LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Autodesk Maintenance Plans követés, Egyfelhasználós Subscription és Többfelhasználós Subscription Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek a Korábbi Verziók Előnyeinek tekintetében


A következő Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek kiegészítő jelleggel szabályozzák az Ön Maintenance Plan követésére vonatkozó Korábbi Verziók Előnyeit szabályozó Szerződési Feltételeit és/vagy az Ön Egyfelhasználós Subscription és/vagy az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésére vonatkozó Korábbi Verziók Előnyeit szabályozó Szerződési Feltételeit, amelyik alkalmazható.

1. MEGHATÁROZÁSOK

A következő meghatározások a lentiekben meghatározott jelentéssel bírnak. A nagy kezdőbetűvel használt, de a jelen Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételekben egyéb módon nem definiált fogalmak az Ön Maintenance Plan követés Szerződésében, vagy az Egyfelhasználós Subscription vagy Többfelhasználós Subscription Szerződésében meghatározott jelentéssel bírnak, amelyik alkalmazható.

Kiegészítő Termék”: mindazokat a termékeket vagy szoftvereket jelenti (kivéve az Érintett Szoftver vagy a Maintenance Korábbi Verziójának vagy az Egyfelhasználós vagy a Többfelhasználós Korábbi Verziójának bármely verzióját (amelyik alkalmazható)), amelyeket az Autodesk időről időre az Ön rendelkezésére bocsát a Maintenance Plan követés vagy azEgyfelhasználós vagy Többfelhasználós Subscription Előnyeként (amelyik alkalmazható), és amelyek további részletei (amennyiben alkalmazható) megtalálhatóak az Autodesk-fiókban. A Kiegészítő Termékek többek között, de nem kizárólagosan külön Telepítést igénylő eszközöket és egyéb különálló termékeket foglalhatnak magukban, amelyek az Érintett Szoftver adott verziójától vagy a Maintenance Korábbi Verziójától vagy azEgyfelhasználós vagy Többfelhasználós Korábbi Verziójától (amelyik alkalmazható) függetlenül működnek. A „Kiegészítő Maintenance Termékek” az Ön Maintenance Plan követés Szerződése által szabályozott Kiegészítő Termékeket, míg a „Kiegészítő Egyfelhasználós Termékek” az Ön Egyfelhasználós Subscription Szerződése által szabályozott Kiegészítő Termékeket jelentik illetve a „Kiegészítő Többfelhasználós Termékek” az Ön Többfelhasználós Subscription Szerződése által szabályozott Kiegészítő Terméket jelentik.

„Maintenance Korábbi Verziója”: az Ön Maintenance Plan követése által érintett Érintett Szoftver legutóbbi verziójának tekintetében az Érintett Szoftver korábbi verziói azon példányát (példányait) jelenti, amelyeknek ezen Érintett Szoftver az utódja vagy pedig helyettesítője (az Autodesk meghatározásának megfelelően), és amelyek fel vannak sorolva a Maintenance Korábbi Verzióinak Jogosult Terméklistáján, ahogyan az alkalmazható az Ön Érintett Szoftverének tekintetében (amennyiben van ilyen), és amelyek az Ön Autodesk-fiókjában lettek közzétéve az Ön Maintenance Plan követésének Előnyeként, és/vagy bármely, a jelen Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek 2.2 Bekezdésében hivatkozott korábbi verziók példányát (példányait) (amennyiben van(nak) ilyen(ek));

„Maintenance Korábbi Verzióinak Jogosult Terméklistája”: az Autodesk Fiókban meghatározott vagy onnan elérhető korábbi verziók jogosult terméklistáját jelenti, amely az Autodesk által biztosított Autodesk Maintenance Plans követések tekintetében alkalmazandó.

„Többfelhasználós Korábbi Verzió”: az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetése által a Többfelhasználós Subscription Előnyeként nyújtott, és az Ön vagy az Ön Felhasználója által Telepített és Hozzáfért Érintett Szoftver korábbi verziói azon példányát (példányait) jelenti, amelyeknek ezen Érintett Szoftver az utódja vagy pedig helyettesítője (az Autodesk meghatározásának megfelelően), és amelyek fel vannak sorolva a Többfelhasználós Subscription Korábbi Verzióinak Jogosult Terméklistáján, ahogyan az alkalmazható az Ön Érintett Szoftverének tekintetében (amennyiben van ilyen), és amelyek az Ön Autodesk-fiókjában lettek közzétéve az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének Előnyeként, és/vagy bármely, a jelen Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek 4.2 Bekezdésében hivatkozott korábbi verziók példányát (példányait) (amennyiben van(nak) ilyen(ek));

„Többfelhasználós Korábbi Verzió”: az Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetése által az Egyfelhasználós Subscription Előnyeként nyújtott, és az Ön vagy az Ön Felhasználója által Telepített és Hozzáfért Érintett Szoftver korábbi verziói azon példányát (példányait) jelenti, amelyeknek ezen Érintett Szoftver az utódja vagy pedig helyettesítője (az Autodesk meghatározásának megfelelően), és amelyek fel vannak sorolva a Egyfelhasználós Subscription Korábbi Verzióinak Jogosult Terméklistáján, ahogyan az alkalmazható az Ön Érintett Szoftverének tekintetében (amennyiben van ilyen), és amelyek az Ön Autodesk-fiókjában lettek közzétéve az Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetésének Előnyeként, és/vagy bármely, a jelen Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek 3.2 Bekezdésében hivatkozott korábbi verziók példányát (példányait) (amennyiben van(nak) ilyen(ek));

„Subscription Korábbi Verzióinak Jogosult Terméklistája”: az Autodesk Accountban meghatározott vagy onnan elérhető korábbi verziók jogosult terméklistáját jelenti, amely az Autodesk által biztosított Autodesk Egyfelhasználós vagy Többfelhasználós Subscription tekintetében alkalmazandó.

2. MAINTENANCE PLAN KORÁBBI VERZIÓJÁNAK ELŐNYEI ÉS JOGOSULTSÁGAI

2.1 Függetlenül a vonatkozó, az Érintett Szoftver adott verziójának Ön Általi Telepítését, illetve az ahhoz való Hozzáférését szabályozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződésben foglaltaktól, az Ön Maintenance Plan követésének Időtartama alatt Ön Telepítheti és Hozzáférhet a Maintenance Korábbi Verziójához (Verzióihoz), feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

2.1.1 a Maintenance Korábbi Verziójának (Verzióinak) Telepítésére és az azokhoz való Hozzáférésre azon Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés előírásai vonatkoznak, amely Szerződés ezen Maintenance Korábbi Verziója tekintetében alkalmazandó, ahogyan azt a jelen 2. Bekezdés módosítja;

2.1.2 a Maintenance Korábbi Verziójának az Ön általi Telepítése és az ahhoz való Hozzáférés korlátozott azon licencia típus vagy licencia verzió és egyéb más használati – vagy mennyiségi jellegű – licencia mutató alapján, amely a vonatkozó Érintett Szoftver legutóbbi verziója tekintetében irányadó, és amelyet az Ön Maintenance Plan követése szabályoz (az „Alkalmazandó Licencia Mutató”);

2.1.3 ha az Ön Maintenance Plan követéséhez kapcsolódó Érintett Szoftver legutóbbi verziója egy Különálló (egyedi) vagy Egyfelhasználós Verziónak vagy Többszörös telepítésű Különálló Verzió egyszeri telepítésű változatának minősül, vagy arra egy Különálló (egyedi) Licencia vagy egy Többszörös telepítésű Különálló Licencia rendelkezései vonatkoznak, akkor ezen legutóbbi verziót és minden Maintenance Verzió Korábbi Verzióját ugyanarra a Számítógépre kell Telepíteni, illetőleg ezekhez ugyanarról a Számítógépről kell hozzáférni;

2.1.4 ha az Ön Maintenance Subscription szoftverkövetéséhez kapcsolódó Érintett Szoftver legutóbbi verziója egy Különálló (egyedi) Verziónak vagy Többszörös telepítésű Különálló Verzió egyszeri telepítésű változatának minősül, vagy arra egy Különálló (egyedi) Licencia vagy egy Többszörös telepítésű Különálló Licencia rendelkezései vonatkoznak, akkor sem ezen legutóbbi verzió, sem egyetlen Maintenance Korábbi Verziója sem használható egyszerre;

2.1.5 ha az Ön Maintenance Plan követéséhez kapcsolódó Érintett Szoftver legutóbbi verziója egy Különálló (egyedi) vagy Egyfelhasználós Verziónak vagy Többszörös telepítésű Különálló Verzió egyszeri telepítésű változatának minősül, vagy arra egy Különálló (egyedi) Licencia vagy Egyfelhasználós Licencia vagy egy Többszörös telepítésű Különálló Licencia rendelkezései vonatkoznak, a Maintenance Korábbi Verziója (Verziói), vagy ezek bármely megengedett másolatai nem másolhatóak át másik Számítógépre, kivéve, ha az Érintett Szoftver ezen legutóbbi verziójának minden egyes megengedett másolata és minden Maintenance Korábbi Verziója is ugyanarra a Számítógépre lesz másolva;

2.1.6 ezennel Ön tudomásul veszi és egyetért, hogy az Autodesk nem köteles Támogatást biztosítani egyetlen Maintenance Korábbi Verziója (Verziói) tekintetében sem; és

2.1.7 Önnek követnie kell az Autodesk által időről időre meghatározott, a Maintenance Korábbi Verzióinak Telepítése, illetőleg az azokhoz való Hozzáférés céljából történő beszerzésével kapcsolatosan a kialakított eljárásokat és szabályzatokat (amennyiben vannak ilyenek).

2.2 Ezen felül, amennyiben az Érintett Szoftver korábbi verziójának az Ön birtokában levő példánya(i) (amelynek az Érintett Szoftver utódja vagy helyettesítője (ahogy azt az Autodesk meghatározza)), amelyet Ön továbbra is Telepíteni, illetve amelyhez Hozzáférni kíván, az Autodesk által a Maintenance Plan Korábbi Verzióinak Jogosult Terméklistájában nem lett kifejezetten írásban azonosítva, Ön akkor is jogosult ezen korábbi verzió példányának (példányainak) további Telepítésére, valamint az ahhoz való Hozzáférésre, a 2.1.1 – 2.1.7 Bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően, feltéve, (1) hogy Ön korábban jogszerűen megszerezte az Autodesk vállalattól ezen korábbi verzió licenciáját, majd Telepítette annak példányát (példányait), illetve Hozzáfért azokhoz, és (2) az ezen korábbi verzió példányának (példányainak) Ön általi Telepítése, illetőleg az Ön azon példány(ok)hoz való Hozzáférése nem haladja meg az Autodesk vállalattól korábban megszerzett, az ezen korábbi verziókra vonatkozó Telepíthető vagy Hozzáférhető licenciák teljes mennyiségét.

2.3 Ezen felül, amennyiben az Autodesk, bármely Maintenance Korábbi Verziójával kapcsolatosan egy Kiegészítő Maintenance szoftverkövetést bocsát az Ön rendelkezésére, amely kiegészíti vagy kibővíti azon/azokat a Maintenance Korábbi Verzióját (Verzióit), akkor ezen Kiegészítő Maintenance Termékeket is a jelen Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek szabályozzák, ugyanolyan mértékben, mint azon Maintenance Korábbi Verzióit, amelyekre a Kiegészítő Maintenance Termékek vonatkoznak, kivéve ha az máshogy van szabályozva a rendelkezésre bocsátás időpontjában.

2.4 Ha Ön az Érintett Szoftverét frissítette vagy lecserélte (és a kapcsolódó Maintenance Plan követést is) (a „Régi Érintett Termék”) egy olyan Autodesk szoftvertermék (és a kapcsolódó Maintenance Plan követés) olyan verziójára (az „Új Érintett Termék”), amely nem utódja vagy helyettesítője az Ön Régi Érintett Termékének (ahogyan azt az Autodesk meghatározza), a fenti 2.1., 2.2 és 2.3 Bekezdések előírásai nem alkalmazandóak az Ön Régi Érintett Termékének Korábbi Verzióira, és Ön köteles törölni a Régi Érintett Termék verzióinak minden egyes példányát és bármilyen korábbi verzióját (ideértve bármely, az Ön merevlemezén lévő másolatot is), és az Autodesk kérésére az Autodesk vállalatnak vagy az Ön viszonteladójának visszajuttatni bármely Felhasználói Dokumentációt az Új Érintett Termék bármely verziójának telepítésétől számított hatvan (60) napon belül. Az Autodesk fenntartja a jogot, hogy Öntől arra vonatkozó kielégítő bizonyíték bemutatását követelje, hogy a Régi Érintett Termék minden verziója és bármely korábbi verziója meg lett semmisítve, és/vagy lefolytassa az Ön Maintenance Plan követés Szerződésében meghatározott ellenőrzést.

2.5 Az itt meghatározottak semmilyen módon nem kötelezik az Autodesk vállalatot arra, hogy az Ön részére bármely Maintenance Korábbi Verzióját, valamint ahhoz kapcsolódó Felhasználói Dokumentációt tartalmazó elektronikus vagy fizikai formában megjelenő adathordozót bocsásson az Ön rendelkezésére, vagy hogy további, ezen Maintenance Korábbi Verziójára vonatkozó hozzáférési kódokat, vagy hardver- vagy szoftverzárakat bocsásson ki. Továbbá ha egy bizonyos Maintenance Korábbi Verzióját az Autodesk visszavonta, vagy egyéb módon megszüntette, akkor Ön beleegyezik és tudomásul veszi, hogy az Autodesk semmilyen esetben nem kötelezhető, hogy hozzáférési kódokat, illetve hardver- vagy szoftverzárakat bocsásson ki az Ön részére, illetve elektronikus vagy fizikai formában megjelenő adathordozót vagy egyebet bocsásson az Ön rendelkezésére annak érdekében, hogy Ön Hozzáférhessen vagy Telepíthesse ezen Maintenance Korábbi Verzióját.

2.6 Előfordulhat, hogy a Maintenance Korábbi Verzióira vonatkozó Előnyök nem érhetőek el, vagy nem lettek elérhetővé téve minden egyes Érintett Szoftver vonatkozásában vagy minden nyelven, országban vagy régióban, és további, bizonyos verziójú Érintett Termékek tekintetében alkalmazandó feltételek és korlátozások vonatkozhatnak rájuk. Ha az Ön Maintenance Plan követése lejár vagy egyéb módon megszűnik, akkor az Ön arra vonatkozó joga, hogy a jelen Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek alapján használja mindegyik/bármely Maintenance Korábbi Verzióját, megszűnik, és az Ön jogait ezen Maintenance Korábbi Verziójával kapcsolatosan az ezen Maintenance Korábbi Verziójának (Verzióinak) Telepítését, valamint az ahhoz való Hozzáférést szabályozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés feltételei határozzák meg, nem kizárólagosan ideértve az ezen Maintenance Korábbi Verziójának Törlésére és a Hozzáférésének megszüntetésére vonatkozó kötelezettséget, ha Ön egyéb módon nem jogosult ezen Maintenance Korábbi Verziójának használatára.

3. EGYFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION KORÁBBI VERZIÓJÁNAK ELŐNYEI

3.1 Függetlenül a vonatkozó, az Érintett Szoftver adott verziójának Ön Általi Telepítését, illetőleg az ahhoz való Hozzáférését szabályozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződésben foglaltaktól, az Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetésének Szerződési Időtartama alatt Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználója Telepítheti és Hozzáférhet azEgyfelhasználós Korábbi Verziójához (Verzióihoz), feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

3.1.1 Az Egyfelhasználós Korábbi Verziójának (Verzióinak) Telepítésére, illetőleg az ahhoz való Hozzáférésre azon Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés előírásai érvényesek, amely Szerződés az ezen Egyfelhasználós Korábbi Verziója tekintetében alkalmazandó, ahogyan azt a jelen 3. Bekezdés módosítja;

3.1.2 AzEgyfelhasználós Korábbi Verziójának Telepítése és az ahhoz való Hozzáférés korlátozott azon licencia típus vagy licencia verzió és egyéb más használati – vagy mennyiségi jellegű – licencia mutató alapján, amelyek a vonatkozó Érintett Szoftver legutóbbi verziója tekintetében irányadóak, és amelyet az Ön Egyfelhasználós Subscription szoftverkövetése szabályoz (az „Alkalmazandó Licencia Mutató”);

3.1.3 Sem az Érintett Szoftver legutóbbi verziójához, sem azEgyfelhasználós Korábbi Verzióihoz nem lehet Hozzáférni egyidejűleg.

3.1.4 Ön a saját maga és az Ön Megnevezett Felhasználói nevében ezennel tudomásul veszi, és egyetért, hogy az Autodesk nem köteles Támogatást biztosítani egyetlen Egyfelhasználós Korábbi Verziója (Verziói) tekintetében sem; és

3.1.5 Önnek követnie kell, és Ön köteles biztosítani, hogy az Ön Megnevezett Felhasználói követik az Autodesk által időről időre meghatározott, az Egyfelhasználós Korábbi Verzióinak Telepítése, illetve az azokhoz való Hozzáférés céljából történő beszerzésével kapcsolatosan a kialakított eljárásokat és szabályzatokat (amennyiben vannak ilyenek).

3.2 Ezen felül, amennyiben az Érintett Szoftver korábbi verziójának az Ön birtokéban levő példánya(i) (amelynek az Érintett Szoftver utódja vagy helyettesítője (ahogy azt az Autodesk meghatározza)), amelyet Ön továbbra is Telepíteni, illetve amelyhez Hozzáférni kíván, az Autodesk által a Subscription Korábbi Verzióinak Jogosult Terméklistájában nem lett kifejezetten írásban azonosítva, Ön akkor is jogosult ezen korábbi verzió példányának (példányainak) további Telepítésére, valamint az ahhoz való Hozzáférésre, a 3.1.1 – 3.1.5 bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően, feltéve, (1) hogy Ön korábban jogszerűen megszerezte az Autodesk vállalattól ezen korábbi verzió licenciáját, majd Telepítette annak példányát (példányait), illetve Hozzáfért azokhoz, és (2) az ezen korábbi verzió példányának (példányainak) Ön általi Telepítése, illetőleg az Ön azon példány(ok)hoz való Hozzáférése nem haladja meg az Autodesk vállalattól korábban megszerzett, az ezen korábbi verziókra vonatkozó Telepíthető vagy Hozzáférhető licenciák teljes mennyiségét.

3.3 Ezen felül, amennyiben az Autodesk bármely Egyfelhasználós Korábbi Verziójával kapcsolatosan egy Kiegészítő Egyfelhasználós Terméket bocsát az Ön rendelkezésére, amely kiegészíti vagy kibővíti azokat az Egyfelhasználós Korábbi Verzióit, akkor ezen Kiegészítő Egyfelhasználós Termékeket is a jelen Előnyökre Vonatkozó Szerződési Feltételek szabályozzák ugyanolyan mértékben, mint azon Egyfelhasználós Korábbi Verzióját, amelyhez a KiegészítőEgyfelhasználós Termékek kapcsolódnak, kivéve ha az másként van szabályozva a rendelkezésre bocsátás időpontjában.

3.4 Ha az Autodesk vagy egy forgalmazó Átváltott Subscriptiont biztosít Önnek, akkor az adott Átváltott Subscription hatályba lépésétől Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználója folytathatja a fenti 3.2 bekezdésben foglalt Egyfelhasználós Korábbi Verzió vagy bármely más korábbi verzió Telepítését és Hozzáférését, feltéve, hogy (i) azon Érintett Szoftver legújabb verziója, amelyhez az Egyfelhasználós Korábbi Verzió vagy más korábbi verzió kapcsolódik, része az Átváltott Subscriptionnek, (ii) Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználója az Átváltott Subscription hatályba lépési dátuma előtt végezte az Egyfelhasználós Korábbi Verzió vagy más korábbi verzió Telepítését vagy Hozzáférését, és (iii) az Egyfelhasználós Korábbi Verzió vagy más korábbi verzió Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználója általi Telepítése vagy Hozzáférése továbbra is mindenkor megfelel a jelen Korábbi Verziók Használatának joga Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételeknek vagy az adott Átváltott Subscriptionre vonatkozó Korábbi Verziók Használatának joga Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételeknek.

3.5 Ha Egyfelhasználós Subscriptionjét („Régi Egyfelhasználós Subscription”) egy olyan másik Autodesk szoftvertermék Egyfelhasználós Subscriptionjére váltotta át („Új Egyfelhasználós Subscription”), amely (az Autodesk meghatározása szerint) nem utódja vagy helyettesítője a Régi Egyfelhasználós Subscriptionnek, a fenti 3.1, 3.2, 3.3 és 3.4 bekezdések rendelkezései a továbbiakban nem érvényesek a Régi Egyfelhasználós Subscription által tartalmazott korábbi verziókra, és El kell távolítania a Régi Egyfelhasználós Subscription által tartalmazott Autodesk szoftverek minden példányát és a megfelelő korábbi verziókat (beleértve a merevlemez-meghajtón található példányokat), és az Autodesk kérésére az Új Egyfelhasználós Subscription részét képező bármely Autodesk szoftver telepítését követő hatvan (60) napon belül vissza kell juttatnia az esetleges Felhasználói Dokumentációt az Autodesknek vagy a forgalmazónak. Az Autodesk fenntartja a jogot, hogy Öntől arra vonatkozó kielégítő bizonyíték bemutatását követelje, hogy a Régi Egyfelhasználós Subscription részét képező minden Autodesk szoftver és a megfelelő korábbi verziók meg lettek semmisítve, és/vagy lefolytassa a Subscription Szerződésében meghatározott ellenőrzést.

3.6 Az itt meghatározottak semmilyen módon nem kötelezik az Autodesk vállalatot arra, hogy az Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználói részére bármely Egyfelhasználós Korábbi Verzióját, valamint az ahhoz kapcsolódó Felhasználói Dokumentációt, illetve további, ezenEgyfelhasználós Korábbi Verzióira vonatkozó hozzáférési kódokat, valamint hardver- vagy szoftverzárakat bocsásson ki. Továbbá ha egy bizonyosEgyfelhasználós Korábbi Verzióját az Autodesk visszavonta vagy egyéb módon megszüntette, Ön beleegyezik és tudomásul veszi, hogy az Autodesk semmilyen esetben nem kötelezhető, hogy hozzáférési kódokat, illetve hardver- vagy szoftverzárakat bocsásson ki az Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználói részére, vagy elektronikus vagy fizikai formában megjelenő adathordozót vagy egyebet bocsásson az Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználói rendelkezésére annak érdekében, hogy Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználói Hozzáférhessen(enek) vagy Telepíthesse(ék) ezen Egyfelhasználós Termék Korábbi Verzióját.

3.7 Előfordulhat, hogy az Egyfelhasználós Korábbi Verzióira vonatkozó Előnyök nem érhetőek el vagy nem lettek elérhetővé téve minden egyes Érintett Szoftver vonatkozásában vagy minden nyelven, országban vagy régióban, és további, bizonyos verziójú Érintett Termékek tekintetében alkalmazandó feltételek és korlátozások vonatkozhatnak rájuk. Ha az ÖnEgyfelhasználós Subscription szoftverkövetése lejár, vagy egyéb módon megszűnik, az Ön arra vonatkozó joga, hogy használjon minden/bármely Egyfelhasználós Korábbi Verzióját a jelen Előnyökre Vonatkozó Szerződési Feltételek és/vagy az Egyfelhasználós Termék Telepítését, illetőleg az ahhoz való Hozzáférést szabályozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés feltételei alapján, megszűnik, és Ön köteles biztosítani, hogy az Ön Megnevezett Felhasználói azonnal Eltávolítják az ilyen Egyfelhasználós Korábbi Verzióját (Verzióit), illetőleg megszakítják az ahhoz való Hozzáférést.

4. TÖBBFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION KORÁBBI VERZIÓJÁNAK ELŐNYEI

4.1 Függetlenül a vonatkozó, az Érintett Szoftver adott verziójának Ön Általi Telepítését, illetőleg az ahhoz való Hozzáférését szabályozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződésben foglaltaktól, az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének Szerződési Időtartama alatt Ön vagy az Ön Megnevezett Felhasználója Telepítheti és Hozzáférhet a Többfelhasználós Korábbi Verziójához (Verzióihoz), feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

4.1.1 A Többfelhasználós Korábbi Verziójának (Verzióinak) Telepítésére, illetőleg az ahhoz való Hozzáférésre azon Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés előírásai érvényesek, amely Szerződés az ezen Többfelhasználós Korábbi Verziója tekintetében alkalmazandó, ahogyan azt a jelen 4. Bekezdés módosítja;

4.1.2 A Többfelhasználós Korábbi Verziójának Telepítése és az ahhoz való Hozzáférés korlátozott azon licencia típus vagy licencia verzió és egyéb más használati – vagy mennyiségi jellegű – licencia mutató alapján, amelyek a vonatkozó Érintett Szoftver legutóbbi verziója tekintetében irányadóak, és amelyet az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetése szabályoz (az „Alkalmazandó Licencia Mutató”);

4.1.3 Sem az Érintett Szoftver legutóbbi verzióját, sem a Többfelhasználós Korábbi Verzióit nem lehet Telepíteni és azokhoz Hozzáférni egyidejűleg sem Önnek sem az Ön Felhasználóinak vagy az Érintett Szoftver nem semmikor sem lépheti túl az Alkalmazandó Licencia Mutatókat.

4.1.4 Ön ezennel tudomásul veszi, és egyetért, hogy az Autodesk nem köteles Támogatást biztosítani egyetlen Többfelhasználós Korábbi Verziója (Verziói) tekintetében sem; és

4.1.5 Önnek követnie kell az Autodesk által időről időre meghatározott, a Többfelhasználós Korábbi Verzióinak Telepítése, illetve az azokhoz való Hozzáférés céljából történő beszerzésével kapcsolatosan a kialakított eljárásokat és szabályzatokat (amennyiben vannak ilyenek).

4.2 Ezen felül, amennyiben az Érintett Szoftver korábbi verziójának az Ön birtokéban levő példánya(i) (amelynek az Érintett Szoftver utódja vagy helyettesítője (ahogy azt az Autodesk meghatározza)), amelyet Ön továbbra is Telepíteni, illetve amelyhez Hozzáférni kíván, az Autodesk által a Subscription Korábbi Verzióinak Jogosult Terméklistájában nem lett kifejezetten írásban azonosítva, Ön akkor is jogosult ezen korábbi verzió példányának (példányainak) további Telepítésére, valamint az ahhoz való Hozzáférésre, a 4.1.1 – 4.1.5 bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően, feltéve, (1) hogy Ön korábban jogszerűen megszerezte az Autodesk vállalattól ezen korábbi verzió licenciáját, majd Telepítette annak példányát (példányait), illetve Hozzáfért azokhoz, és (2) az ezen korábbi verzió példányának (példányainak) Ön általi Telepítése, illetőleg az Ön azon példány(ok)hoz való Hozzáférése nem haladja meg az Autodesk vállalattól korábban megszerzett, az ezen korábbi verziókra vonatkozó Telepíthető vagy Hozzáférhető licenciák teljes mennyiségét.

4.3 Ezen felül, amennyiben az Autodesk bármely Többfelhasználós Korábbi Verziójával kapcsolatosan egy Kiegészítő Többfelhasználós Terméket bocsát az Ön rendelkezésére, amely kiegészíti vagy kibővíti azokat a Többfelhasználós Korábbi Verzióit, akkor ezen Kiegészítő Többfelhasználós Termékeket is a jelen Előnyökre Vonatkozó Szerződési Feltételek szabályozzák ugyanolyan mértékben, mint azon Többfelhasználós Korábbi Verzióját, amelyhez a Kiegészítő Többfelhasználós Termékek kapcsolódnak, kivéve ha az másként van szabályozva a rendelkezésre bocsátás időpontjában.

4.4 Ha az Autodesk vagy egy forgalmazó Átváltott Subscriptiont biztosít Önnek, akkor az adott Átváltott Subscription hatályba lépésétől Ön vagy az Ön Felhasználói folytathatja a fenti 4.2 bekezdésben foglalt Többfelhasználós Korábbi Verzió vagy bármely más korábbi verzió Telepítését és Hozzáférését, feltéve, hogy (i) azon Érintett Szoftver legújabb verziója, amelyhez a Többfelhasználós Korábbi Verzió vagy más korábbi verzió kapcsolódik, része az Átváltott Subscriptionnek, (ii) Ön vagy az Ön Felhasználói az Átváltott Subscription hatályba lépési dátuma előtt végezte a Többfelhasználós Korábbi Verzió vagy más korábbi verzió Telepítését vagy Hozzáférését, és (iii) a Többfelhasználós Korábbi Verzió vagy más korábbi verzió Ön vagy az Ön Felhasználója általi Telepítése vagy Hozzáférése továbbra is mindenkor megfelel a jelen Korábbi Verziók Használatának joga Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételeknek vagy az adott Átváltott Subscriptionre vonatkozó Korábbi Verziók Használatának joga Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételeknek.

4.5 Ha Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetését frissítette vagy lecserélte („Régi Többfelhasználós Subscription) egy másik Autodesk szoftvertermék Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésére (Új Többfelhasználós Subscription), amely nem utódja vagy helyettesítője az Ön Régi Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének (ahogyan azt az Autodesk meghatározza), akkor a fenti 4.1, 4.2, 4.3 és 4.4 részekben meghatározott kikötések nem alkalmazhatók a továbbiakban a Régi Többfelhasználós Subscription által érintett korábbi verziókra és Önnek el kell távolítania a Régi Többfelhasználós Subscription által érintett bármely vonatkozó korábbi verziókat (beleértve bármely, az Ön merevlemez meghajtóján levő példányt) és az Autodesk kérésére Önnek vissza kell küldenie bármely Felhasználói Dokumentációt az Autodesk vagy az Ön forgalmazója számára az Új Többfelhasználós Subscription szoftverkövetés által érintett Autodesk szoftver telepítésétől számított hatvan (60) napon belül. Az Autodesk fenntartja a jogot, hogy kérhesse Öntől, hogy kielégítő bizonyítékot mutasson be arra vonatkozóan, hogy a Régi Többfelhasználós Subscription által érintett összes Autodesk szoftver és bármely megfelelő korábbi verzió meg lett semmisítve és/vagy az Ön Többfelhasználós Subscription Szerződésében meghatározott vizsgálatot elvégezze.

4.6 Az itt meghatározottak semmilyen módon nem kötelezik az Autodesk vállalatot arra, hogy az Ön részére bármely Többfelhasználós Korábbi Verzióját, valamint ahhoz kapcsolódó Felhasználói Dokumentációt tartalmazó elektronikus vagy fizikai formában megjelenő adathordozót bocsásson az Ön rendelkezésére, vagy hogy további, ezen Többfelhasználós Korábbi Verziójára vonatkozó hozzáférési kódokat, vagy hardver- vagy szoftverzárakat bocsásson ki. Továbbá ha egy bizonyos Többfelhasználós Korábbi Verzióját az Autodesk visszavonta, vagy egyéb módon megszüntette, akkor Ön beleegyezik és tudomásul veszi, hogy az Autodesk semmilyen esetben nem kötelezhető, hogy hozzáférési kódokat, illetve hardver- vagy szoftverzárakat bocsásson ki az Ön vagy az Ön Felhasználói részére, illetve elektronikus vagy fizikai formában megjelenő adathordozót vagy egyebet bocsásson az Ön vagy az Ön Felhasználói rendelkezésére annak érdekében, hogy Ön vagy az Ön Felhasználói Hozzáférhessen vagy Telepíthesse ezen Többfelhasználós Korábbi Verzióját.

4.7 Előfordulhat, hogy a Többfelhasználós Korábbi Verzióira vonatkozó Előnyök nem érhetőek el vagy nem lettek elérhetővé téve minden egyes Érintett Szoftver vonatkozásában vagy minden nyelven, országban vagy régióban, és további, bizonyos verziójú Érintett Termékek tekintetében alkalmazandó feltételek és korlátozások vonatkozhatnak rájuk. Ha az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetése lejár, vagy egyéb módon megszűnik, az Ön arra vonatkozó joga, hogy használjon minden/bármely Többfelhasználós Korábbi Verzióját a jelen Előnyökre Vonatkozó Szerződési Feltételek és/vagy a Többfelhasználós Termék Telepítését, illetőleg az ahhoz való Hozzáférést szabályozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés feltételei alapján, megszűnik, és Ön köteles biztosítani, hogy az Ön Felhasználói azonnal Eltávolítják az ilyen Többfelhasználós Korábbi Verzióját (Verzióit), illetőleg megszakítják az ahhoz való Hozzáférést.