Instalacja dla administratorów

Modyfikowanie wdrożenia za pomocą klasycznego instalatora


W przypadku produktów, które tworzą wdrożenie za pomocą klasycznego instalatora, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami, aby zmienić wdrożenie, użyć istniejącego wdrożenia jako szablonu lub zastąpić wdrożenie.

 

Uwaga: aby zmodyfikować wdrożenie utworzone na koncie w portalu Autodesk Account, zobacz temat Modyfikowanie wdrożeń z poziomu konta w portalu Autodesk Account.


Modyfikowanie istniejącego wdrożenia

Modyfikowane elementy zależą od ustawień wybranych podczas tworzenia obrazu administracyjnego w oryginalnym wdrożeniu.

  1. Otwórz udostępniony folder sieciowy zawierający wdrożenie.
  2. W folderze Narzędzia kliknij dwukrotnie skrót Utwórz i zmodyfikuj wdrożenie.
  3. Kliknij strony konfiguracji wdrożenia i wybierz wymagane opcje.
  4. Kliknij opcję Utwórz wdrożenie.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej