KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Lägga till och ta bort användare


Administratörer lägger till och tar bort användare i team. Ett team är den centrala plats där administratörer hanterar användare, tilldelningar och inställningar. Teamet innehåller användare som lagts till i Autodesk Account-kontot, gästanvändare och användare som arbetar i Autodesks molnsamarbetsprodukter. För mer information om team, gå till Hantera team.

 

Om an administratör vill ge användare åtkomst till Autodesk-produkter och -tjänster kan denna:

 • Bjuda in användare individuellt eller importera dem i grupp i Autodesk Account-kontot. Om användare inte har ett befintligt Autodesk Account-konto får de en bekräftelse via e-post med en länk för att skapa ett konto med egen e-postadress och eget lösenord.
 • Lägga till dem automatiskt med just-in-time-etablering (JIT) och enkel inloggning (SSO). Med JIT-etablering skapas automatiskt konton för nya användare och de lägga till i teamet när de loggar in på Autodesk för första gången med SSO. Mer information finns på Hur fungerar JIT-etablering?
 • Lägga till dem via katalogsynkronisering. Med katalogsynkronisering kan du skapa grupper i din organisations katalog som automatiskt kan synkas med dina team i Autodesk Account-kontot. På så sätt kan nya användare gå med i ditt team utan att behöva logga in för att deras konto ska skapas. Mer information finns på Förstå Active Directory-synkronisering (engelska).
 • Lägga till dem via hubbar. Med en hubb kan du hantera medlemmar och deras behörigheter så att teamet kan lagra och dela data säkert och samarbeta på projekt i Autodesks samarbetsprodukter (för närvarande BIM/ACC, Flow Production Tracking, Forma och Fusion).

Lägg till och ta bort användare i Autodesk Account-kontot

För var och en av följande metoder loggar du först in på Autodesk Account-kontot på manage.autodesk.com.

 

Obs! Använd inte följande procedurer för att skapa nya prenumerationer eller avbryta befintliga prenumerationer. För dessa hanteringar, gå till Lägg till eller minska antalet användare. För att returnera en nyligen köpt prenumeration, gå till Kontakta support.


Så här lägger du till enskilda användare individuellt

 1. Välj Användarhantering > Efter användare i navigeringsmenyn.
 2. Välj ett team du vill bjuda in användare till och klicka på Bjud in användare.
 3. Ange en användares för- och efternamn och e‑postadress.
 4. Klicka på Skicka inbjudan.
  Användare som redan har ett Autodesk Account-konto visas som verifierade i ditt team.

   

  Användare utan befintligt konto visas som inbjudna i ditt team och får en e-postinbjudan att skapa ett konto. De inbjudna användarna måste skapa sitt konto inom 7 dagar via länken i e-postinbjudan.
 5.  

 6. Informationen om vägledd konfiguration som visas i ditt konto i 30 dagar efter att en prenumeration startat identifierar användare som ännu inte har verifierat sina konton. Efter 30 dagar kan du gå till Användarhantering > Efter användare om du vill se om en användares konto har statusen verifierad eller inbjuden.
 7. Om sjudagarsperioden löper ut utan att en användare verifierat sitt konto kan du kontrollera att e-postadressen är korrekt och skicka om inbjudan
  • Gå till Användarhantering > Efter användare
  • Välj användaren och klicka på Skicka om inbjudan.

Obs! Om du har ett Premium-avtal med enkel inloggning kan användare läggas till automatiskt.


Så här importerar du en lista med användare

 1. Förbered en CSV-fil som innehåller upp till 5 000 användare som du vill importera.
  1. Ange en rad för varje användare.
  2. Ange tre kolumner: Förnamn, Efternamn och E-postadress.
   Obs! Användare som redan finns i ditt team ignoreras.
 2. Välj Användarhantering > Efter användare i navigeringsmenyn.
 3. Välj ett team som du vill bjuda in användare till och klicka på Bjud in användare.
  Obs! Om du använder klassisk användarhantering, se Lägga till användare i klassisk användarhantering
 4. Välj fliken Import och klicka på Ladda upp CSV-fil. Du kan fortsätta arbeta medan filen överförs. Ett meddelande visas när importen är klar.

Så här tar du bort användare individuellt

Primära, sekundära och SSO-administratörer kan ta bort användare från Autodesk Account. Om du tar bort en användare så dras även användarens åtkomst till produkter och tjänster tillbaka, men det personliga Autodesk Account-kontot tas inte bort.
 

Från Användarhantering

 1. Välj Användarhantering > Efter användare (du ser endast Användarhantering om du är administratör).
 2. Välj en användare.
 3. Klicka på ikonen Ta bort användare (papperskorg vid användarens kontaktinformation).
 4. I bekräftelsefönstret klickar du på Ta bort användare.

Obs! Primära administratörer kan inte tas bort om inte deras administratörsrättigheter tas bort. Alla administratörer kan ta bort andra sekundära administratörer och SSO-administratörer.


Så här tar du bort användare i grupp

 1. Logga in på ditt konto på manage.autodesk.com och klicka på Användarhantering > Efter användare.
 2. Markera kryssrutan för att välja en eller flera användare. En banderoll visar hur många användare du har valt.
 3. Klicka på Ta bort från teamet.
 4. I bekräftelsefönstret klickar du på Ta bort.

Obs! Du kan inte ta bort primära administratörer eller användare som lagts till från en katalogsynkronisering (Premium-avtal).


Ta bort åtkomst till molnsamarbetsplatser

För vissa samarbetsprodukter kan du behöva vidta ytterligare åtgärder för att inaktivera åtkomst till dina samarbetswebbplatser och projektdata.

 

I följande tabell beskrivs platsåtkomst efter att en användare har tagits bort från Autodesk-teamet.

Produkt Användare inaktiverad Användaråtkomst
Autodesk Construction Cloud (ACC) Nej Kvarstår som aktiv
BIM 360 Nej Kvarstår som aktiv
Fusion Ja Inaktiv. Kan inte komma åt webbplatsdata
Info360 Nej Kvarstår som aktiv
Flow Production Tracking Ja Inaktiv. Kan inte komma åt webbplatsdata
Forma Ja Inaktiv. Kan inte komma åt webbplatsdata.
Tandem Nej Kvarstår som aktiv
Upchain Nej Kvarstår som aktiv

Om en borttagen användare fortfarande är aktiv kontaktar du administratören för samarbetsplatsen för att inaktivera eller ta bort användaren från platsen.

 

Mer information om hur du hanterar användaråtkomst finns i hjälpen för samarbetsprodukten. Om du vill hantera medlemsstatus i BIM 360 eller ACC, se hantera kontomedlemmar.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer