GRUNNLEGGENDE OM KONTOADMINISTRASJON

Bekreftelses-e-post


For å beskytte kontoen din og forhindre svindel må du verifisere og bekrefte identiteten din via e-post når du logger på for første gang. Hvis du ikke har tilgang til e-postadressen som er knyttet til kontoen, kan du kontakte eieren av kontoen og be vedkommende om å fullføre bekreftelsen (ved å klikke på lenken i e-posten).

Hvis du ikke mottar bekreftelses-e-posten:

(Vent i noen minutter på at e-posten kommer inn.)

  • Sjekk søppelmappen. Avsenderens e-postadresse er noreply@mail.accounts.autodesk.com.
  • Hvis den ikke finnes i søppelpostmappen, klikker du på Send på nytt på bekreftelsesskjermen.
  • Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte brukerstøtte.

Hvis du mottar e-posten, men bekreftelseslenken ikke fungerer:

  • Kopier nettadressen fra nederst i e-posten, og lim den inn i nettleseren.
  • Hvis du fortsatt har problemer, kan du kontakte brukerstøtte.

Need help? Ask the Autodesk Assistant!

The Assistant can help you find answers or contact an agent.


What level of support do you have?

Different subscription plans provide distinct categories of support. Find out the level of support for your plan.

View levels of support