Instalacja dla administratorów

Łączenie plików licencji sieciowych


W portalu Autodesk Account można wygenerować plik licencji, który automatycznie łączy licencje sieciowe na produkty dla wielu użytkowników. Jednak ta metoda automatyczna czasami nie obejmuje wszystkich licencji. Może się tak na przykład zdarzyć, gdy dwie licencje zostaną zakupione z różnych kont Autodesk. W takim przypadku należy ręcznie połączyć licencje sieciowe, dodając deklaracje licencji w nowym pliku na końcu istniejącego pliku.

 

Można bezpiecznie połączyć następujące elementy:

 • Licencje na różne produkty Autodesk, niezależnie od wersji. Przykład: programy Revit i 3ds Max.
 • Licencje niepakietowe na różne wersje tego samego produktu. Przykład: programy Revit 2015 i Revit 2016.

Nie można łączyć plików licencji pakietowych dla różnych wersji produktu, gdy są one tego samego typu. Przykładowo nie można połączyć pliku licencji subskrypcji programu AutoCAD 2019 z plikiem licencji subskrypcji programu AutoCAD 2017. Można jednak połączyć plik licencji AutoCAD w ramach subskrypcji z plikiem licencji wieczystej AutoCAD.

 

Wskazówka: W przypadku problemów ze złożonym scenariuszem łączenia należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Autodesk. Zamiast łączyć licencje samodzielnie, można zamówić nowy plik licencji zawierający wszystkie licencje, które mają zostać połączone. Ten nowy plik licencji ma datę wydania jednorazowego dla wszystkich licencji produktu, co uniemożliwia zastąpienie wcześniejszych licencji.

Ręczne łączenie licencji

Ważne: podczas łączenia licencji tego samego typu, tego samego produktu i tej samej wersji należy skumulować liczbę licencji, generując je w tym samym dniu. W przeciwnym razie liczba w najnowszej wygenerowanej licencji zastępuje liczbę w licencji wygenerowanej w starszej dacie.

 1. Przed rozpoczęciem edycji należy wykonać kopię zapasową istniejącego pliku licencji.
 2. Sprawdź pliki licencji, które chcesz połączyć, aby upewnić się, że górne wiersze są identyczne, od SERVER do VENDOR. Poniższy przykład przedstawia linie właściwe dla modelu jednoserwerowego:
SERVER XXHP0528 0019bbd68993
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
 1. Otwórz zarówno istniejące, jak i nowo wydane pliki licencji w edytorze tekstu ASCII.
 2. Skopiuj wszystko po wierszu VENDOR z nowo wydanego pliku licencji.
 3. Wklej nowe deklaracje licencji na końcu istniejącego pliku licencji.
 4. Aby uwzględnić inne nowe pliki licencji, należy skopiować deklaracje z każdego nowego pliku licencji i wkleić je na końcu istniejącego pliku licencji.
 5. Zapisz nowy połączony plik licencji.
 6. Zatrzymaj i ponownie uruchom serwer zawierający zaktualizowany plik licencji. Po ponownym uruchomieniu serwer odczytuje nowy plik.

Uwaga: w przypadku serwerów z systemem Windows narzędzie LMTOOLS zawiera polecenie umożliwiające ponowne wczytanie pliku licencji bez zatrzymywania serwera. Jest teraz bardziej niezawodny i stabilny.

 

Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób wkleić deklaracje licencji dla licencji pakietowej dla wielu użytkowników na programme AutoCAD 2019 z Maintenance Subscription Package Licence for AutoCAD 2018.

 

Ważne: pierwsze trzy wiersze, od SERVER do VENDOR, powinny występować w połączonym pliku tylko raz.

 

Plik licencji pakietowej dla wielu użytkowników w przypadku programu AutoCAD 2019:

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
      86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
      86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
      SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
      B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
      0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
      5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
      E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
      784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
      0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
      668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
      8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
      4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
      B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B"[end code block]

Plik licencji pakietowej Maintenance Subscription dla programu AutoCAD 2018:

SERVER ServerName 112233445566
USE_SERVER
VENDOR adskflex port=2080
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
      86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
      86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
      3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
      6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
      SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
      9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
      DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
      5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
      C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
      5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
      CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
      683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

Wynikowy plik licencji łączonej:

SERVER ServerName 112233445566 
USE_SERVER 
VENDOR adskflex port=2080 
PACKAGE 64300ACD_T_F adskflex 1.000 COMPONENTS="87084ACD_2019_0F \ 
      86830ACD_2018_0F 86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F \ 
      86295ACD_2015_0F 86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE \ 
      SUPERSEDE=64300ACD_T_F ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="0C88 7FB2 8EFF \ 
      B69F CA47 9DCA 7257 B3B1 FB5E A7DD AE99 3484 FC99 BB50 4095 \ 
      0B0D 360F 45ED 0339 CAC9 1676 0835 B058 B477 2730 140C 1474 \ 
      5438 72B9 A08F" SIGN2="1B3F 3D96 EA74 9A35 EF52 5473 9835 AAF5 \ 
      E51F 94F1 24A8 8DAB 543C 4AF6 13CC 14DD F4F7 D0B5 1E67 DFCF \ 
      784B 1E5C 8070 7243 BAB8 1FFD C4A8 351F 38B3 74B9" 
INCREMENT 64300ACD_T_F adskflex 1.000 05-dec-2019 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:extendable SUPERSEDE=64300ACD_T_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=XXX-XXXXXXXX SIGN="1252 747C E19B 4747 20C4 \ 
      0AC6 F0EF F080 0638 C4AC 2957 0B76 3F38 5A6F 450B 0B33 8D07 \ 
      668A 253A C36D B1C4 0AEB 6F30 2D4A B212 C7AE 6E30 1367 4625 \ 
      8794" SIGN2="0676 9206 A072 071E C234 61A7 D2B1 73CA 205D 7EC2 \ 
      4C4E 9418 F3B3 EA84 9D88 0B2C B3CC 387F 402E 440D F1F8 B718 \ 
      B9A4 4F70 06D3 09DF B000 DEDC D868 D08B" 
PACKAGE 64300ACD_F adskflex 1.000 COMPONENTS="86830ACD_2018_0F \ 
      86604ACD_2017_0F 86445ACD_2016_0F 86295ACD_2015_0F \ 
      86063ACD_2014_0F" OPTIONS=SUITE SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      ISSUED=05-Dec-2018 SIGN="095F F56E A04F F51A 678E 7238 31C3 \ 
      3354 15DE 9EC4 CD84 EBE4 2B42 A76B 6581 1A32 216B 5779 E054 \ 
      6CE8 5C0A 5F9B C10E 688A 6DFE 17E8 0C99 199B 09CB 10FE" \ 
      SIGN2="1890 92E2 C99D 07CB B2C6 4E5A D431 A18F 4C75 D528 B24D \ 
      9C29 C7AA EF9B 7FCC 0E08 B90D D837 19B3 705A 999E FF64 2DE4 \ 
      DA3C 31DF 1C3C 2DC5 BD6A 2FD0 B4E8" 
INCREMENT 64300ACD_F adskflex 1.000 permanent 5 \ 
      VENDOR_STRING=commercial:permanent SUPERSEDE=64300ACD_F \ 
      DUP_GROUP=UH SUITE_DUP_GROUP=UHV ISSUED=05-Dec-2018 \ 
      BORROW=4320 SN=xxx-xxxxxxxx SIGN="0BFB 92A1 27C4 F495 8175 \ 
      5201 CA14 F315 78B9 D48F 77E4 C840 EA1B 6417 79E0 0015 5D57 \ 
      C2C9 0149 35C2 C232 9109 5ECF D399 C7CE 038D D4D6 0A8F 1275 \ 
      5629" SIGN2="0AE6 68F7 4A27 9657 51EC B41C B3D3 225D 655C 1420 \ 
      CCCA CB1B C7BA 8D4E D6A9 1B22 1DE1 DF21 E7D5 4F8B AC1B 3B90 \ 
      683F E90F D364 B903 FA0D DC6F 6271 F491"

Potrzebujesz pomocy? Zapytaj asystenta Autodesk

Asystent może pomoc Ci w znalezieniu odpowiedzi lub skontaktowaniu się z agentem.


Jaki masz poziom pomocy technicznej?

Różne plany subskrypcji zapewniają różne kategorie pomocy technicznej. Poznaj poziom pomocy technicznej powiązany z Twoim planem.

Wyświetl poziomy pomocy technicznej