Instalacja dla administratorów

Tworzenie wdrożenia z poziomu konta Autodesk Account


W większości wersji 2022 i nowszych można tworzyć wdrożenia z konta w portalu Autodesk Account (tylko produkty z systemem Windows).

 

W przypadku większości wersji produktów Windows wcześniejszych niż 2022 do tworzenia wdrożeń należy użyć klasycznego instalatora. Zobacz temat Tworzenie wdrożeń za pomocą klasycznego instalatora.

 

Uwaga: kilka wersji produktów Windows wcześniejszych niż 2022 obsługuje również wdrożenia z poziomu konta w portalu Autodesk Account:

 • 3ds Max 2021
 • Maya 2020
 • Maya LT 2020
 • Revit 2021.1
 • VRED 2021

Wybieranie i dostosowywanie produktów

 1. Zaloguj się na koncie Autodesk Account na stronie manage.autodesk.com.
 2. W lewym panelu nawigacji wybierz opcję Instalacja niestandardowa.
 3. Kliknij przycisk Utwórz nowy.
 4. Wybierz typ licencji.
 5. W sekcji Dodaj produkt wybierz co najmniej jeden produkt, który ma zostać dodany do pakietu wdrożenia. Jeśli nie widzisz produktu na liście, możesz go pobrać ze strony Wszystkie produkty i usługi i wybrać opcję Utwórz wdrożenie w instalatorze.

  Po wybraniu produktów można je dostosować w prawym panelu. Można wybrać wersję, która ma zostać uwzględniona we wdrożeniu. Wszystkie programy instalacyjne potrzebne do tej wersji są zawarte we wdrożeniu. Możesz również dodać aplikacje opcjonalne lub określić lokalizację przechowywania zawartości, w tym szablonów, materiałów i rysunków.

  Ustawienia niestandardowe mają zastosowanie do każdego wystąpienia produktu zainstalowanego z wdrożenia. Po utworzeniu wdrożenia nie można zmienić tych ustawień. Numery seryjne i klucze produktów są automatycznie wyświetlane w zależności od typu licencji. 

  Uwaga: ustawienia konfiguracji różnią się w zależności od produktu. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz instrukcje instalacji produktu.

Wprowadzanie ustawień i tworzenie wdrożeń

 1. Po wybraniu produktów w pakiecie wdrożenia kliknij przycisk Dalej, aby przejść do ustawień instalacji. Można wrócić do poprzedniego kroku, klikając nagłówek przekroju.
 2. Wprowadź nazwę pakietu. Ta nazwa jest wyświetlana w nazwach plików i identyfikuje wdrożenie po jego utworzeniu w udziale sieciowym. Należy wskazać, dla kogo przeznaczony jest pakiet i jakie produkty są zawarte w pakiecie. Użyj poprawnej nazwy pliku systemu Windows.
 3. (Opcjonalnie) Podaj opis pakietu. Ułatwi to zrozumienie zawartości pakietu podczas wyświetlania go na liście.
 4. W przypadku typu instalacji wybierz opcję Dokonaj wdrożenia. (W przypadku wybrania opcji Zainstaluj należy utworzyć pakiet produktów do zainstalowania na własnym urządzeniu).
 5. Wprowadź ścieżkę obrazu wdrożenia. Jest to lokalizacja w udziale sieciowym, w której jest tworzone wdrożenie. Można użyć nazwy ścieżki UNC (Uniform Naming Convention) (zalecane) lub litery i ścieżki dysku, na przykład: \\servername\path lub C:\Autodesk\Deployments. Użyj poprawnej ścieżki folderu systemu Windows.
 6. W razie potrzeby wprowadź ścieżkę pliku dziennika wdrożenia. Domyślna ścieżka jest pokazana na ilustracji. Każda instalacja wdrożenia zapisuje informacje diagnostyczne w tym dzienniku. Użyj poprawnej ścieżki folderu systemu Windows.
 7. Jeśli wybrano typ licencji sieciowej, dodaj informacje o serwerze licencji, klikając opcję Określ serwer licencji, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
 8. Rozwiń menu Opcje zaawansowane, aby wprowadzić inne zmiany w pakiecie, takie jak zmiana domyślnej ścieżki instalacji.

  Ustawienia pakietu wdrożenia

 1. Potwierdź ustawienia w podglądzie wdrożenia w prawym okienku.
 2. Kliknij pole wyboru, aby zaakceptować Warunki użytkowania.
 3. Kliknij przycisk Pobierz lub Zapisz. Podczas pobierania plik wykonywalny tworzenia wdrożenia jest umieszczany w folderze Pobrane lub w innym folderze na podstawie ustawień przeglądarki. Ten plik ma rozmiar około 10 MB i zawiera konfigurację wdrożenia oraz plik wykonywalny, który tworzy wdrożenie. Polecenie Zapisz umożliwia zapisanie pakietu na później bez pobierania.

  Uwaga: w tym momencie obrazy produktu nie są pobierane.
 4. Gdy pobieranie jest gotowe, kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby utworzyć wdrożenie. Po zakończeniu można zamknąć narzędzie do tworzenia wdrożeń lub wyświetlić wdrożenie w folderze wdrożeń.

  Tworzenie paska postępu wdrożenia

Instalacja wdrożenia

Aby zainstalować wdrożenie na stacji roboczej, wykonaj jedną z następujących czynności: 

Ręczna instalacja z użyciem pliku wsadowego

Plik wsadowy można uruchomić ręcznie, aby zainstalować produkt na stacji roboczej. W folderze obrazu stanowiska plik Install .bat zawiera parametry wiersza polecenia używane do instalowania produktu.

Obraz przedstawiający folder wdrożenia

 

Plik wsadowy jest również dobrym zasobem do tworzenia skryptu instalacji programu Configuration Manager. Mimo że skrypt używa pełnych ścieżek do plików konfiguracyjnych, można użyć ścieżek względnych. Ponadto istnieje plik Summary.txt zawierający szczegółowe informacje na temat każdego instalatora aplikacji zawartego we wdrożeniu, takie jak nazwa instalatora i numer kompilacji. W przypadku instalacji bezdialogowej należy skomentować pierwszy wiersz w pliku wsadowym i usunąć komentarz z drugiego wiersza. W tym przypadku nie jest wyświetlany żaden interfejs użytkownika. (Domyślna instalacja pliku wsadowego ma minimalny interfejs użytkownika.)

 

Uwaga: do uruchomienia pobranego pliku ładowania początkowego potrzebne są uprawnienia administracyjne.

Testowanie wdrożenia

Przed rozpoczęciem dystrybucji produktów na stacje robocze należy uruchomić wdrożenie na testowej stacji roboczej, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie. 

 1. Używając typowego profilu użytkownika, zaloguj się na komputerze klienckim z profilem, który nie ma uprawnień administratora.
 2. Uruchom produkt, aby sprawdzić, czy: 
  • Nie ma błędów licencji.
  • Główne funkcje niezbędne w pracy są zgodne z oczekiwaniami. 
  • Wszystkie aktualizacje, dostosowania i dodatki zostały poprawnie zastosowane. 

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej