KONTOHANTERING FÖR ADMINISTRATÖRER

Hämta Flex-användningsinformation


Flex-användningsrapportering visar hur dina team använder Flex-token, summerat efter produkt och användare. Det här kan hjälpa administratörer att hantera tokenanvändningen och planera för framtida inköp.

 

Data skyddas av Autodesks sekretessprinciper och används endast till de ändamål för vilka de samlades in. Mer information finns i Autodesks sekretesspolicy (engelska).


Så här visar du tokenanvändning

 1. Logga in på Autodesk Account.

 2. Välj Rapportering > Tokenanvändning.

 3. På skärmen Tokenanvändning väljer du ett team från listmenyn.

Obs! På sidan med Saldon kan du se realtidssaldon för både Flex-token och delade cloud credits. Gå till Rapportering > Saldon.

Förstå sammanfattningen av tokenanvändning

På fliken med sammanfattningen av tokenanvändning visas följande information för varje valt team:

Övre sektionen

 • Token som använts. Det totala antalet token från aktiva Flex-prenumerationer som förbrukats av alla användare för att få åtkomst till produkter och tjänster.

  Obs! Aktiva Flex-prenumerationer är de som har köpts under de senaste 12 månaderna.

 • Kvarvarande token. Antalet oanvända token som är tillgängliga för användare i teamet. Oanvända token från utgångna prenumerationer undantas, liksom oanvända token från andra team.

 • Tillagda/borttagna token. Antalet token som lagts till eller tagits bort under de senaste sju dagarna. De kan vara resultatet av händelser som nya inköp, tokenförflyttningar och/eller sammanslagna team.

  Obs! Det här antalet visar endast aktivitet för de senaste sju dagarna.

 • Token som använts per dag. Ett linjediagram med antalet Flex-token som använts varje dag under de senaste 365 dagarna, från både aktiva och utgångna Flex-prenumerationer.

Nedre sektionen
Välj ett tidsintervall (se Tidsintervall nedan) för att visa:

 • Totalt antal token som använts. Antalet Flex-token som använts inom tidsintervallet.

 • Produkter som använts. Antalet unika produkter som Flex gav åtkomst till inom tidsintervallet.

 • Totalt antal användare. Antalet användare som fick åtkomst till minst en produkt eller tjänst genom Flex inom tidsintervallet.

  Obs! Användningsinformation inkluderar både aktiva och utgångna Flex-prenumerationer.


  Tidsintervall
  Mätningar varierar beroende på det valda tidsintervallet:

 •  
  • De senaste 30 dagarna. Rullande 30-dagars tidsperiod.
  • De senaste tre månaderna. De senaste helt slutförda tre månaderna.
  • De senaste sex månaderna. De senaste helt slutförda sex månaderna.
  • De senaste nio månaderna. De senaste helt slutförda nio månaderna.
  • De senaste tolv månaderna. De senaste helt slutförda tolv månaderna.

Förstå tokenanvändning efter produkt

På fliken med tokenanvändning efter produkt visas följande information för varje valt team och tidsintervall (se Tidsintervall ovan):

Övre sektionen

 • Totalt antal token. Totalt antal token som använts för alla produkter och tjänster till vilka åtkomst skett i det valda tidsintervallet.

 • Produkter som använts. Antalet unika produkter som Flex gav åtkomst till inom det valda tidsintervallet.

Nedre sektionen

 • Produktnamn. Namnet på den produkt som Flex gav åtkomst till.

 • Totalt antal användare. Antalet användare i teamet som fick åtkomst till produkten eller tjänsten inom det valda tidsintervallet.

 • Totalt antal token som använts. Den mängd token som använts för att få åtkomst till den här produkten eller tjänsten av alla användare i det valda tidsintervallet.

 • Genomsnittliga token som använts varje månad. Det genomsnittliga antalet token som använts per månad för att få åtkomst till produkten eller tjänsten. Genomsnitt beräknas som det totala antalet token som använts dividerat med antalet månader i det valda tidsintervallet (även om det valda tidsintervallet ännu inte har gått ut).


  Klicka på valfri rad (Visa information) för upplysningar om varje produkt eller tjänst i rapporten:


  • Distribution av token. Ett stapeldiagram för distribution som visar antalet användare som ingår i förbrukningsintervall för token. Diagrammet kan t.ex. visa att sju användare förbrukade 0–100 token medan tre användare förbrukade 101–500 token. Det här underlättar klassificering av användare i grupper baserat på deras genomsnittliga förbrukning.

  • Användare efter version. Antalet användare som fick åtkomst till produktversioner i det valda tidsintervallet.

  • Användarnamn. Användare som fick åtkomst till den valda produkten med det totala antalet token som varje användare har använt, samt de genomsnittliga token som använts per månad av användaren. Genom ett klick på raden (Visa information) visas information som är specifik för den valda användaren (samma information kan hämtas från fliken Efter användare).

Förstå tokenanvändning efter användare

På fliken med tokenanvändning efter användare visas följande information för varje valt team och tidsintervall (se Tidsintervall ovan):

Övre sektionen

 • Totalt antal användare. Totalt antal användare i teamet som fick åtkomst till en produkt eller tjänst genom Flex inom den valda tidsramen.

 • Totalt antal token. Totalt antal Flex-token som använts av alla användare i teamet för den valda tidsramen.

 • Produkter som använts. Antalet unika produkter som Flex gav åtkomst till inom den valda tidsramen.

Nedre sektionen

 • Namn. Namnet på användaren som fick åtkomst till minst en produkt eller tjänst via Flex.

 • Produkter som använts. Namnet på de produkter eller tjänster som den här användaren fick åtkomst till via Flex.

 • Totalt antal token som använts. Det totala antalet token som använts av den här användaren inom den valda tidsramen för att få åtkomst till Flex-produkter och -tjänster.


  Klicka på valfritt namn för ytterligare information om den valda användaren:

  • Token som använts.  Totalt antal Flex-token som använts för alla produkter i det valda tidsintervallet.

  • Dagar då token använts. Totalt antal dagar som den här användaren fick åtkomst till en Flex-produkt eller -tjänst av det totala antalet dagar i det valda tidsintervallet.

  • Produkter som använts. Antalet unika produkter som Flex gav åtkomst till inom det valda tidsintervallet.


  Obs! För varje produkt som använts av den valda användaren kan du hovra markören över diagrammet för att visa antalet dagar som använts varje vecka. Du kan även visa ett stapeldiagram som visar antalet efter produktversion.

Så här visar eller hashar du användarnamn och e-postadresser

Som administratör kan du bestämma om användarnamn inkluderas i rapportering eller är hashade, både i Autodesk Account och i exportfilen för användning.

 1. Välj kugghjulsikonen Inställningar.

 2. Under Personliga data markerar du rutan för att inkludera användarnamn i rapporteringen om token- och användarplatsanvändning. Avmarkera rutan för att hasha användarnamn.

Så här exporterar du data om tokenanvändning, användare och prenumerationer

Du kan ladda ner ett kalkylblad med en förteckning av tillgängliga användar- och tokendata.

 1. Logga in på Autodesk Account.

 2. Välj Rapportering > Tokenanvändning.

 3. Klicka på Exportera för att visa inställningarna.

 4. Välj ett filformat och ett team.

 5. Välj en eller flera av följande rapporttyper:

  • Prenumerationer
  • Användare
  • Användning (välj ett datumintervall)
 6. Klicka på Exportera.

Mer information om exporterade data finns i Datafält för export av användningsrapportering.Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer