Instalacja dla użytkowników indywidualnych

Uruchomienie i uwierzytelnienie oprogramowania


Po pierwszym uruchomieniu oprogramowania prawdopodobnie będzie można go natychmiast używać. Dzieje się tak dlatego, że uwierzytelnianie produktu odbywa się automatycznie. Zwykle aktywacja oprogramowania nie wymaga już żadnych działań.

 

Jednak w niektórych przypadkach może zostać wyświetlone okno Zaczynamy z pytaniem o informacje dotyczące licencji. Użytkownik zostanie poproszony o wybranie między trzema opcjami umożliwiającymi identyfikację typu licencji i podanie informacji pokrewnych.

 

Poniżej przedstawiono trzy opcje dostępne w ramach okna Zaczynamy. Dokładne słownictwo zależy od wersji produktu.

  • Zaloguj się przy użyciu identyfikatora Autodesk ID lub opcji Dla jednego użytkownika bądź Zaloguj się. Aby wybrać tę opcję, zaloguj się na konto w portalu Autodesk account na stronie manage.autodesk.com.
    Uwaga: upewnij się, że identyfikator Autodesk ID, którego używasz, został już przypisany do licencji przez administratora głównego lub pomocniczego. Jeśli nie, skontaktuj się z administratorem, aby uzyskać dostęp. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz temat Przegląd informacji o zarządzaniu użytkownikami.
  • Użyj licencji sieciowej lub opcji Dla wielu użytkowników. Wybierz tę opcję, jeśli oprogramowanie jest przechowywane w sieci komputerów. Może zostać wyświetlony monit o podanie dodatkowych informacji na temat licencji sieciowej. 
  • Wprowadź numer seryjny. Wybierz tę opcję, jeśli masz numer seryjny z oprogramowaniem. Numer seryjny można znaleźć w sekcji Produkty i usługi na koncie w portalu Autodesk account.

 


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej