Instalacja dla użytkowników indywidualnych

Wyświetlanie informacji o licencji produktu


Informacje o typie licencji i skojarzonych numerach seryjnych (jeśli są dostępne) można znaleźć na koncie w portalu Autodesk Account lub w produkcie.

Znajdowanie informacji o licencji w portalu Autodesk Account

Bieżące informacje o licencji można monitorować dla każdego produktu w portalu Autodesk Account.

 1. Zaloguj się na swoje konto na stronie manage.autodesk.com.
 2. W obszarze Wszystkie produkty i usługi znajdź swój produkt.
 3. W sekcji produktu kliknij przycisk Wyświetl szczegóły.
 4. Jeśli na stronie Szczegółowe informacje o produkcie widać opcję Szczegóły licencji, należy ją wybrać, aby wyświetlić numer seryjny i klucze produktu.

Jeśli na stronie szczegółowych informacji o produkcie nie ma opcji Szczegóły licencji, nie masz numeru seryjnego.

Znajdowanie informacji o licencji w produkcie

Znajdź informacje o licencjach produktów zainstalowanych na urządzeniu.

Produkty w wersji z 2017 roku i nowsze

 1. Uruchom oprogramowanie.
 2. Na pasku tytułu kliknij swoje konto > Zarządzaj licencją.

 3. Menu logowania do produktu

  Uwaga: Jeśli nie widzisz swojego konta na pasku tytułu, kliknij kolejno Pomoc > Informacje > Zarządzaj licencją.
 4. Aby wyświetlić szczegóły licencji, rozwiń szufladę aktywnej licencji.
Okno dialogowe Menedżer licencji

Uwaga: w przypadku subskrypcji dla jednego użytkownika zazwyczaj można się zalogować, tak aby numer seryjny nie był wymagany. Dla produktów w wersjach 2017–2019 może być wyświetlany typ licencji jednostanowiskowej, ale dla wersji 2020 i nowszych — licencja dla użytkownika.

Produkty w wersji 2016 i starsze

 1. Uruchom oprogramowanie.
 2. Kliknij kolejno Pomoc > Informacje lub Informacje[nazwa produktu].
 3. W oknie Informacje kliknij opcję Informacje o produkcie lub Informacje o licencji na produkt.

 

Obraz przedstawiający informacje o licencji na pakiet Autodesk Education Master Suite 2015

Jeśli nie możesz zlokalizować numeru seryjnego, postępując zgodnie z powyższymi instrukcjami, wykonaj poniższe czynności, aby zażądać raportu o licencji.

 1. Przejdź do naszej strony pomocy technicznej.
 2. Kliknij pole Pomoc techniczna po zakupie.
 3. Wybierz opcję Zarządzanie użytkownikami i licencjami.
 4. Wybierz opcję Zarządzaj licencjami.
 5. Wybierz opcję Raporty o licencjach i wypełnij pola obowiązkowe, aby przesłać żądanie.

* Uwaga: administrator główny i administrator pomocniczy mogą zażądać raportu o licencji. W przeciwnym razie domena adresu e-mail zleceniodawcy powinna być zgodna z nazwą firmy.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej