admin

Konfigurera ett Premium-avtal


Hur du konfigurerar ditt Premium-avtal

Som administratör kan du följa dessa steg för att konfigurera ett Autodesk Premium-avtal. Spåra framstegen med premiumintroduktionskurserna listade nedan. En översikt finns i Välja avtal för dina Autodesk-prenumerationer.

 

Obs! Om du har ett Standard-avtal, se Konfigurera ett Standard-avtal.

  1. Konfigurera och distribuera enkel inloggning (SSO) om du inte redan gjort det. Se Konfigurationsguiden för enkel inloggning.

  2. Tilldela användare till produkter individuellt eller efter grupp. Användare läggs automatiskt till i din användarlista när SSO används. 

  3. Visa dina rapporter. Se Platsanvändningsrapportering.

  4. Hantera avtal och förnyelser. Se Översikt över fakturering och beställningar

  5. Läs mer om hur du kontaktar supporten. Se Så här kontaktar du supporten.


Introduktionskurser

Utforska utvalda kurser för kontoadministratörer.


Behöver du hjälp? Fråga Autodesk-assistenten!

Assistenten kan hjälpa dig att få svar på en fråga eller kontakta en återförsäljare.


Vilken supportnivå har du?

Olika prenumerationsavtal ger olika supportkategorier. Ta reda på supportnivån för just ditt avtal.

Visa supportnivåer