Instalacja dla użytkowników indywidualnych

Pobieranie dostępnych poprzednich wersji


Pobieranie produktów dla użytkowników licencji Flex i posiadaczy aktywnej subskrypcji

Użytkownicy licencji Flex i klienci z aktywną subskrypcją mogą pobierać dostępne poprzednie wersje swoich produktów na koncie w portalu Autodesk Account. Odinstalowanie bieżącej wersji w celu pobrania i instalacji poprzedniej nie jest konieczne.

Aby uzyskać wersje produktów z maksymalnie trzech ostatnich lat:

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
  2. W obszarze Wszystkie produkty i usługi znajdź swój produkt.
  3. W sekcji produktu kliknij bieżącą wersję i wybierz poprzednią.
  4. Pobierz produkt.

Aby uzyskać wersje produktów z ostatnich czterech–pięciu lat:

  1. Zaloguj się na konto w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
  2. Kliknij ikonę Asystenta Autodesk (dymek w prawym dolnym rogu ekranu) i postępuj zgodnie z poleceniami wyświetlanymi na czacie, aby pobrać oprogramowanie.

Uwaga: pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania są dostępne tylko w przypadku poprzednich wersji z trzech ostatnich lat.

Pobieranie produktów dla uczniów i nauczycieli

Uczniowie i nauczyciele mogą uzyskać poprzednie wersje produktów w zasobach programu Autodesk Education (angielski).


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej