Tilien hallinta – koulutuskäyttö

Oppilaitoksille tarkoitetut ohjelmistot


Ehdot täyttävien oppilaitosten opettajat, opetustilojen hallinnoijat ja IT-järjestelmänvalvojat voivat saada maksuttoman käyttöoikeuden Autodesk-ohjelmistotuotteisiin, jotka on mahdollista asentaa luokkahuoneiden tai harjoitustilojen laitteisiin. Useimpiin Autodesk-tuotteisiin on saatavana koulutuskäyttöoikeudet, mukaan lukien verkkopalvelut kuten Fusion 360. Katso lisätietoja Education Community -ryhmän (englanti) sivustosta.

 

Kaikki Autodeskin ohjelmistot ja palvelut ovat saatavana englanniksi. Joistain tuotteista voi olla saatavana myös muita kieliversioita. Lisätietoja eri tuotteista on Autodeskin tuotesivulla. Tuotteiden käyttöoikeus sisältää nykyisen version sekä enintään kolme aiempaa versiota (jos saatavilla).

 

Jos tarvitset apua koulutustilin kanssa, katso kohta Autodeskin Education -tuki (englanti).

 

Huomautus: Maksuttomat Autodesk-ohjelmistot ja/tai -pilvipalvelut edellyttävät niihin sovellettavien käyttöehtojen ja/tai muiden ehtojen (englanti) hyväksymistä ja noudattamista. Oikeutetut käyttäjät (englanti) saavat käyttää koulutuslisenssin tai -tilauksen alaisia ohjelmistoja ja pilvipalveluita yksinomaan koulutustarkoituksiin (englanti), eikä niitä saa käyttää kaupallisiin, ammatillisiin tai mihinkään voittoa tavoitteleviin tarkoituksiin.


Kelpoisuus

Ehdot täyttävät oppilaitokset ovat oikeutettuja Autodeskin koulutusohjelmistoihin ja -palveluihin. Ehdot täyttävä oppilaitos on sellainen oppilaitos, jonka valtuutettu viranomainen on akkreditoinut ja jonka ensisijaisena tarkoituksena on opiskelijoidensa opettaminen. Niitä ovat kaikki akkreditoidut julkiset ja yksityiset koulut, mukaan lukien

 • yläkoulut ja lukiot
 • ammattikorkeakoulut
 • korkeakoulut, yliopistot ja tekniset koulut
 • kansallisesti tunnustetun kotikouluelimen kotikouluohjelmat (tai jonka paikallinen kouluhallintoelin on erityisesti tunnustanut hyväksyttäväksi vaihtoehdoksi akkreditoidulle oppilaitokselle).

Seuraavat organisaatiot eivät ole ehdot täyttäviä oppilaitoksia:

 • akkreditoimattomat oppilaitokset
 • koulutuskeskukset
 • kirkot, sairaalat, terveydenhuoltojärjestelmät ja yleiset kirjastot
 • tutkimuslaboratoriot
 • uudelleenkoulutusohjelmat.

Jos organisaatiosi ei täytä ehtoja, katso kohta Vaihtoehdot, kun organisaatio ei täytä ehtoja.

 

Huomautus: Useimmat oppilaitokset ympäri maailmaa ovat oikeutettuja koulutuskäyttöoikeuteen. Poikkeuksena ovat Yhdysvaltojen kauppasaarron alaisten maiden instituutiot. Lisätietoja on kohdassa Vientiehtojen noudattaminen (englanti).


Käyttörajoitukset

Ohjelmistojen ja palveluiden koulutuskäyttöoikeutta saa käyttää vain sellaisissa tarkoituksissa, jotka liittyvät suoraan oppimiseen, opettamiseen, kouluttamiseen ja tutkimiseen ja kehittämiseen. Niitä ei saa käyttää kaupallisiin, ammatillisiin tai muihin voittoa tavoitteleviin tarkoituksiin. Ohjelmistojen ja palveluiden käyttöoikeutta saa käyttää Autodeskin sponsoroimien suunnittelukilpailuun lähetettävien töiden suunnittelemiseen, luomiseen ja mentoroimiseen.

 

Lisätietoja kelpoisuudesta on kohdassa Lisätietoja järjestelmänvalvojien ja oppilaitosten opettajien kelpoisuudesta.

 

Koulutuskäyttöoikeutta ei saa käyttää seuraaviin käyttötarkoituksiin:

 • Tiloihin liittyvä käyttö: Oppilaitoksen tilojen fyysisten rakenteiden ja infrastruktuurin suunnitteleminen, rakentaminen ja ylläpitäminen ei ole sallittua.
  Poikkeus: Oppilaitos voi jatkaa ohjelmiston tiettyjen versioiden tiloihin liittyvää käyttöä, jos kyseinen käyttö on aiemmin myönnetty lisenssisopimuksella tai erillisellä sopimuksella.
 • Tutkimus: Minkä tahansa kaupallisen ohjelman tai tahon, jonka toiminnasta oppilaitos vastaa tai johon oppilaitos liittyy, suorittaman tutkimuksen tekeminen ei ole sallittua.
  Poikkeus: Opiskelijoiden tai opetushenkilökunnan jäsenten suorittama ja julkaisema akateeminen tutkimus on sallittua, kun se on osa oppilaitoksen akkreditoitua koulutusohjelmaa.

Lue lisätietoja kohdasta Vaihtoehdot, kun organisaatio ei täytä ehtoja.


Pilvipalvelut

Seuraavat pilvipalvelut ovat käytettävissä koulutuksen ylläpitosuunnitelman kautta:

 • renderointi – Luo suunnitelmistasi fotorealistisempia kuvia ja panoraamoja nopeammin.
 • Energy Analysis for Revit – Vertaa vaihtoehtoisten suunnitelmien energia- ja elinkaarikustannuksia ja tee tietoon perustuvia päätöksiä, jotka auttavat laatimaan kestävämpiä suunnitelmia.
 • Autodesk Green Building Studio – Optimoi energiatehokkuus ja pyri hiilineutraaliuteen useiden suunnitteluiteraatioiden avulla.
 • Autodesk Inventor -optimointi – Testaa useiden suunnitelmien suorituskykyä Autodesk Inventor -ohjelmiston pilvipohjaisen suunnittelusimulaation avulla.
 • Structural Analysis for Revit – Laajenna suunnittelumalleja Autodesk Revit -ohjelmistosta pilveen ja analysoi niitä tietomallinnuksen (BIM) prosessin osana.
 • Autodesk MockUp 360 – Työskentele toimittajien ja asiakkaiden kanssa yksinkertaisessa, pilvipohjaisessa ympäristössä käyttämällä tätä työkalua, joka mahdollistaa reaaliaikaisen yhteistyön ja digitaalisen suunnittelun mallikappaleiden laatimisen.
 • Autodesk Process Analysis 360 – Suunnittele, tutki ja optimoi valmistusprosesseja. Tunnista pullonkaulat aina suunnittelusta asetteluun saakka ja paranna tehokkuuttasi.
 • Autodesk-etäohjelmistopalvelu– Käytä ensisijaiseen tietokoneeseesi asennettua Autodesk-ohjelmistoa etäyhteydellä tietokoneesta tai iPad-laitteesta, jotta voit käyttää alkuperäisiä suunnittelutietoja. Ainoastaan Autodesk Inventor -ohjelmiston kanssa yhteensopivan iPad-sovelluksen avulla voit työskennellä Internetin välityksellä mistä tahansa sijainnista.

Lisätietoja Autodesk-pilvipalveluista on kohdassa Pilvipalvelut (englanti).

Pilvitallennustila

Koulutuksen ylläpitosuunnitelma-asiakkaat saavat 25 Gt Autodesk-pilvitallennustilaa palvelupaketin jokaista nimettyä käyttäjää kohden. Sopimuksen järjestelmänvalvojat voivat määrittää kuhunkin aktiivisen palvelupaketin käyttäjäpaikkaan yhden nimetyn käyttäjän.

 

Jos esimerkiksi palvelupakettiisi kuuluu 1 250 käyttäjää, oppilaitoksesi saa 31 250 Gt (1 250 x 25 Gt) Autodesk-pilvitallennustilaa.

 

Tällä hetkellä tallennustilan yhdistäminen nimettyjen käyttäjien tilien välillä ei ole mahdollista, eikä tallennustila voi olla tätä suurempi. Nimetyn käyttäjän tilin tallennustila voi täten olla enintään 25 Gt.


Aikaisemmat koulutuslisenssit

Maaliskuussa 2020 Autodesk muutti koulutuskäyttöoikeuden jakson kolmesta vuodesta yhteen vuoteen. Jos sinulla on tällä hetkellä yhden tai kolmen vuoden, yhden käyttäjän erillinen (yksilöllinen) Autodesk-ohjelmiston koulutuslisenssi, joka on myönnetty ennen elokuuta 2020, lisenssi on voimassa voimassaolojakson loppuun asti. Kun se vanhenee, sinun on ensin vahvistettava kelpoisuutesi Education-palvelupakettiin ja sen jälkeen ladattava kyseinen tuote lisenssin aktivoimiseksi. Tuotetta ei tarvitse asentaa uudelleen.

 

Maaliskuussa 2023 Autodesk muutti koulutuskäyttöoikeuden jakson kolmesta vuodesta yhteen vuoteen. Olemme automaattisesti pidentäneet sellaisten oppilaitosten lisenssiä, joilla on usean käyttöpaikan/verkkolisenssin käyttöoikeus, kolmeen vuoteen Autodesk-ohjelmiston hankintapäivästä. Jos oppilaitoksilla on ollut lisenssi yhdeksi vuodeksi, ne saavat vielä 2 vuotta käyttöoikeutta, ja jos niillä on ollut lisenssi 2 vuotta, ne saavat vielä 1 vuoden käyttöoikeuden. Oppilaitoksen IT-järjestelmänvalvojien tai opettajien tarvitsee vain aktivoida lisenssinsä uudelleen alkuperäisellä sarjanumerollaan, jotta he voivat jatkaa ohjelmiston käyttöä. Jos lataat monipaikkaisen lisenssin tai verkkolisenssin 28. maaliskuuta 2023 jälkeen, se on voimassa kolme vuotta, eikä lisätoimia tarvita. Kolmen vuoden jakson jälkeen suosittelemme lisenssien päivittämistä oppilaitosyhteisön (englanti) kautta, jotta voit varmistaa harjoitustila- ja luokkaympäristöjen keskeytymättömän käyttöoikeuden.


Lisenssi- ja tilausehdot

Oppilaitoslisenssit sallivat automaattisesti tietyn määrän käyttäjiä ja laitteita:

 • verkkolisenssit: 3 000 samanaikaista käyttäjää
 • usean käyttäjän erillislisenssit: 1 250 laitetta.

Jos tarvitset käyttöoikeuden yli 3 000 käyttäjälle tai 1 250 laitteelle, ota yhteyttä Autodesk-tukeen (englanti).

 

Huomautus: Muista rekisteröidä alkuperäinen lisenssi kohdassa rekisteröi kerran.

 

Käyttöehdot (englanti) sisältävät Education-palvelupaketin ohjelmistojen käyttöehdot. Lisätietoja käyttöehtoja täydentävistä ehdoista on kohdassa Koulutuskäyttäjät – lisäehdot (englanti).

 

Kaikkia Autodeskin verkkosivustoa käyttäviä asiakkaita koskevien verkkosivuston käyttöehtojen lisäksi myös Education Community -ryhmän (englanti) käyttöoikeuteen sovelletaan koulutuksen erityisehtoja (englanti).

 

Autodesk Drive ja muut verkkopalvelut tarjotaan käyttöehtojen mukaisesti. Sovellettavat ehdot voivat vaihdella palveluittain, joten muista tutustua kunkin palvelun ehtoihin erikseen. Nämä ehdot täydentävät kaikkia ehtoja, joita sovelletaan minkä tahansa palveluun liittyvän Autodesk-ohjelmiston käyttöön sekä autodesk.com-verkkosivuston ja muiden Autodeskin verkkosivustojen käyttöehtoihin.


Tarkistaminen ja tietosuoja

Jotta voimme paremmin noudattaa sitoumustamme tarjota maksuttomia ammattiohjelmistoja koulutuskäyttöön, Autodesk käyttää kolmannen osapuolen (SheerID) tarkistuspalveluita koulutuskäyttöoikeuden ehtojen täyttymisen varmistamiseen. Kelpoisuuden vahvistamiseksi käyttäjien on toimitettava todisteet koulutukseen osallistumisesta, työsuhteesta tai aliurakoitsijana toimimisesta ehdot täyttävässä oppilaitoksessa. Katso kohta Järjestelmänvalvojien ja oppilaitosten opettajien kelpoisuuden vahvistaminen.

 

Asiakkaidemme tietosuojasta huolehtiminen on Autodeskille tärkeää. Lue lisätietoja henkilötietojesi keräämisestä, käyttämisestä ja luovuttamisesta Autodeskin tietosuojalausunnosta (englanti).


Tarvitsetko apua? Kysy Autodesk Assistantilta!

Assistant voi auttaa sinua löytämään vastauksia tai ottamaan yhteyttä asiakaspalvelijaan.


Mitä tukitasoja on käytettävissä?

Eri tilaussopimukset tarjoavat erilaisia tukiluokkia. Ota selvää sopimuksesi sisältämän tuen tasosta.

Katso tukitasot