Instalacja dla użytkowników indywidualnych

Wyszukiwanie kluczy produktów


Klucze produktów to kody różnicujące produkty i wersje produktów. Może być konieczne zainstalowanie produktów Autodesk.

Znajdź klucz produktu

Użyj interaktywnego narzędzia do wyszukiwania, aby znaleźć klucze produktów Autodesk. Należy wybrać zarówno prawidłową nazwę produktu, jak i rok (wersję).

Jeśli podczas wprowadzania klucza produktu wystąpi błąd aktywacji, należy sprawdzić, czy w narzędziu wyszukiwania określono prawidłowe produkt (lub pakiet) i wersję. Jeśli nie możesz uzyskać klucza, skontaktuj się z działem pomocy technicznej. Wersje produktów starsze niż pięć wersji wstecz nie są obsługiwane.

Gdzie znaleźć numery seryjne subskrypcji jednostanowiskowych?

Na koncie w portalu Autodesk Account znajdź produkt i kliknij przycisk Wyświetl szczegóły. Następnie kliknij przycisk Szczegóły licencji, aby uzyskać dostęp do swojego numeru seryjnego. Jeśli produkt nie ma numeru seryjnego, nie jest wyświetlana opcja Wyświetl szczegóły. Numer seryjny jest taki sam dla wszystkich wersji produktu objętego subskrypcją jednostanowiskową lub dla wielu użytkowników.

Kolekcje branżowe

Każdy produkt w kolekcji branżowej ma inny klucz produktu. Jeśli produkt został zakupiony w ramach kolekcji, użyj narzędzia wyszukiwania, aby znaleźć ten konkretny produkt.

 

Jeśli produkt został zakupiony jako część pakietu (na przykład Autodesk Factory Design Suite), do aktywacji wszystkich produktów w pakiecie jest używany ten sam klucz produktu. Użyj tego narzędzia, aby wyszukać nazwę pakietu.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej