Instalacja dla użytkowników indywidualnych

Metody pobierania


Dobierz odpowiednią metodę pobierania do instalacji.

Wybierz metodę w sekcji Produkty i usługi na koncie w portalu Autodesk Account.

W sekcji produktu widoczna jest aktualnie wybrana metoda oraz wszystkie metody dostępne do danego produktu. W przypadku niektórych produktów i platform jedyną dostępną metodą jest Pobierz.

 

Metody pobierania:

 • Zainstaluj: ta metoda, służąca do instalowania produktów Autodesk na jednym komputerze, pozwala pobrać i zainstalować oprogramowanie w ramach jednej operacji.
  Domyślnie ta metoda obejmuje również zainstalowanie najnowszych aktualizacji produktów. 
 • Pobierz: tej metody można użyć do zainstalowania dowolnej wersji produktu na jednym lub wielu komputerach. Produkt jest pobierany w pierwszym kroku, a w kolejnym kroku instalowany, dzięki czemu można zrobić przerwę między pobraniem a instalacją. 
  Podobnie jak w przypadku metody Zainstaluj metoda Pobierz obejmuje zainstalowanie najnowszych aktualizacji produktów. 
 • Pobieranie bezpośrednie: Ta metoda udostępnia jeden samorozpakowujący się plik instalacyjny, który można rozpakować i zainstalować w trybie offline. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, należy:
  1. Na stronie Wszystkie produkty i usługi kliknij wybrany produkt.
  2. Na stronie ze szczegółowymi informacjami o produkcie wybierz opcję pobierania bezpośredniego.
 • Instalacja niestandardowa: ta metoda, dostępna za pośrednictwem narzędzia instalacji niestandardowej w obszarze Produkty i usługi na koncie w portalu Autodesk Account, umożliwia instalowanie produktów z zastosowaniem ustawień niestandardowych na pojedynczych komputerach lub tworzenie niestandardowych obrazów stanowisk na wielu komputerach. Przed pobraniem należy wybrać produkty i określić ustawienia instalacji na koncie w portalu Autodesk Account. Więcej informacji zawiera temat Instalacja niestandardowa z konta w portalu Autodesk Account.

 

Zestawienie metod pobierania

Poniższa tabela zawiera zestawienie cech czterech metod pobierania i wskazuje odpowiednie metody do użytku edukacyjnego. 

Metoda Na wielu
komputerach?
System operacyjny
Opis Aktualizacje produktu
?
Do użytku edukacyjnego
Zainstaluj Nie Windows Pobieranie i instalacja
w ramach jednej operacji
Tak Studenci i wykładowcy
Pobierz Tak Linux,
macOS i
 Windows
Wykorzystanie funkcji
pobierania przeglądarki

Wykorzystanie instalatora Autodesk Create
w przypadku większości produktów do systemu Windows
w wersji 2022 lub nowszej

Zawiera najnowsze aktualizacje

 

Tak Studenci, wykładowcy i instytucje
Pobieranie bezpośrednie Tak

Linux, macOS


Windows

Wykorzystanie funkcji pobierania przeglądarki


Pobiera pojedynczy plik instalacyjny niezawierający aktualizacji dla większości produktów

Nie — dla produktów aktualizowanych poprzez poprawki


Tak — dla produktów z aktualizacjami w postaci pełnych instalacji

Studenci, wykładowcy i instytucje
Instalacja niestandardowa Tak Windows Pobieranie niestandardowego instalatora do wielu produktów Nie Aktualizacje w instytucjach i laboratoriach studenckich

Uwaga: przed użyciem dowolnej z tych metod należy wyłączyć blokowanie wyskakujących okienek.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej