varje användares produktanvändning. Den här informationen kan hjälpa dig att identifiera åtgärder för att optimera användartilldelningar, produktanvändning och prenumerationer. Insikter uppdateras varje dag.

 

Primär administratör, sekundär administratör eller SSO-administratör kan visa teaminsikter. Dessutom kräver en del insikter särskild rollbehörighet. Endast administratörer som kan köpa fler platser åt sitt team kan till exempel se övertilldelningsinformation.

 

Insikter finns endast tillgängliga om:

 • Ditt team har en prenumeration för en användare eller Flex.

 • Om du vill ha produktinsikter ska dina enskilda användare acceptera datainsamling och ha aktiv användning.

 • Ditt team har ett Premium-avtal för insikter som ger information på användarnivå.

 • Om du vill ha produktinsikter (som t.ex. AutoCAD) ska dina enskilda användare ha aktiv användning.

Obs! Alla Autodesk-produkter stöder inte insikter. Insikter finns inte tillgängliga för produkter med klassisk användarhantering. 


Mina insikter och team-insikter

Autodesk Account-insikter finns under avsnittet Rapportering i ditt Autodesk Account.

 

Om du är kontoadministratör så kommer du att se team-insikter. Team-insikter ger information om dina användare. Som enskild användare ser du även Mina insikter.

 

Obs! Enbart AutoCAD och Revit stöds för närvarande för Mina insikter. Mer information om personliga insikter finns i Mina insikter.

Så här visar du team-insikter

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com
 2. Välj Rapportering > Insikter > Team-insikter.
 3. Välj ett team. Du kan se alla insikter som finns tillgängliga för det teamet och vidta lämpliga åtgärder. Om du till exempel har undertilldelade platser kan du:
  • Klicka på Visa användningsinformation för att se detaljerad rapportering om platsanvändning
  • Klicka på Tilldela användare

Sidan Insikter kan visa ”Inga tillgängliga insikter” om:

 • Det har inte gått tillräckligt lång tid att skapa meningsfulla insikter

 • Du har löst problemen som utlöste insikterna

Tillgängliga insikter

Licensanvändningsinsikter

 • Undertilldelning: Visar team som har tillgängliga platser för specifika produkter.

 • Övertilldelning: Visar team med prenumerationer (inköpta online) som har användare tilldelade till utgångna produkter.

 • Inaktiv användare (endast tillgängligt med Premium-avtalet): Visar de som inte har använt sina tilldelade produkter under de senaste 3 månaderna. Se Använda platsanvändning för att övervaka produktaktivering och användningsfrekvens.

 • Produktversion (endast tillgänglig med Premium-avtal): Visar en lista över team som har användning av sällan använda produktversioner, definierat som en version med mindre än 1 % av det totala antalet dagar som använts av ett team under de senaste tre månaderna.

Produktanvändningsinsikter

 • Produktprestanda: Jämför ditt teams starttider och filspartider med andra användare. Du kan se antalet användare utifrån kvartil för genomsnittlig prestandatid (25:e, 50:e och 75:e).

 • Kommandoanvändning: Förstå ditt teams kommandoanvändningsmönster. Mer information om kategorier finns i Användning per kategori (AutoCAD).

Obs! Insiktsdata i exportfilen kan ha en fördröjning på upp till sju dagar från det datum då denna information levereras och visas i Autodesk Account.

Vi tar din sekretess och ditt dataskydd på allvar

Data är nyckeln till meningsfulla insikter. Vi arbetar för att skydda dina uppgifters integritet och säkerhet, samtidigt som vi är öppna för om hur data samlas in och används.

Gå till Förtroendecenter och Sekretesspolicyn (engelska) för att läsa mer.

 

Data som samlas in

 • Produktnamn och produktversion.

 • Systemprestanda, inklusive programhastighet och filåtkomst.

 • Dokumentstorlek, tid att öppna och spara.

 • Sessionens start- och sluttid.

 • Kommandon som startas, slutförs, avbryts och ångras.

 • Inställningar och systemvariabler.

 • Antal och typ av objekt i en ritning.

 • Visa typ och ändringar som gjorts i vyn.

 

Data som inte samlas in

 • Koordinater

 • Strängar

 • Filsökvägar

För AutoCAD, se Så här går du med i eller avslutar du Desktop Analytics-programmet.Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer