Instalacja dla użytkowników indywidualnych

Aktualizowanie oprogramowania


Możesz uaktualnić oprogramowanie do nowej wersji, zaktualizować już zainstalowane albo pobrać poprawki z portalu Autodesk Account.

Aktualizacja produktów Autodesk

Autodesk okresowo wydaje aktualizacje oprogramowania. Są one dostępne w portalu Autodesk Account lub narzędziu Autodesk Access (tylko system Windows).

Aktualizacja z poziomu portalu Autodesk Account

W portalu widoczne są wszystkie dostępne aktualizacje posiadanych produktów.

Alternatywnie, jeśli chcesz pobrać priorytetowe aktualizacje jednego produktu, znajdź go w obszarze Wszystkie produkty i usługi, a następnie kliknij polecenie Wyświetl szczegóły.

 

Pobierz aktualizacje z portalu Autodesk Account.

 1. Zaloguj się na swoje konto na stronie manage.autodesk.com
 2. Na stronie Produkty i usługi > Aktualizacje produktów wybierz datę wydania.
  Menu wyboru daty wydania
  Zostaną wyświetlone aktualizacje wydane w określonym czasie.
 3. Aby ograniczyć liczbę pozycji na liście, wprowadź wyszukiwany termin. Wyświetlą się aktualizacje o pasujących nazwach.
 4. Znajdź żądaną aktualizację i kliknij polecenie Pobierz. Możesz też wybrać wiele aktualizacji i kliknąć polecenie Pobierz.

Aktualizacja z poziomu portalu Autodesk Account przy użyciu filtrów

W przypadku tej metody wyświetlane są aktualizacje określonych produktów, wersji lub wybrane typy aktualizacji. Filtry można zapisać, aby używać ich później.

 1. Zaloguj się na swoje konto na stronie manage.autodesk.com.
 2. Na stronie Produkty i usługi > Aktualizacje produktów wybierz datę wydania.
  Uwaga: przed utworzeniem filtru określ datę wydania. Jeśli nie masz pewności, wybierz opcję Wszystkie.
 3. Kliknij przycisk Filtr i wybierz Typ aktualizacji, Produkt i Wersja wydania. Zależnie od sposobu określania wersji aktualizacji, jej typ może być określony jako poprawka.
 4. Jeśli chcesz zapisać filtr, kliknij polecenie Zapisz jako filtr niestandardowy.
  Okno edycji filtrów niestandardowych
  Kliknij ikonę ołówka, aby zmienić nazwę filtru i wprowadź nazwę, na przykład Aktualizacje 2023.
 5. Aby ustawić filtr, kliknij polecenie Zastosuj.

Aktualizacja z poziomu narzędzia Autodesk Access (tylko system Windows)

Autodesk Access informuje o najnowszych aktualizacjach produktów.

 1. Przejrzyj aktualizacje produktów automatycznie dostępne w narzędziu Access.
 2. Wybierz i zainstaluj żądane aktualizacje.

Aby uzyskać więcej informacji na temat narzędzia Autodesk Access, zobacz Pomoc do programu Access.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej