Instalacja dla administratorów

Modyfikowanie wdrożeń z poziomu konta w portalu Autodesk Account


Wdrożenie utworzone z poziomu konta w portalu Autodesk Account można modyfikować.

 

Uwaga: w przypadku wdrożeń utworzonych za pomocą klasycznego instalatora zobacz temat Modyfikowanie wdrożeń za pomocą klasycznego instalatora.

Modyfikowanie pakietów

Edycja pakietu powoduje wczytanie go do edytora konfiguracji, w którym można wprowadzać zmiany.

 1. Przejdź do widoku biblioteki pakietów.
 2. Ustaw kursor na pakiecie, który chcesz zmienić, i kliknij przycisk Edytuj.

Wskazówka: aby odrzucić zmiany, kliknij przycisk Wstecz przeglądarki lub strzałkę w lewym górnym rogu strony.

 • Kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać pracę na później.
 • Kliknij przycisk Pobierz, aby zapisać pracę i rozpocząć pobieranie pakietu.

Po uruchomieniu narzędzia do tworzenia obrazów zostanie wyświetlony monit o potwierdzenie aktualizacji istniejącego obrazu administracyjnego.

Zmienianie położenia obrazu administracyjnego

Przesuwanie obrazu administracyjnego jest przydatne, gdy trzeba go dystrybuować do innych lokalizacji lub sieci, które nie łączą się z Internetem.

 1. Edytuj plik wsadowy zawarty w obrazie administracyjnym, aby wyświetlić ścieżkę do nowego położenia. Nie trzeba zmieniać innych plików w folderze obrazów, ponieważ plik wsadowy jest jedynym komponentem zawierającym nazwę folderu, w którym pierwotnie utworzono obraz administracyjny.
 2. W portalu Autodesk Account edytuj pakiet, aby zaktualizować ścieżkę obrazu stanowiska do nowej lokalizacji. Umożliwi to w przyszłości łatwe aktualizowanie ścieżki.

Wskazówka: można użyć ścieżek względnych, które są przydatne, jeśli obraz administracyjny ma być dystrybuowany do wielu lokalizacji na serwerze lub jeśli obraz jest powielany przed jego zmodyfikowaniem.

Parametry wiersza polecenia

Parametry wiersza polecenia dla pliku wykonywalnego instalatora nie są wymagane dla każdego wdrożenia, ale instalacja nie powiedzie się, jeśli brakuje wymaganych parametrów. Plik wsadowy zawiera polecenia z poprawnymi parametrami instalacji i domyślnie uruchamia instalację w podstawowym trybie interfejsu użytkownika (z paskiem postępu).

Uwaga: plik wsadowy zawiera dodatkowe polecenia bezdialogowego instalowania i odinstalowywania. Te polecenia są skomentowane. Usuń komentarze, aby je włączyć.

Niektóre parametry w poniższej tabeli referencyjnej są wyświetlane w postaciach skróconej i dłuższej w celu zapewnienia czytelności.

Imię i nazwisko Parametr Opis
Pomoc -h Drukuje dostępne opcje programu i krótki opis każdej z nich.
Manifest -m Określa ścieżkę pliku manifestu, który ma zostać wczytany dla tej instalacji. Domyślną wartością jest Setup.xml w tym samym katalogu co plik Installer.exe.
Tryb instalacji -i Określa typ operacji, którą przeprowadzi instalator.
 • instalacja spowoduje uruchomienie procesu instalacji. (Domyślnie)
 • Podczas odinstalowywania zostanie uruchomiony proces dezinstalacji.
 • Wdrożenie spowoduje uruchomienie procesu tworzenia wdrożenia.
Tryb interfejsu użytkownika —ui_mode Określa tryb interfejsu użytkownika instalatora.
 • Opcja Pełna uruchomi instalator ze wszystkimi opcjami wybieranymi przez użytkownika. (Domyślnie)
 • W programie podstawowym zostanie uruchomiony instalator, który wyświetla tylko komunikaty postępu i błędów.
 • opcja bezdialogowa nie wyświetla okien dialogowych i jest taka sama jak parametr -q lub --silent
Tryb bezdialogowy -q Określa, że w procesie nie są wyświetlane żadne okna dialogowe.
Język -i
 • en-US (angielski USA, domyślnie)
 • cs-CZ (czeski)
 • de-DE (niemiecki)
 • es-ES (hiszpański)
 • fr-FR (francuski)
 • hu-HU (węgierski)
 • it-IT (włoski)
 • ja-JP (japoński)
 • ko-KR (koreański)
 • pl-PL (polski)
 • pr-BR (portugalski — Brazylia)
 • pt-PT (portugalski — Portugalia)
 • ru-RU (rosyjski)
 • zh-CN (chiński uproszczony)
 • zh-TW (chiński tradycyjny)
Tryb offline --offline_mode Określa, że instalator jest uruchamiany z nośnika lokalnego. Nie są nawiązywane żadne połączenia z Autodesk w celu pobrania instalatorów.
Konfiguracja wdrożenia -o <ścieżka pliku> Określa ścieżkę pliku konfiguracji wdrożenia, która ma zostać załadowana dla tej instalacji. Zazwyczaj powinien to być plik deploy.xml w folderze image.
Rozszerzenie pakietu --extension_manifest <ścieżka pliku> Określa ścieżkę pliku manifestu, który zawiera aktualizacje, rozszerzenia, wtyczki, zawartość i pakiety językowe, które mają być uwzględnione w tej instalacji.

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej