LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Támogatási Szerződés Szerződési Feltételek

Az Ön valamely szintű technikai támogatási szolgáltatásra való jogosultsága tekintetében az alábbi szerződéses feltételek irányadók („Támogatási Szerződés”). Amennyiben a Támogatási Szerződés eltérően nem rendelkezik, akkor a nagybetűvel jelzett definícióhoz azt a jelentést kell társítani, amelyet az adott definíciónak az Ön Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződése vagy Autodesk Subscription Szerződése meghatároz (amelyik alkalmazandó).

1.  Definíciók

 „Autodesk”: az Autodesk, Inc. vállalatot, egy Delaware-i társaságot jelenti, kivéve ha Ön a Támogatását (a) Európában, Afrikában vagy a Közel-Keleten szerezte be, amely esetben az „Autodesk” az Autodesk Development Sàrl-t, míg ha (b) Ázsiában, Óceániában vagy Ázsia csendes-óceáni térségében szerezte be, az „Autodesk” az Autodesk Asia Pte Ltd vállalatot jelenti. 

„Autodesk-fiók”: az alábbi internetes elérhetőségen található oldalakat jelenti:

 https://accounts.autodesk.com

azt az egyéb kijelölt Autodesk internetes oldalt, ahol Ön beléphet és tájékozódhat a fiókinformációival és az Előnyeivel kapcsolatban, illetve a helyébe lépő vagy egyéb, az Autodesk által az Autodesk Támogatásra kijelölt internetes oldalt vagy helyet.

„Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés”: azon általános, az Ön és az Autodesk, Inc., az Autodesk Development Sàrl vagy az Autodesk Asia Pte Ltd (a megfelelő társaság) között létrejött szoftverlicencia vagy licencia és szolgáltatási szerződést jelenti, amelynek rendelkezései az Érintett Szoftver minden példánya tekintetében annak letöltése vagy telepítése részeként vagy egyéb módon meghatározzák az Önnek az Autodesk által biztosított licenciát az Érintett Szoftver Telepítéséhez és a Hozzáféréshez.

„Autodesk Maintenance Plan követés”: az Ön és az Autodesk között létrejött standard Autodesk karbantartási tervezetet jelenti, amely alapján Ön az Érintett Szoftverrel kapcsolatosan karbantartási tervezet előnyökre (ideértve, de nem kizárólag Támogatásra) jogosult.

„Autodesk Subscription Szerződés”: az Ön és az Autodesk között létrejött általános Autodesk előfizetői szerződést jelenti, amely alapján Ön az Érintett Szoftverrel kapcsolatosan előfizetési előnyökre (ideértve, de nem kizárólag Támogatásra) jogosult vagy az Ön és az Autodesk között létrejött Autodesk 360 általános szerződési feltételeket ideértve az Ön Érintett Szolgáltatásokhoz való hozzáférését és használatát (és ideértve, de nem kizárólag a Támogatásra illetve annak megkapására vonatkozó jogosultságát) (amelyik alkalmazható).

„Érintett Szolgáltatás”: egy szolgáltatási ajánlatként meghatározott Autodesk szoftvert jelent, amelyhez Ön önálló Támogatási ajánlatot vásárolt, vagy amelyhez egyéb okból jogosult Támogatásra az olyan Autodesk Subscription Szerződése alapján, amely szerepel az Ön megrendelés-visszaigazolásán vagy Licencia Azonosítóján (amennyiben alkalmazandó). Kizárólag jelen Támogatási Szerződés tekintetében, az Érintett Szolgáltatás jelentése magában foglal minden olyan szoftvert, amelyet az Ön számára az Érintett Szolgáltatása tekintetében nyújtanak. 

„Érintett Szoftver”: olyan Autodesk szoftvert jelent, amelyhez Ön önálló Támogatási ajánlatot vásárolt, vagy amelyhez egyéb okból jogosult Támogatásra az olyan Autodesk Subscription Szerződése alapján, amely szerepel az Ön megrendelés-visszaigazolásán vagy Licencia Azonosítóján (amennyiben alkalmazandó). Az Önnek Támogatási Előnyként nyújtott bármely kiegészítő szoftverkód (amely magában foglalhat moduláris kiegészítést vagy az Érintett Szoftver kiterjesztését, valamint gyorsjavításokat (hotfix), végrehajtható fájlokat, könyvtárakat, beépülő modulokat, javításokat vagy egyéb szoftverfunkciókat, amelyek kiegészítik vagy növelik az Érintett Szoftver verzióját) úgy tekintendő, hogy az azon Érintett Szoftver verziójának a része, amelyhez ezt a kiegészítő szoftverkódot biztosították, kivéve amennyiben az Autodesk azt ettől eltérően határozza meg. 

„Vevői Információs Adatlap”: amennyiben alkalmazandó, azt az Ön Támogatásával kapcsolatos (akár írásbeli akár elektronikus) adatlapot jelenti, amelyet (1) Ön töltött ki és nyújtott be a viszonteladó vagy az Autodesk számára, vagy  (2) a viszonteladó az Ön által megadott információk alapján az Ön nevében töltött ki és nyújtott be az Autodesk részére, és amely a Támogatáshoz szükséges információkat biztosítja. 

„Hatálybalépés Időpontja”: a 4.1 pontban meghatározott időpontot jelenti.

„Támogatás”: az Autodesk által általánosan ajánlott programot jelenti, amelynek keretében az Autodesk (többek között) technikai támogatási szolgáltatást és egyéb előnyöket nyújt az Érintett Szolgáltatáshoz és az Érintett Szoftverhez. A kínált Támogatások eltérő szintűek, az Ön által megvásárolt szolgáltatási szint, illetve az Ön egyéb jogosultsága alapján. 

„Támogatási Előnyök”: az Ön által megvásárolt szintű és típusú Támogatási ajánlat, illetve az Ön egyéb jogosultsága alapján az Autodesk-fiókban meghatározott kínált Támogatási előnyöket jelenti. A Támogatási előnyök magukban foglalják (többek között) a webes és/vagy telefonos technikai támogatási szolgáltatást és a támogatással kapcsolatos fórumokhoz és tartalmakhoz való hozzáférést. A Támogatási Előnyök eltérőek lehetnek az azokhoz kapcsolódó Érintett Szolgáltatás, Érintett Szoftver valamint a Terület alapján.

„Támogatási Díj”: azt a díjat jelenti, amelyet Ön a Támogatásért fizet .

„Támogatási Felhasználó”: az az Ön által felhatalmazott jogosult személy, aki az Ön nevében a Támogatási Kérelmek benyújtására, valamint a Támogatási Előnyök elérésére jogosult. Támogatási Felhasználói jogosultságot az adott Támogatási vagy Autodesk Maintenance Plans követési vagy Subscription Szerződésekre vonatkozó Autodesk szabályzat alapján kell meghatározni (amelyik alkalmazható).  

„Szerződés Időtartama”: a 3.2 és a 4.1 pontban meghatározott (alap- és megújítási) időtartamot jelenti. 

„Terület”: az (a) irányadó Licencia Azonosítóban meghatározott országot, országokat, illetve joghatóságo(ka)t, vagy (b) amennyiben nincsen Licencia Azonosító, vagy a Licencia Azonosítóban ilyen ország nincs meghatározva, azt az országot jelenti, ahol Ön a Támogatást megvásárolta. Amennyiben a Licencia Azonosító azt adja meg, vagy ha Ön a Támogatást az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamely tagállamában szerzi be, a Terület az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás teljes területét jelenti. 

„Ön” (és az Ön birtokos esete): azt a társaságot, illetve egyéb (jogi) személyt jelenti, amelynek a nevében a Támogatást megvásárolták, amennyiben a Támogatás e társaság nevében lett beszerezve (például munkavállaló, független szerződéses fél vagy más meghatalmazott képviselő által); vagy amennyiben nincs ilyen társaság, az a magánszemély, aki a Támogatást a saját részére vásárolta meg. A félreértések elkerülése végett az „Ön” kifejezés csak egy, pontosan meghatározott (jogi) személyt vagy egyént jelent, és a kifejezés nem foglalja magába ezen jogi személy vagy egyén leányvállalatait, kapcsolt vállalatait vagy egyéb kapcsolódó személyeket.

2.  TÁMOGATÁSI ELŐNYÖK

2.1  Támogatási Előnyök. A Szerződés Időtartama alatt Ön jogosult, az Autodesk pedig köteles szolgáltatni az Ön által megvásárolt szintű és típusú Támogatásnak vagy az Ön egyéb jogosultságainak megfelelő, az Autodesk által meghatározott és az adott Területen hozzáférhetővé tett Támogatási Előnyöket. Egyes Támogatási Előnyök jelen Támogatási Szerződésben meghatározottakhoz képest további, vagy azoktól eltérő jogosultságot és kötelezettséget is magukban foglalhatnak. Az ilyen Támogatási Előnyökre az Autodesk szerződéses feltételei alkalmazandók („Támogatási Előnyök Feltételei”), amely Támogatási Előnyök Feltételei az Autodesk-fiókban vannak meghatározva, vagy onnan érhetők el. Ön vállalja, hogy amennyiben Ön igényel, elfogad vagy felhasznál valamely Támogatási Előnyt, Ön köteles betartani az alkalmazandó Támogatási Előnyök Feltételeit, amelyeket az Autodesk időként módosíthat a jelen Szerződéssel vagy az alkalmazandó Támogatási Előnyök Feltételeivel összhangban (és ezek a feltételek a módosítást követően a jelen Szerződés részét képezik és abban hivatkozásként szerepelnek) írásbeli tájékoztatás mellett, továbbá Ön vállalja, hogy ezen Támogatási Előnyök Feltételeivel összhangban jár el. Ön kijelenti, hogy elfogadja azt, hogy az Autodesk adott Támogatási Előnyök használatához vagy eléréséhez további hozzájárulást kérhet az ilyen Támogatási Előnyök Feltételeinek elfogadásához.

2.2  A Támogatási Előnyök nyelve. A Támogatási Előnyöket az Autodesk angol nyelven nyújtja, azonban ilyen jellegű kérés esetén, ha az adott nyelven a Támogatási Előnyök elérhetők, az Autodesk megpróbálja azokat az adott hely nyelvén szolgáltatni. 

2.3  Kizárás a Támogatási Előnyökből. Az Autodesk nem köteles Támogatási előnyök nyújtására, amennyiben:

(a) az Érintett Szolgáltatás vagy Érintett Szoftver eléréséhez használt számítógép működése nem felel meg a Számítógép gyártója által meghatározott környezeti feltételeknek;

(b) az Érintett Szolgáltatás vagy Érintett Szoftver üzemeltetése az Autodesk által meghatározott rendszerkövetelményektől és/vagy a dokumentációban meghatározottaktól eltérő harmadik féltől származó szoftver és/vagy hardver alkalmazásával történik;

(c) az Érintett Szolgáltatáshoz és az Érintett szoftverhez történő hozzáférés a Számítógép gyártója által meghatározott alapkövetelménynek nem megfelelően karbantartott Számítógép segítségével történik;

(d) az Ön személyzete és munkavállalói az Érintett Szolgáltatás vagy Érintett Szoftver működtetéséhez nem részesültek teljes körű képzésben;

(e) az Ön Számítógépének hardvere nem felel meg az Érintett Szolgáltatás vagy Érintett Szoftver eléréséhez az Autodesk által előírt minimális teljesítménynek; 

(f) a hozzáférés az Érintett Szolgáltatáshoz vagy Érintett Szoftverhez az Autodesk által meghatározott harmadik féltől származó operációs rendszertől eltérő, harmadik féltől származó szoftver, firmware és/vagy hardver segítségével történik;

(g) az Érintett Szolgáltatás vagy Érintett Szoftver használata vagy elérése az alkalmazandó Autodesk Subscription Szerződés, illetve az Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés (amelyik alkalmazható) rendelkezéseitől eltérő módon történik. 

2.4  A Támogatási Előnyök feltételei. Ahhoz, hogy jogosult legyen a Támogatási Előnyök igénybe vételére, Ön köteles: 

(a) biztosítani, hogy az Ön Támogatási Felhasználója a Támogatási Előny iránti kérelmét jelen Támogatási Szerződésnek megfelelően nyújtja be;

(b) biztosítani, hogy Ön és az Ön Támogatási Felhasználója a Támogatási Előnyök szolgáltatása céljából az Autodesk rendelkezésre bocsátja az Autodesk által az ésszerűség határán belül kért ilyen adatokat, részleteket vagy egyéb információkat; 

(c) felhasználni az Autodesk által adott utasításokat és hibaelhárítási módszereket, amennyiben rendelkezésre állnak a Támogatási Előny iránti kérelmét megelőzően;

(d) követni az Autodesk által biztosított probléma meghatározási, problémaelemzési és szolgáltatáskérési eljárásokat;

(e) követni az Autodesk által biztosított összes útmutatást az Érintett Szolgáltatás funkcióinak megfelelő használatával kapcsolatos Támogatási Előny iránti kérelmek vonatkozásában; 

(f) a Támogatási Felhasználók rendelkezésére bocsátani az Érintett Szolgáltatásra vagy Érintett Szoftverre alkalmazandó, az Autodesk által elérhetővé tett legfrissebb Dokumentációt.

2.5  Támogatási Előnyök nyújtása; Felhasználási korlátok. Az Autodesk az Érintett Szolgáltatással vagy az Érintett Szoftverrel (amelyik alkalmazandó) kapcsolatos Támogatási Előnyök nyújtására kizárólag a Támogatási Felhasználók útján köteles. A Támogatási Előnyök Autodesk általi nyújtására kizárólag jelen Támogatási Szerződés rendelkezései alkalmazandók. Ön elfogadja és vállalja, hogy az Autodesk a Támogatási Előnyöket kizárólag az Ön belső felhasználása tekintetében abból a célból nyújtja, hogy segítse az Ön és az Ön Támogatási Felhasználójának az Érintett Szolgáltatáshoz vagy Érintett Szoftverhez (amelyik alkalmazandó) történő hozzáférését, és annak használatát. Továbbá Ön elfogadja és vállalja, hogy a Támogatási Előnyök nem feltétlenül segítik elő az Ön kívánt eredményeinek elérését a tervezési korlátain belül.

2.6  A Támogatási Előnyök módosítása. Az Autodesk fenntartja a jogot, hogy az Ön előzetes értesítése nélkül, saját belátása szerint időközönként valamely kínált Támogatás tekintetében, bármely Támogatási Előnyt (beleértve az ahhoz tartozó valamennyi kiegészítő szerződéses feltelt) megváltoztassa, valamint bármely Támogatási Előnyt hozzáadjon vagy eltávolítson. 

3.  VÁSÁRLÁSOK, MEGÚJÍTÁS 

3.1.  Vásárlások. Amennyiben Ön az Érintett Szolgáltatás vagy Érintett Szoftver tekintetében Támogatást vásárolt vagy arra egyéb okból jogosult, az Autodesk felhasználási utasítást biztosít Önnek arról, hogy milyen módon férhet hozzá az ilyen Támogatáshoz az Autodesk-fiókon keresztül.

3.2  Megújítások. Amennyiben Ön önálló Támogatást vásárolt, az Ön Támogatási Idejének lejáratát megelőzően, amennyiben az az Autodesk által általánosan elérhetővé van téve az Ön országában, úgy Ön jogosult a viszonteladónál, a forgalmazónál vagy az Autodesk vállalatnál(amelyik alkalmazandó) a Támogatást egy további időszakra („Megújítási Idő”) megújítani. Amennyiben Ön automatikus megújítási tervet választott, az összes automatikus megújítás Megújítási Időnek minősül. Amennyiben Ön az Autodesk vállalattal másként nem állapodik meg, ha Ön a Szerződés Időtartama alatt nem újítja meg a Támogatását, illetve amennyiben Ön lemondja az automatikus megújítást, jelen Támogatási Szerződés, valamint az Ön a Támogatási Előnyökre való jogosultsága automatikusan megszűnik.

4.  A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

4.1  Hatálybalépés Időpontja; A Szerződés Időtartama. Az Ön Támogatási Szerződése és az Ön Támogatási Előnyei Hatálybalépésének Időpontja az a nap, amelyet az Autodesk meghatároz az Ön által megvásárolt Támogatási ajánlat, illetve egyéb jogosultságának az Autodesk rendszerébe történő bevitelére a Támogatási szabályzata szerint. A Támogatás Megújítási Ideje a Hatálybalépés Időpontjának megfelelő évfordulón kezdődik. Amennyiben Ön önálló Támogatást vásárolt, az Ön Támogatási Alapidőtartama a Hatálybalépés Időpontjától számított egy (1) vagy három (3) hónap (másként „Negyedév”), illetve egy (1), két (2) vagy három (3) év attól függően, hogy Ön milyen időtartamra jogosult, milyen időtartamot választ, és mit vásárol meg. Az Ön önálló Támogatásának Megújítási Ideje az Alapidőtartam végétől, vagy az adott esettől függően az azt közvetlenül megelőző Megújítási Időtől közvetlenül, a Hatálybalépés Időpontjának évfordulójától számított egy (1) vagy három (3) hónapra (másként„Negyedév”), illetve egy (1), két (2) vagy három (3) évre meghosszabbodik az Ön által kiválasztott és megvásárolt Megújítási Idő hosszától függően. Az Autodesk törekszik arra, hogy a Hatálybalépés Időpontjától vagy (az adott esettől függően) a Hatálybalépés Időpontja napjának évfordulójától számított 48 órán belül az Ön megújításra irányuló vásárlását megerősítse. Amennyiben Ön Támogatásra az Autodesk Maintenance Plan követési vagy az Autodesk Subscription Szerződése alapján jogosult, a Támogatás Időtartamára ezen szerződések Időtartama irányadó.

4.2  Megszüntetés/Felmondás. Mind az Autodesk mind Ön jogosult a jelen Támogatási Szerződés felmondására, amennyiben a másik fél megsérti a jelen Támogatási Szerződés rendelkezéseit és a jogsértést, a jogsértésről való írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül nem orvosolja. Ezen túlmenően a felmondás helyett az Autodesk jogosult a Támogatási Előnyökhöz való hozzáférését és/vagy az Autodesk vállalatot a jelen Támogatási Szerződés alapján terhelő kötelezettségeket vagy az Önt megillető jogosultságokat felfüggeszteni, amennyiben Ön a Támogatással, az Érintett Szolgáltatással vagy az Érintett Szoftverrel kapcsolatosan az Autodesk felé, illetve az Autodesk által közvetlenül vagy közvetetten erre felhatalmazott forgalmazója vagy viszonteladója felé fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy más módon megsérti a jelen Támogatási Szerződés rendelkezéseit. Az Autodesk akkor is jogosult a jelen Szerződés felmondására, amennyiben Ön ellen csődeljárást, fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek, illetve amennyiben Ön a hitelezőivel egyességet kötött. Az Autodesk jogosult felmondani vagy módosítani a jelen Szerződést, amennyiben a Támogatási Előnyök Önnek, illetve az Ön Támogatási Felhasználójának történő folyamatos szolgáltatása az alkalmazandó jogszabályok szerint tilos, illetve ha azt az alkalmazandó jogszabályok másként követelik meg. A jelen Támogatási Szerződés automatikusan, minden további értesítés, illetve Autodesk általi intézkedés nélkül megszűnik, amennyiben Ön ellen felszámolási eljárás indul, illetve amennyiben Ön a jelen Támogatási Szerződést vagy bármely Támogatási Előnyt megkísérel átruházni az Autodesk előzetes írásbeli engedélye nélkül. Ön szintén jogosult a jelen Támogatási Szerződést bármikor, indoklási kötelezettség nélkül, azonnali hatállyal felmondani (a jelen Támogatási Szerződés módosítása miatt történő, a 7.9 pontban meghatározott megszüntetésének esete kivételével), azonban Ön semmilyen esetben nem lesz jogosult a Támogatással összefüggésben már megfizetett díjak visszatérítésére vagy a lejárt tartozásainak csökkentésére. 

4.3  A Megszüntetés/Felmondás hatálya Az Ön Támogatásának bármely okból történő megszüntetése vagy lejárata esetén a jelen Támogatási Szerződés és az annak alapján biztosított minden jog és Támogatási Előny is megszűnik és Ön, illetve az Ön Támogatási Felhasználója köteles minden Támogatási Előny használatával és/vagy az ahhoz való hozzáféréssel azonnal felhagyni. Megszüntetéskor az Autodesk jogosult arra, hogy az Ön összes fiókját inaktiválja, illetve arra, hogy megszüntetesse a hozzáférését a Támogatási Előnyökhöz. Továbbá az Autodesk fenntartja magának a jogot arra, hogy Öntől megfelelő bizonyítékot követeljen arra vonatkozóan, hogy az összes Támogatási Előnyt eltávolította, továbbá azokat a továbbiakban már egyéb módon nem használja, illetve azokhoz nem fér hozzá.

5  BIZALMASSÁG.  

5.1  A Bizalmas Információ meghatározása és a kivételek . A jelen Támogatási Szerződés tekintetében „Bizalmas Információnak” tekintendő mindaz az információ, amelyet az egyik fél („Információt Átadó Fél”), a Szerződés Időtartama alatt írásban, szóban, elektronikusan, látható vagy egyéb más formában a másik fél („Információt Megszerző Fél”) tudomására hozott, és amelyet (i) „bizalmas” vagy „titkos” megjelöléssel láttak el a tudomására hozatalkor, vagy (ii) olyan körülmények között hozták a tudomására, amelyből feltételezhető, hogy azokat bizalmasan kell kezelni. A Bizalmas Információk köre a következőkre korlátozódik:az Érintett Szolgáltatásra és az Érintett Szoftverre vonatkozó Autodesk technikai információk, amelyeket az Autodesk az Ön tudomására hozott a jelen Támogatási Szerződés szerint nyújtott Támogatási Előnyök nyújtása során, valamint az Ön Támogatási kérésének tartalma, illetve más fájlok és azzal kapcsolatos információk, amelyeket Ön az Autodesk részére elküldött a jelen Támogatási Szerződés szerinti Támogatási Előnyök igénybe vétele érdekében. Nem minősül Bizalmas Információnak az az információ, amely a tudomásra hozatal időpontjától vagy azt követően (i) nem az Információt Megszerző Fél hibájából válik közismertté, (ii) már a tudomásra hozatalt megelőzően jogosan volt az Információt Megszerző Fél birtokában anélkül, hogy azt bizalmasan kellett volna kezelnie, és erről az Információt Megszerző Fél írásos bizonyítékkal rendelkezik, (iii) más személy jogosult volt azt az Információt Megszerző Félnek átadni anélkül, hogy az átadó felet az így átadott információk felhasználásában bármi is korlátozta volna, vagy az ilyen információ tekintetében az átadó fél bármilyen titoktartási kötelezettség alá esett volna, vagy (iv) az Információt Megszerző Fél a Bizalmas Információt az Információt Átadó Fél információjának felhasználása vagy az arra való hivatkozás nélkül, attól függetlenül ismerte meg, és ezt az Információt Megszerző Fél írásbeli bizonyítékkal is alá tudja támasztani. 

5.2  A Bizalmas Információkkal kapcsolatos kötelezettségek. Az Információt Megszerző Fél köteles a Bizalmas Információ bizalmas jellegét legalább olyan intézkedések megtételével megvédeni, amelyeket az Információt Megszerző Fél a saját bizalmas információjának megőrzése érdekében megtesz (de legalább az ésszerűen elvárható szintű védelmet biztosítani) annak érdekében, hogy (i) ezen Bizalmas Információk jogosulatlan felhasználását, terjesztését vagy nyilvánosságra hozatalát megelőzze, (ii) a Bizalmas Információ ne jusson harmadik személy tudomására, (iii) a Bizalmas Információt ne használhassák, kivéve amennyiben az szükséges a jelen Támogatási Szerződésben meghatározott kötelezettségek és jogok tekintetében („Támogatási Cél”), (iv) a Bizalmas Információt ne másolhassák le, kivéve, ha az a Támogatási Cél közvetlen elérése érdekében szükséges, illetve ha a másolatokon megfelelően jelezve van, hogy azok az Információt Átadó Fél Bizalmas Információinak minősülnek vagy azt tartalmazzák, (v) a Bizalmas Információ ne legyen visszafejtve (reverse engineering). Az Információt Megszerző Fél köteles az Információt Átadó Fél Bizalmas Információinak használatát, illetve az azokhoz való hozzáférést azon Információt Megszerző Fél munkavállalóira, illetve az Információt Megszerző Fél megfelelő anyavállalatának, leányvállalatának, kapcsolt vállalkozásainak azon munkavállalóira és felhatalmazott képviselőire korlátozni, akik esetében szükséges, hogy erről tudjanak, és tudomásukra hozták, hogy ezen információk Bizalmas Információknak minősülnek, amelyet csak a Támogatási Cél érdekében lehet felhasználni, és akik kötelező érvényű titoktartási nyilatkozat hatálya alá vetik magukat, amely az Információt Átadó Felet legalább a jelen Támogatási Szerződésben meghatározott mértékben védi. Az Információt Megszerző Fél adminisztratív, hatósági vagy bírósági határozat alapján átadhatja a Bizalmas Információt, feltéve hogy az Információt Átadó Felet erről a kötelezettségről haladéktalanul értesítette, és a nyilvánosságra hozatal a lehető legnagyobb mértékben korlátozott. Az Információt Megszerző Félnek a Bizalmas Információ használatára és nyilvánosságra hozatalára vonatkozó kötelezettségei a jelen Támogatási Szerződés megszüntetését vagy lejáratát követően a jelen Támogatási Szerződés megszüntetési vagy lejárati dátumát követő három (3) évig érvényben maradnak. 

5.3  Bizalmas Információk tulajdonjoga. Minden Bizalmas Információ az Információt Átadó Fél tulajdonában marad. Az Információt Megszerző Fél a jelen Támogatási Szerződéssel vagy azok jelen Támogatási Szerződés szerinti nyilvánosságra hozatalával semmilyen jogot vagy licenciát nem szerez az Információt Átadó Fél szellemi tulajdonjogára, ideértve többek között a szabadalmat, védjegyet, szerzői jogot vagy szolgáltatási védjegyet, kivéve a jelen Támogatási Szerződés alapján korlátozott módon használt Bizalmas Információkra vonatkozó használati jogot. 

6.  A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA; NINCS SZAVATOSSÁG

6.1  A Felelősség korlátozása AZ AUTODESK AZ ÖN TÁMOGATÁSI IDŐTARTAMA ALATT SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ELŐNYÖK BIZTOSÍTÁSÁNAK, ILLETVE KERESKEDELMI FORGALOMBA HELYEZÉSÉNEK ELMARADÁSA ESETÉRE. AZ AUTODESK SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE KAPCSÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKÉRT. AZ AUTODESK SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL (KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTEN) FELELŐSSÉGET ESETI, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BÜNTETŐ-KÁRTÉRÍTÉSÉRT, NYERESÉG- HASZON- VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁÉRT (FÜGGETLENÜL AZ ILYEN TÍPUSÚ FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ JOGI ELMÉLETTŐL). TOVÁBBÁ AZ AUTODESK VÁLLALATNAK BÁRMELY A JELEN TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS ALAPJÁN VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE (FELELŐSSÉGE) NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A KÖVETELÉSSEL ÉRINTETT TÁMOGATÁSI ELŐNYÖK TEKINTETÉBEN AZ AUTODESK VÁLLALATNAK VAGY VISZONTELADÓJÁNAK FIZETETT VAGY FIZETENDŐ DÍJ ÖSSZEGÉT. EZEN KORLÁTOZÁSOK ABBAN AZ ESETBEN IS IRÁNYADÓAK, HA AZ AUTODESK VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY AMENNYIEN ÖN ÖNÁLLÓ TÁMOGATÁST VÁSÁROLT, A TÁMOGATÁSÉRT FIZETENDŐ DÍJ A FENTI KOCKÁZATVÁLLALÁS MEGOSZTÁST MEGFELELŐEN TÜKRÖZI, ÉS A JELEN SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS A FELEK KÖZTI SZERZŐDÉS LÉNYEGES ELEMÉT KÉPEZI. Ezen felelősségkorlátozások bármely vonatkozó Autodesk Subscription Szerződésben, Autodesk Maintenance Plan követési Szerződésben vagy Autodesk Szoftverlicencia és Szolgáltatási Szerződésben meghatározott felelősségkorlátozáson felüliek, és nem helyettesítik azokat.

6.2  Nincs Szavatosság; Nincs Nagy Kockázatú Felhasználás. AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ AUTODESK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY JOGSZABÁLY ÁLTALI HALLGATÓLAGOS VAGY EGYÉB JOGSZABÁLYI VAGY AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKBÓL VAGY A HASZNÁLATBÓL EREDŐ SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL, ILLETVE ILYET A TÁMOGATÁSSAL, ILLETVE BÁRMELY TÁMOGATÁSI ELŐNNYEL KAPCSOLATOSAN NEM BIZTOSÍT ÖNNEK, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZT, HOGY AZ AUTODESK NEM VÁLLAL SEMMILYEN HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ILLETVE AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓAN. AZ AUTODESK KÜLÖNÖSEN NEM VÁLLAL SZAVATOSSÁGOT ARRA, HOGY:

(A)  AZ AUTODESK ÁLTALI TÁMOGATÁS BIZTOSÍTJA, HOGY AZ ÉRINTETT SZOLGÁLTATÁS ÉS AZ ÉRINTETT SZOFTVER MŰKÖDÉSE HIBAMENTES ÉS ZAVARTALAN LESZ,

(B)  A HIBÁKAT AZ AUTODESK SIKERESEN KIJAVÍTJA,

(C)  AZ AUTODESK BÁRMELY, A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL BENYÚJTOTT TÁMOGATÁSI KÉRELMET MEGOLD, VALAMINT

(D)  BÁRMELY TÁMOGATÁSI KÉRELEM KAPCSÁN JAVASOLT MEGOLDÁS MEGFELEL AZ ÖN ELVÁRÁSAINAK ÉS KÖVETELMÉNYEINEK.

AZ ELŐBBIEK NEM KORLÁTOZZÁK A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY A SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTTAK ELLENÉRE NEM ZÁRHATÓ KI, NEM KORLÁTOZHATÓ ÉS NEM MÓDOSÍTHATÓ. NINCS NAGY KOCKÁZATÚ FELHASZNÁLÁS. EGYIK TÁMOGATÁSI ELŐNY SEM HIBATŰRŐ, EGYIK TEKINTETTÉBEN SEM SZAVATOLT A HIBAMENTESSÉG VAGY A FOLYAMATOS MŰKÖDÉS, ÉS AZOK NAGY KOCKÁZATÚ FELHASZNÁLÁSA SEMMILYEN LICENCIA ÚTJÁN VAGY EGYÉB FORMÁBAN NEM BIZTOSÍTOTT AZ ÖN SZÁMÁRA. „NAGY KOCKÁZATÚ FELHASZNÁLÁS” VALÓSUL MEG, AMENNYIBEN ALAPOS OKKAL FELTÉTELEZHETŐ, HOGY AZ ÖN ÁLTAL HASZNÁLT TÁMOGATÁSI ELŐNY HIBÁJA KÉPES VALAMELY SZEMÉLY HALÁLÁT VAGY SÚLYOS TESTI SÉRÜLÉSÉT OKOZNI, ILLETVE SÚLYOS FIZIKAI VAGY KÖRNYEZETI KÁRT OKOZNI.

7.  ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

7.1  Alkalmazandó jog.  A jelen Támogatási Szerződés (a) Svájc jogszabályai szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Támogatást egy európai, afrikai vagy közel-keleti országban vásárolta meg, (b) Szingapúr jogszabályai szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Támogatást egy ázsiai, óceániai országban, vagy egy, Ázsia csendes-óceáni régiójába tartozó országban vásárolta, vagy (c) Kalifornia Állam jogszabályai (és, amilyen mértékben alkalmazandó, az Egyesült Államok jogszabályai) szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben a Ön a Támogatást egy amerikai országban (ideértve a karibi térség országait) vagy bármely olyan más országban vásárolta, amely nincs meghatározva a jelen 7.1 pontban. Ezen országok jogszabályait az adott ország nemzetközi magánjogi szabályainak figyelembe vétele nélkül kell alkalmazni. Az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló Egyezménye és az Egységes Számítógépes Információs Tranzakciókról szóló törvény (Uniform Computer Information Transaction Act) szintén nem irányadó a jelen Támogatási Szerződésre vonatkozóan (és jelen Támogatási Szerződésre való alkalmazását a felek kifejezetten kizárják). Továbbá mindkét fél beleegyezik abba, hogy bármely, a jelen Támogatási Szerződéssel kapcsolatosan vagy annak alapján keletkező jogvita, követelés és igény kizárólag Kalifornia Állam Fellebbviteli Bíróságának (Marin County) vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának Kalifornia Állam Északi Kerületi Bírósága, San Francisco, kizárólagos joghatósága alá tartozik, kivéve, ha Ön a Támogatást (a) egy európai, afrikai vagy közel-keleti országban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Svájc bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik, vagy (b) amennyiben egy ázsiai, óceániai, vagy egy, Ázsiacsendes-óceáni régiójába tartozó országban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Szingapúr bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik. Az előzőek nem korlátozzák az Autodesk azon jogát, hogy szellemi tulajdonjogok megsértése miatt fellépjen bármely olyan országban, amelyben a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogsértés feltehetően megvalósult.

7.2  Vis maior. Az Autodesk nem felel olyan veszteségért, kárért vagy bírságért, amely azzal összefüggésben keletkezett, hogy vis maior esemény miatt a teljesítés késedelmes vagy hibás volt, vagy amely a szállítók késedelmére vezethető vissza, továbbá amelynek oka az Autodesk ésszerű befolyásán kívül álló külső ok.

7.3  Engedményezés tilalma; Joglemondás, Alvállalkozók; Kapcsolt vállalat. Ön nem jogosult a jelen Támogatási Szerződés vagy bármely abból eredő jogának (függetlenül attól, hogy erre részvények, üzletrész átruházása, vagy vagyonátruházás, összefonódás, irányítás megváltozása, jogszabály alapján, vagy más módon kerülne sor) az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli engedményezésére, illetve átruházására, amely hozzájárulás megadását az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja, amelynek hiányában minden Ön általi engedményezés, átruházás érvénytelen. Fizetésképtelenségi, csődeljárás vagy hasonló eljárás esetében a jelen Támogatási Szerződés nem teljesített szerződésnek minősül az Egyesült Államok Törvénykönyve 11. címének 365.(c)(1) szakasza alapján, és nem engedményezhető az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amelynek megadását az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja. Ön elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk a jelen Támogatási Szerződéssel kapcsolatos bármely jogát és kötelezettségét, ideértve többek között a Támogatási Előnyök nyújtását, engedményezze, vagy ahhoz alvállalkozót vegyen igénybe, feltéve, hogy az Autodesk marad a jelen Támogatási Szerződés szerint az Autodesk vállalatot terhelő kötelezettségek alanya. Ön ahhoz is hozzájárul, hogy az Autodesk alvállalkozói fellépjenek a jelen Támogatási Szerződés érvényesítése érdekében (így a szerződésszegés esetén alkalmazható intézkedések során is). A jelen Támogatási Szerződésből eredő bármely jogosultságról való lemondás, szerződésszegés következményei alóli mentesítés kizárólag annak a félnek az írásbeli nyilatkozata alapján lehetséges, amely ellen a jogosultságot érvényesíteni kívánják. A (kifejezett vagy hallgatólagos) joglemondás nem értelmezhető úgy, hogy az adott fél lemondott volna jogának érvényesítéséről egy másik, eltérő, vagy időben későbbi jogsértés miatt. 

7.4  Az Egyesült Államok exportkorlátozása. Ön elismeri, hogy valamennyi Támogatási Előnyre vonatkozóan az Amerikai Egyesült Államok („Egyesült Államok”) exportkorlátozási szabályai irányadóak, és Ön ezért vállalja, hogy betartja az erre vonatkozó jogszabályokat. Az Egyesült Államok exportkorlátozási szabályai értelmében ezek a Támogatási Előnyök nem tölthetők le, nem exportálhatók, exportálhatók újra vagy szállíthatók a korlátozások alá eső országokba, illetve a korlátozás hatálya alá tartozó végfelhasználók számára vagy ilyen felhasználási célra. Ön kijelenti és szavatolja, valamint vállalja, hogy sem Ön, sem az Ön személyzete, sem az Ön Támogatási Felhasználói (a) nem tartózkodnak korlátozás alá eső országban, és nem állandó lakosai vagy állampolgárai korlátozás alá eső országnak; (b) nem szerepelnek az Egyesült Államok kormányának korlátozás alá eső végfelhasználókról szóló egyik listáján sem; és (c) az Egyesült Államok exportkorlátozásainak eltérő rendelkezése hiányában nem használják ezen Előnyöket olyan korlátozás alá eső célokra, mint például nukleáris, kémiai / biológiai fegyverekkel, rakétarendszerekkel vagy legénység nélküli légi járművekkel kapcsolatos tervezés, elemzés, szimuláció, becslések, tesztelés vagy egyéb jogellenes tevékenységre. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy az Egyesült Államok jogának Önre vonatkozó rendelkezései eltérőek lehetnek attól függően, hogy Ön milyen Támogatási Előnyöket kapott, és ezen rendelkezések idővel változhatnak, továbbá Ön azt is tudomásul veszi, hogy a Támogatási Előnyökre vonatkozó pontos korlátozások meghatározásához szükséges az Egyesült Államok Exportigazgatási Rendeleteinek és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyon Ellenőrzésével Foglalkozó Hivatala Rendeleteinek figyelembevétele. 

7.5  A teljes megállapodás; Részleges érvénytelenség. A jelen Támogatási Szerződés rendelkezései, illetve bármely egyéb szerződéses feltételek, amelyekre a jelen Támogatási Szerződés hivatkozik (mint például az Autodesk Maintenance Plan követési Szerződés, az Autodesk Subscription Szerződés, az Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés (ha és amennyiben alkalmazandó), illetve a Támogatási Előnyök Feltételei) képezik a felek jelen tárgyban kötött teljes megállapodását (amely magában foglal, valamint felülír minden, jelen tárgyban kötött korábbi vagy átmeneti megállapodást, megbeszélést, kommunikációt, megállapodást, kijelentést, szavatosságvállalást, reklámot vagy egyezséget). A felek elismerik, hogy a jelen Támogatási Szerződés megkötését követően nem hivatkozhatnak egyetlen olyan megállapodásra, megbeszélésre, kommunikációra, kijelentésre, szavatosságvállalásra, reklámra vagy egyezségre sem, amelyet a jelen Támogatási Szerződés nem tartalmaz. Ön hozzájárul és elfogadja, hogy az Autodesk időnként megváltoztathatja a jelen Támogatási Szerződés vagy a Támogatási Előnyök Feltételeinek rendelkezéseit, illetve azokat kiegészítheti, feltéve, hogy az Autodesk az ilyen változtatásról vagy kiegészítésről írásban tájékoztatja Önt azok hatálybalépését megelőzően. Semmisnek minősülnek az Ön nyilatkozataiban meghatározott azon kikötések, amelyek jelen Támogatási Szerződés vagy valamely Támogatási Előny Feltételeinek rendelkezései módosítására irányulnak, kivéve amennyiben arról az Autodesk meghatalmazott képviselőjével írásban megállapodott. A jelen Szerződés bármely egyéb módosítása is csak akkor érvényes, ha arról a felek az Autodesk meghatalmazott képviselőjével írásban megállapodtak. Amennyiben a jelen szerződéses feltételek bármely rendelkezését a hatáskörrel rendelkező bíróság jogerős határozatában végrehajthatatlannak minősíti, annak végrehajtása a felek szándékát leginkább megközelítő módon történik, míg a fennmaradó rendelkezések továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.

7.6  Értesítések. Az Autodesk az értesítéseit írásba foglalja, és azokat elektronikus levélben, az Autodesk-fiókon, az Ön Autodesk-felhasználójának fiókján keresztül vagy olyan más módon kézbesíti a másik fél részére, amely az Autodesk ésszerű elgondolása szerint biztosítja a megfelelő értesítést. Ön nem jogosult az értesítések kézhezvételét elutasítani (opt out). Az Ön által küldött értesítéseket írásba kell foglalni és, az Autodesk kérése alapján elektronikus levélben kell elküldeni a contractual.notification@autodesk.com címre. Az Autodesk vállalatnak az Ön részére küldött értesítései (i) e-mailben, a Vevői Információs Adatlapon megadott e-mail címre (vagy amennyiben Vevői Információs Adatlap vagy e-mail cím nem került megadásra, bármely más, az Autodesk által ismert vagy Ön által, illetve az Ön nevében az Autodesk rendelkezésére bocsátott e-mail címre) küldött értesítés elküldésekor, (ii) az Ön Autodesk-fiókjában közzétett vagy az Autodesk által ésszerűnek ítélt más módon adott értesítések esetén az Autodesk-fiókjában történő közzétételt, illetve az Autodesk által ésszerűnek ítélt módon történő elküldést követő tíz (10) munkanap elteltével lépnek hatályba. Az Ön által az Autodesk vállalatnak küldött értesítések azok az Autodesk általi kézhezvételét követően hatályosulnak. 

7.7  Személyhez fűződő jogok; Adatvédelem. Ön elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy Ön (és az Ön nevében eljáró harmadik személy) az Ön és Támogatási Felhasználói nevében átadhat, az Autodesk és a viszonteladói (és az Autodesk vagy a viszonteladói nevében eljáró harmadik személyek) pedig megszerezhetnek bizonyos Önnel illetőleg az Ön Támogatási Felhasználóival kapcsolatos információkat és adatokat (ideértve, többek között, a személyes adatokat is) továbbá átadhatnak/megszerezhetnek a jelen Támogatási Szerződéssel kapcsolatosan az Ön, illetve az Ön Támogatási Felhasználóinak vállalkozásaival összefüggő adatokat, ideértve többek között az Autodesk vállalatnak vagy a viszonteladóinak (vagy a nevükben eljáró harmadik személynek) átadott, vagy az általuk gyűjtött információt és adatot, akár a Vevői Információs Adatlapon, akár más módon gyűjtötték a Támogatási Előnyökre vonatkozó megrendeléssel, regisztrációval, aktiválással, frissítéssel, továbbá ezek tekintetében a jogosultság ellenőrzésével, audittal, monitorozással, a Telepítéssel és Hozzáféréssel, valamint az Önnel való kapcsolattartással kapcsolatosan. Ön ezennel hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk időnként esetlegesen módosított adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó szabályzatával összhangban, ideértve az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatát is, amely szabályzat jelenleg a https://www.autodesk.com/privacy.
címen érhető el, ezen adatokat és információkat (ideértve többek között az esetleges személyes adatokat is) feldolgozza, használja, tárolja és feltárja. A fenti általános szabályok korlátozása nélkül, Ön elfogadja és egyetért azzal, hogy (a) az Autodesk időnként arra kérheti Önt (és az Ön és az Ön Támogatási Felhasználói nevében eljáró harmadik személyeket), hogy kifejezetten fogadja el az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat, és/vagy kifejezetten járuljon hozzá információk és adatok (ideértve többek között, a személyes adatokat is) meghatározott felhasználásához; (b) az Autodesk információt és adatokat, ideértve többek között a Támogatási Előny az Ön, illetve az Ön Támogatási Felhasználója általi használatával kapcsolatos információkat továbbíthat az Autodesk leányvállalataihoz, viszonteladóihoz, és más harmadik személyekhez a Támogatási Előny nyújtásával, karbantartásával, adminisztrációjával vagy felhasználásával, vagy a Támogatási Előnnyel kapcsolatos megállapodások végrehajtásával kapcsolatban; és (c) az Autodesk jogosult Önnel, valamint az Ön Támogatási Felhasználójával kapcsolatos információt, adatot más államba is továbbítani, beleértve az olyan államokat is, ahol a személyhez fűződő jogok, illetve a személyes adatok védelmének szintje alacsonyabb, mint amelyet annak az államnak a joga biztosít, amelyben Ön letelepedett. Ön elismeri és egyetért azzal, hogy az ilyen szabályzatokat az Autodesk időnként módosíthatja, és hogy a módosítás, amely az Autodesk weboldalán való közzététellel vagy az Autodesk más írásbeli értesítésével lép hatályba, Önre valamint az Ön Támogatási Felhasználóira nézve kötelező érvényű. 

7.8  Hatályban maradó rendelkezések. A jelen Támogatási Szerződés 1., 2.6, 3., 4.2, 5., 6. és 7. pontjában foglalt rendelkezések hatályban maradnak az Ön bármely vagy akár az összes Támogatásának megszűnését követően is. 

7.9  Módosított Szerződési Feltételek. Az Autodesk bármikor jogosult a jelen Támogatási Szerződés és/vagy a Támogatási Előnyök Feltételeinek bármely rendelkezését módosítani, amiről az Autodesk értesíti Önt. Az értesítést az Autodesk e-mailben, postai úton, az Autodesk-fiókon keresztül vagy olyan más módon kézbesíti, amelyet ésszerű értesítési formának tekint. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosításokat, Ön köteles erről az Autodesk vállalatot az értesítésétől számított harminc (30) napon belül (a 7.6 pontban foglaltak szerint) írásban értesíteni. Amennyiben Ön ilyen értesítést küld, a meglévő Támogatására és az ahhoz kapcsolódó Támogatási Előnyökre (amennyiben a Szerződés Időtartama végéig megfizette az összes fizetendő díjat) a meglévő Támogatási Időtartam végéig az Ön által utoljára elfogadott (ideértve bármely elfogadottnak tekintendő) Támogatási Szerződés és az ahhoz kapcsolódó Támogatási Előnyök Feltételei maradnak irányadóak. A Szerződés Időtartama végével Támogatási Szerződése megszűnik, és amennyiben nem fizette meg a teljes Szerződés Időtartamára az összes fizetendő díjat, Támogatási Szerződése az év végével vagy azon időszak végével, ameddig még kifizette a fizetendő díjakat, megszűnik. Amennyiben Ön nem értesíti az Autodesk vállalatot, illetve új megrendelést ad fel vagy Támogatási Előnyeit megújítja, vagy az Ön éves vagy az egyéb Támogatási Díjait (amennyiben alkalmazandó) megfizeti, az úgy tekintendő, mintha Ön minden Támogatási Előny tekintetében elfogadta volna ezen módosításokat. A fentiekre tekintet nélkül, amennyiben az Autodesk módosítja jelen Támogatási Szerződés rendelkezéseit, Ön csak abban az esetben lesz jogosult az ezek alapján nyújtandó további előnyök és szolgáltatások igénybevételére, ha az adott módosításhoz esetlegesen kapcsolódó díjat az Autodesk vállalatnak vagy a viszonteladóinak megfizette. 

7.10  Nyelv. Amennyiben eltérések lennének az angol nyelvű változat és bármely fordítás között, a Támogatási Szerződés angol nyelvű változata irányadó. Amennyiben Ön a Támogatást Kanadában vásárolta, Ön hozzájárul a következőhöz: a jelen Támogatási Szerződésben részes felek megerősítik azon akaratukat, hogy a jelen Támogatási Szerződés, valamint más, hozzá kapcsolódó Igazolás, ideértve az értesítéseket is, kizárólag angol nyelvű legyen.