Instalacja dla administratorów

Planowanie licencji sieciowej


Wybierz model serwera licencji, wybierz serwery sieciowe i sprawdź wymagania systemowe dla programu Autodesk Network License Manager (NLM).

Wybieranie modelu serwera licencji

Wybierz jeden z następujących modeli serwera:

  • Pojedynczy serwer. Wszystkie licencje sieciowe są instalowane na jednym serwerze.
  • Serwer rozproszony. Licencje sieciowe są dzielone i instalowane na wielu serwerach.
  • Serwer nadmiarowy. Wszystkie licencje sieciowe są instalowane na jednym serwerze, a także na dwóch serwerach kopii zapasowej.
    Uwaga: ta konfiguracja wymaga określenia serwera podstawowego i dwóch nadmiarowych serwerów.

Wybieranie serwerów sieciowych

Po wybraniu modelu serwera licencji wybierz jeden lub więcej serwerów sieciowych, z których chcesz zarządzać licencjami.

  • Upewnij się, że serwery są dostępne dla wszystkich komputerów klienckich i dostępne za każdym razem, gdy są wymagane licencje.
  • Serwery powinny działać w obsługiwanym systemie operacyjnym w stabilnej sieci, która nie jest często ponownie uruchamiana. Częste ponowne uruchamianie może zakłócać zarządzanie licencjami.
  • Serwery powinny komunikować się z portami 2080 i 27000–27009, z których korzysta NLM. Mimo że porty te można konfigurować, ich zmiana może spowodować konflikty z innymi aplikacjami. Należy unikać zmiany numerów portów.

Uwaga: sieć może zawierać serwery z systemem Windows, macOS i Linux w dowolnej kombinacji.

 

Sprawdź wymagania systemowe

Sprawdź wymagania systemowe programu NLM, aby upewnić się, że sprzęt i system operacyjny są zgodne z programem NLM.


Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej