Instalacja dla administratorów

Zatrzymywanie i ponowne uruchamianie serwera licencji sieciowych


Aby przeprowadzić konserwację systemu na serwerze licencji, w tym odinstalować program Menedżer licencji sieciowych, należy najpierw zatrzymać serwer licencji. Po zakończeniu pracy konserwacyjnej uruchom ponownie serwer licencji.


Z serwera licencji Windows

Zatrzymywanie serwera

  1. Z menu Start wyszukaj polecenie LMTOOLS.
  2. W narzędziu LMTOOLS kliknij kartę Usługa/Plik licencji.
  3. Wybierz opcję Konfiguruj za pomocą usług.
  4. Wybierz nazwę usługi dla serwera licencji, który chcesz zatrzymać ręcznie.
  5. Kliknij kartę Uruchom/Zatrzymaj/Odczytaj ponownie.
  6. Zatrzymaj serwer. 
    Najlepszym rozwiązaniem jest wybranie opcji Wymuś zamknięcie serwera przed kliknięciem przycisku Zatrzymaj serwer. Następnie odczekaj pięć sekund przed ponowną próbą uruchomienia serwera.

Ponowne uruchamianie serwera

Na karcie Uruchom/Zatrzymaj/Odczytaj ponownie w narzędziu LMTOOLS kliknij przycisk Uruchom serwer.

Serwer licencji w systemie macOS lub Linux

Zatrzymywanie serwera

Wprowadź następujące dane w polu Terminal:

./lmutil lmdown -q -force

Ponowne uruchamianie serwera

Wprowadź następujące dane w polu Terminal, zastępując plik acad.lic nazwą pliku licencji i debug.log nazwą pliku dziennika:

 

./lmgrd -c acad.lic -l debug.log

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej