Instalacja dla użytkowników indywidualnych

Pobieranie produktów w innym języku


Pobierz produkt w swoim języku i zarządzaj pakietami językowymi.

Pobieranie oprogramowania w innym języku

 1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
 2. W obszarze Wszystkie produkty i usługi znajdź swój produkt.
 3. W sekcji produktu wybierz język i pobierz produkt.

Dodawanie pakietu językowego

Po dodaniu pakietu językowego do produktu Autodesk można przełączać się między językami w interfejsie i dokumentacji. Dodanie pakietu językowego nie powiela podstawowego oprogramowania produktu. Pojedynczy zainstalowany produkt może obsługiwać kilka języków.

Uwaga: pakiety językowe można zainstalować tylko po zainstalowaniu produktu. Ponadto pakiety językowe nie są dostępne do wszystkich produktów i systemów operacyjnych.

 1. Zaloguj się na swoje konto na stronie manage.autodesk.com.
 2. W obszarze Wszystkie produkty i usługi znajdź produkt i kliknij przycisk Wyświetl szczegóły.
 3. W obszarze Dostępne pliki do pobrania kliknij opcję Języki. Jeśli pakiety językowe nie są dostępne, przycisk nie jest wyświetlany.
 4. Wybierz język i kliknij przycisk Pobierz.

Instalowanie pakietu językowego z poziomu produktu

 1. W menu Pomoc kliknij opcję Pobierz pakiety językowe.
 2. W witrynie, do której nastąpiło przekierowanie, wybierz pakiet językowy do pobrania.
 3. Po zakończeniu pobierania zainstaluj pakiet językowy na dysku lokalnym.

Odinstalowywanie pakietu językowego

 1. Z menu Start systemu Windows przejdź do Panelu sterowania i wybierz opcję odinstalowywania programów (w obszarze Programy i funkcje).
 2. Wybierz pakiet językowy i kliknij przycisk Odinstaluj.

Uwaga: pakiety językowe można usunąć bez odinstalowywania produktu głównego. Nie można jednak odinstalować domyślnego języka (oryginalnego zainstalowanego z produktem) niezależnie od produktu.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej