admin

Tilldela produktåtkomst


I Autodesk Account kan administratörer tilldela och ta bort tilldelningen av åtkomst till produkter och tjänster så ofta de behöver.

 

Obs! Räkna med att det tar 2 timmar efter betalningstillfället innan en nyinköpt produkt visas i Autodesk Account. Om produkten inte visas efter 2 timmar kan du kontakta Autodesks support.

 

Tilldelningar kan göras på tre sätt:

 • Efter produkt. Administratörer väljer produkter och tilldelar användare till dem.
 • Efter användare. Administratörer väljer användare och tilldelar produkter till dem.
 • Per grupp. Administratörer skapar grupper och tilldelar produkter till hela gruppen.
  Obs! Administratörer som använder klassisk användarhantering kan bara tilldela och ta bort tilldelning av produkter och tjänster per användare. Se Tilldela och ta bort tilldelning av produkter och tjänster i klassisk användarhantering.

Obs! Primära administratörer, sekundära administratörer och SSO-administratörer kan tilldela och ta bort åtkomst för användare. Läs mer om administratörernas roller i Administratörsroller för användarhantering.


Tilldela och ta bort tilldelning av användare efter produkt

När användarna har bjudits in visas de under Efter produkt. Du kan tilldela användare individuellt eller i grupp med hjälp av en CSV-fil.

Tilldela eller ta bort tilldelning av enskilda användare

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Välj Användarhantering > Efter produkt.
 3. Välj en produkt för att visa nuvarande tilldelade användare.
 4. Om du vill tilldela användare klickar du på Tilldela användare.
  1. Ange varje användares e-postadress.
  2. Klicka på Tilldela för att tilldela alla produktobjekt eller klicka på Anpassa för att välja enskilda objekt.
 5. Om du vill ta bort tilldelningen av åtkomst till produkten och alla tjänster klickar du på Avtilldela bredvid den användare du vill ta bort.
  Du kan välja vilka produktobjekt som ska tas bort från tilldelningen. Klicka på pilen till höger om användaren, avmarkera rutorna för de tjänster du vill ta bort och klicka på Spara ändringar.

Tilldela användare i grupp

 1. Förbered en CSV-fil med en lista över de användare du vill importera och tilldela.
  • Lägg till en rad för varje användare.
  • Lägg till tre kolumner: Förnamn, Efternamn och E-postadress.
  • Användare som redan har åtkomst till den här produkten tilldelas inte ännu en plats.
 2. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 3. Välj Användarhantering > Efter produkt.
 4. Välj ett team och en produkt.
 5. Klicka på Tilldela användare.
 6. Om du inte vill tilldela alla inkluderade objekt, klickar du på Anpassa och markerar eller avmarkerar sedan enskilda objekt.
 7. Välj fliken Importera för att tilldela och klicka på Ladda upp CSV-fil. Du kan fortsätta arbeta medan filen överförs. Ett meddelande visas när importen är klar.

Tilldela och ta bort tilldelning av produkter per användare

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Välj Användarhantering > Efter användare.
 3. Välj en användare för att visa produkter som kan tilldelas till dem.
 4. Välj en produkt
 5. Så här tilldelar du åtkomst till produkten:
  • Klicka på Tilldela för att tilldela alla produkttjänster.
  • Klicka på pilen bredvid Tilldela för att välja vilka produkter som ska tilldelas. Markera valda objekt och klicka på Spara ändringar.
 6. Så här tar du bort tilldelningen av åtkomst till produkten:
  • Klicka på Avtilldela för att ta bort åtkomst till produkten och alla dess associerade objekt.
   Obs! Produkter som tilldelats som standard eller grupp kan inte avtilldelas från Efter användare eller Efter produkt.
  • Om du vill anpassa vilka produktobjekt som ska tas bort klickar du på pilen bredvid Ta bort tilldelning. Rensa de objekt som du vill ta bort och klicka på Spara ändringar.

Tilldela och ta bort tilldelning av produkter per grupp

Med hjälp av grupper kan du organisera och tilldela produkter till flera användare samtidigt. Istället för att tilldela personer till produkter en och en kan du ordna användare i grupper och tilldela åtkomst till produkter som används av medlemmar i de grupperna. Om du till exempel har en grupp med arkitekter, kan du tilldela AutoCAD. Om du arbetar i en grupp för mark-, väg- och VA-projektering, kan du tilldela Civil 3D och Navisworks Manage. Mer information om hur du skapar och hanterar grupper finns i Hantera grupper.

 

Så här tilldelar du eller tar bort tilldelningen av en grupp till produkter:

 1. Logga in på Autodesk Account på manage.autodesk.com.
 2. Välj Användarhantering >Efter grupp.
 3. Välj en grupp.
 4. Klicka på Visa tilldelningar.
 5. Om du vill tilldela åtkomst till en produkt klickar du på Tilldela.
 6. Om du vill ta bort tilldelningen av en produkt klickar du på Avtilldela.

Obs! När du tilldelar produkter till en grupp så måste du ha tillräckligt många platser tillgängliga för alla medlemmar i gruppen.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer