Instalacja dla użytkowników indywidualnych

Instalacja produktu


Instalacja produktu różni się w zależności od wybranej metody:

 • Proste pobieranie z konta w portalu Autodesk Account pod adresem manage.autodesk.com.
 • Instalacja niestandardowa z konta w portalu Autodesk Account z konfigurowaniem instalatora przed pobraniem i zainstalowaniem produktu.

Uwaga: większość produktów w wersji 2022 i nowszych do systemu Windows można skonfigurować na koncie w portalu Autodesk Account przed zainstalowaniem. W przypadku większości wersji produktów wcześniejszych niż 2022 należy pobrać instalator i konfigurować program podczas instalacji.

Proste pobieranie z konta w portalu Autodesk Account

Jeśli wybierzesz proste pobieranie, produkty zostaną zainstalowane w konfiguracji podstawowej.

 1. Zaloguj się na swoje konto na stronie manage.autodesk.com.
 2. Na karcie Wszystkie produkty i usługi na koncie w portalu Autodesk Account wybierz produkt i jedną z metod pobierania/instalacji (zobacz temat Metody pobierania).
  • Jeśli wybierzesz metodę instalacji, produkt zostanie pobrany i zainstalowany w ramach jednej operacji. Ta metoda obejmuje aktualizacje produktu.
  • Jeśli wybierzesz metodę pobierania, uruchom plik EXE (w systemie Windows), zainstaluj plik DMG (w systemie macOS) lub wyodrębnij plik TAR (w systemie Linux) odpowiadający produktowi i wersji. Ta metoda obejmuje aktualizacje produktu.

  Uwaga: w systemie Windows większość produktów w wersji 2022 i nowszych korzysta z instalatora Autodesk Create Installer.


  Pasek postępu tworzenia instalatora

  Uruchom mały plik exe, aby utworzyć instalator w folderze pobierania.

  • Jeśli wybierzesz metodę bezpośredniego pobierania:
   • W przypadku produktu dla systemu Windows należy uruchomić samorozpakowujący się plik instalacyjny, który można rozpakować i zainstalować w trybie offline.
   • W przypadku systemów macOS i Linux użyj funkcji pobierania przeglądarki.
  • Uwaga: W przypadku większości produktów ta metoda nie obejmuje aktualizacji.

 3. Przeczytaj i zaakceptuj umowę licencyjną.
 4. Kliknij przycisk Zainstaluj.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone menu rozwijane Język produktu, wybierz język klienta. (Jeśli nie widać menu Język produktu, po zainstalowaniu produktu będzie można pobrać i zainstalować pakiet językowy).
 6. (Opcjonalnie) Zastąp domyślną ścieżkę instalacji nową, jeśli ta opcja jest dostępna.
 7. Po zakończeniu instalacji zamknij instalator lub uruchom produkt.

Uwaga: w przypadku użycia metody Zainstaluj lub Pobierz należy przed uruchomieniem produktu przeprowadzić instalację aktualizacji.

Niestandardowa instalacja jednostanowiskowa z konta w portalu Autodesk Account

 1. Zaloguj się na swoje konto na stronie manage.autodesk.com.
 2. W panelu nawigacji wybierz opcję Instalacja niestandardowa.
 3. Wybierz typ licencji.
 4. W sekcji Dodaj produkt wybierz jeden lub więcej produktów, które chcesz dodać do pakietu niestandardowego.
 5. Po wybraniu produktów możesz je dostosować w prawym panelu. Możesz wybrać wersję, która ma zostać uwzględniona w pakiecie. Jeśli to zrobisz, instalatory tej wersji zostaną automatycznie umieszczone w pakiecie. Możesz również dodać aplikacje opcjonalne lub określić lokalizację przechowywania zawartości, w tym szablonów, materiałów i rysunków.
 6. Po wybraniu produktów, które mają zostać umieszczone w pakiecie niestandardowym, kliknij przycisk Dalej, aby przejść do sekcji Wprowadź szczegóły pakietu. (Jeśli chcesz wrócić do poprzedniego kroku, kliknij nagłówek sekcji).
 7. W sekcji Wprowadź szczegóły pakietu wpisz nazwę pakietu lub użyj nazwy domyślnej. Zalecamy użycie nazwy, która ułatwi rozpoznawanie tego pakietu na liście, na przykład określającej, dla kogo jest on przeznaczony lub jakie produkty zawiera. Użyj poprawnej nazwy pliku systemu Windows.

 8. Wprowadź ustawienia pakietu

 9. (Opcjonalnie) Podaj opis pakietu.
 10. Wybierz opcję Zainstaluj, aby utworzyć pakiet produktów do zainstalowania na Twoim urządzeniu. (Opcja Utwórz obraz stanowiska umożliwia utworzenie pakietu produktów do zainstalowania na wielu urządzeniach. Aby uzyskać więcej informacji na temat wdrożeń, zobacz temat Tworzenie wdrożeń z konta w portalu Autodesk Account).
 11. Rozwiń pozycję Opcje zaawansowane, aby wprowadzić inne zmiany w pakiecie, na przykład zmienić domyślną ścieżkę instalacji.
 12. Zaakceptuj Warunki użytkowania.
 13. Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać plik wykonywalny pakietu niestandardowego do folderu pobierania lub innego folderu w zależności od ustawień przeglądarki. Pakiet zostanie automatycznie zapisany w bibliotece, a na stronie wyświetli się z powrotem lista pakietów. Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać pakiet bez jego pobierania.
 14. Uruchom pobrany pakiet instalatora.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej