LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Autodesk Többfelhasználós Subscription Szerződési Feltételek


Jelen szerződési feltételek a Kapcsolattartási Program Feltételei, amely az Ön Autodesk Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésére („Többfelhasználós Subscription Szerződés”) vonatkozik.

A „Többfelhasználós” több egyéni felhasználóra vonatkozik, akik egyidejűleg jogosultak telepíteni és az előnyökhöz hozzáférni a Többfelhasználós Subscription Szerződésnek megfelelően és azzal összhangban.

Fontos megjegyzés: Ez a Többfelhasználós Subscription Szerződés egy Autodesk asztali szoftvertermék szoftverkövetésére vonatkozik. Az Autodesk webes szolgáltatásainak szoftverkövetésére egy másik szoftverkövetési szerződés vonatkozik.

1. DEFINÍCIÓK

A következő fogalmak az alábbiakban meghatározott jelentéssel bírnak. A nagybetűvel jelzett definícióhoz, speciálisanazt a jelentést kell társítani, amelyet az adott definícióhoz az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének tárgyát képezőAutodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés meghatároz.

„Autodesk”: az Autodesk, Inc. vállalatot, egy Delaware-i társaságot jelenti, kivéve, ha Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetését/szoftverkövetéseire (a) Európában, Afrikában vagy a Közel-Keleten fizet elő, amely esetben az „Autodesk” az Autodesk Development Sàrl-t jelenti vagy ha a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetését/szoftverkövetéseire (b) Ázsiában, Óceániában vagy Ázsia csendes-óceáni térségében fizet elő , az „Autodesk” az Autodesk Asia Pte Ltd vállalatot jelenti,

„Autodesk-fiók”: a következő internetes oldalt jelenti: https://accounts.autodesk.com vagy azt az egyéb kijelölt Autodesk internetes oldalt, ahol Ön beléphet és tájékozódhat a fiókinformációival és/vagy Előnyeivel kapcsolatban, illetve a helyébe lépő vagy egyéb, az Autodesk által az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetéseihez kijelölt internetes oldalt vagy helyet.

„Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés”: Azon általános, Ön és az Autodesk, Inc., az Autodesk Development Sàrl vagy az Autodesk Asia Pte Ltd (a megfelelő társaság) között létrejött szoftverlicencia vagy licencia és szolgáltatási szerződést jelenti, amelynek rendelkezései az Autodesk szoftver minden példánya tekintetében annak letöltése vagy telepítése részeként vagy egyéb módon meghatározza az Önnek az Autodesk által biztosított licenciát az Autodesk szoftver Telepítéséhez és a Hozzáféréshez.

„Előnyök” vagy „Jogosultságok”: Azon előnyöket jelentik, amelyek az Autodesk-fiókban vannak felsorolva, vagy onnan érhetők el, illetve azon keresztül állnak az Ön vagy az Ön Felhasználói rendelkezésére az Ön által megvásárolt Többfelhasználós Subscription szoftverkövetés ajánlatával megegyezően. . Az Előnyök magukban foglalhatnak (többek között) frissítéseket, verziófrissítéseket, meghatározott támogatást, képzést, egyéb szolgáltatásokat webes szolgáltatásokat valamint egyéb szoftvertermékeket. Az Előnyök eltérőek lehetnek a Többfelhasználós Subscription szintjétől és típusától függően.

„Szerződéskezelő”: azt az Ön által kijelölt személyzetet jelenti, akik jogosultak az Ön nevében elfogadni, illetve megkötni ezeket a szerződéses feltételeket, valamint akik jogosultak lesznek kijelölni az Ön Autodesk-fiókjának Szoftverkoordinátorát és felhasználóit, akik a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetéssel kapcsolatos megújítási értesítéseket kapják, valamint a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésével kapcsolatos egyéb tájékoztatást kapják, és amennyiben a Szerződéskezelő nem jelöl ki Szoftverkoordinátort, akkor az egyes Előnyökkel kapcsolatosan elérhetőségi tájékoztatást is ők kapják.

„Érintett Szoftver”: azt az Autodesk szoftverprogramot jelenti, amelyre Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetéssel fizetett elő, ahogyan az az Ön megrendelés-visszaigazolásán vagy Licencia Azonosítóján szerepel amennyiben alkalmazható. Bármely kiegészítő szoftverkód (amely magában foglalhat moduláris kiegészítéseket vagy az Érintett Szoftver kiterjesztéseit, valamint gyorsjavításokat (hotfix), végrehajtható fájlokat, könyvtárakat, beépülő modulokat, javításokat vagy egyéb szoftverfunkciókat amelyek kiegészítik vagy növelik az Érintett Szoftver verzióját) amely nem igényel önálló Telepítést, és amely nem képes az Érintett Szoftver verziójától függetlenül működni (amelyhez ez a kiegészítő szoftverkód tartozik), valamint amelyet Önnek vagy az Ön Felhasználóinak a Többfelhasználós Subscription Előnyeként tesznek elérhetővé, úgy tekintendő, hogy az az Érintett Szoftver verziójának a része (amelyhez ez a kiegészítő szoftverkód tartozik), kivéve amennyiben az Autodesk azt ettől eltérően határozza meg.

„Vevői Információs Adatlap”: azt az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésével kapcsolatos (akár írásbeli akár elektronikus)adatlapot jelenti, amelyet (1) Ön töltött ki és nyújtott be a viszonteladó vagy az Autodesk számára, vagy (2) a viszonteladó az Ön által megadott információk alapján az Ön nevében töltött ki és nyújtott be az Autodesk részére, és amely a Többfelhasználós Subscription megvásárlásához szükséges információkat tartalmazza.

„Hatálybalépés Időpontja”: az 5.1 pontban meghatározott időpontot jelenti.

„Engedélyezett felhasználók száma”: az egy adott Előnyhöz engedélyezett Felhasználók maximális száma. A számot az Autodesk határozza meg, és a megfelelő Licencia Azonosítójában lehet megadva.

Az Előnyök különbözőek lehetnek az azzal kapcsolatos Érintett Szoftver, valamint a Terület függvényében.

„Szoftverkoordinátor”: azt a személyzetet jelenti, akit Ön vagy az Ön Szerződéskezelője az Autodesk-fiókjához tartozó meghatározott Előnyök kezelésére kijelöl. A Szoftverkoordinátor kapja kézhez a meghatározott Előnyök elérhetőségével kapcsolatos tájékoztatást, és felelős a megküldött fizikai Előnyök átvételéért, amennyiben van ilyen az adott csoport tekintetében.

[„Átváltott Subscription”]: egy Többfelhasználós Subscription egy Autodesk szoftverprogramhoz, (a) amely az Érintett Szoftver Többfelhasználós Subscriptionjének helyébe lép vagy azt lecseréli, (b) az Ön mint az Érintett Szoftver Többfelhasználós Subscriptionjét igénylő fél számára biztosított, és (c) amelyért az Autodesk általában külön díjat számol fel, vagy kizárólag a Kapcsolati Programban részt vevő ügyfelek számára teszi elérhetővé. Hogy egy Autodesk szoftverprogram Többfelhasználós Subscriptionje Átváltott Subscription-e, az megadható a megrendelés jóváhagyásán vagy a Licencia Azonosítójában. Hogy egy adott Autodesk szoftverprogram Többfelhasználós Subscriptionje [Átváltott Subscription]-e, illetve hogy Ön megfelel-e az egy adott [Átváltott Subscription] megvásárlásához szükséges feltételeknek, azt az Autodesk határozza meg

Többfelhasználós Subscription: Az Audodesk által általánosan ajánlott Kapcsolati Program, amelyre „Többfelhasználós Subscription” vagy „időtartam licencia” alapú programként vagy tervként hivatkozik és amelynek értelmében az Autodesk (egyéb dolgok mellett) korlátozott időtartamú licenciát biztosít az Érintett Szoftver és a hozzá társuló Előnyök többfelhasználós verziójára/verzióira. A Többfelhasználós ajánlatok az Előnyök különböző típusait foglalhatják magukba. Az Előnyök a vonatkozó Érintett Szoftver és Terület alapján különbözőek lehetnek.

„Többfelhasználós Subscription díja”: az a díj, amelyet Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésért fizetett vagy köteles fizetni.

„Szerződés időtartama”: a 3.2 és az 5.1 pontban meghatározott (alap- és megújítási) időtartamot jelenti.

Terület”: az (a) irányadó Licencia Azonosítóban meghatározott országot, országokat illetőleg joghatóságo(ka)t vagy (b) amennyiben nincsen Licencia Azonosító, vagy a Licencia Azonosítóban ilyen ország nem lett meghatározva, az az ország, ahol Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetést beszerezte. Amennyiben a Licencia Azonosító meghatározza, vagy ha Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetést az Európai Unió vagy az Európai Szabadkereskedelmi Társulás valamely tagállamában szerzi be, a Terület az Európai Unió és az Európai Szabadkereskedelmi Társulás teljes területét jelenti.

Felhasználó”: az alábbiak közül bármelyik személyt jelenti: (i) a Szerződéskezelő vagy az Ön által meghatározott Szoftverkoordinátor, aki a Többfelhasználós Subscription tekintetében az Ön elsődleges képviselője, és aki többek között felelős az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének kezeléséért, az Ön Többfelhasználós Subscription-fiókjához való hozzáférést kezeli, (ii) bármely, az Ön Szerződéskezelője vagy a Szoftverkoordinátora által, vagy az Autodesk regisztrációs eljárása során az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetéséhez adott személyzet, amely Telepítést végzi és Hozzáfér az Előnyökhöz.

Ön”: azt a társaságot, illetve egyéb jogi személyt jelenti, amelynek a nevében a Többfelhasználós Subscription meg lett vásárolva, amennyiben a Többfelhasználós Subscription e társaság nevében lett beszerezve (például munkavállaló, független szerződéses fél vagy más meghatalmazott képviselő által); vagy amennyiben nincs ilyen társaság, az a magánszemély, aki a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetést a saját részére vásárolta meg. A félreértések elkerülése végett az „Ön” kifejezés csak egy, pontosan meghatározott jogi személyt vagy egyént jelent, és a kifejezés nem foglalja magába ezen jogi személy vagy egyén leányvállalatait, kapcsolt vállalatait vagy egyéb kapcsolódó személyeket.

2. ELŐNYÖK

2.1 Előnyök.

2.1.2 A Szerződés Időtartama alatt A 2.1.2 résznek megfelelően Ön jogosult, az Autodesk pedig köteles szolgáltatni Önnek és az Ön Felhasználóinak az Autodesk által meghatározott és rendelkezésre bocsátott Előnyöket az Ön által megvásárolt ajánlat tárgyát képező, adott szintű és típusú Többfelhasználós Subscription alapján a Területen.

2.1.2 Bizonyos Előnyök jelen Többfelhasználós Subscription Szerződésben meghatározottakhoz képest további, vagy azoktól eltérő jogosultságot is magukban foglalhatnak.

2.1.2.1 Ezekre az Előnyökre az Autodesk szerződéses feltételei alkalmazandók („Előnyök Feltételei”), amely Előnyök Feltételei az Autodesk-fiókban vannak meghatározva, vagy onnan érhetők el.

2.1.2.2 Ön vállalja, hogy amennyiben Ön vagy az Ön Felhasználói igényelnek, elfogadnak vagy felhasználnak bármely Előnyt, Ön köteles betartani és biztosítani, hogy az Ön Felhasználói az adott Előnyre alkalmazandó Előnyök Feltételeit betartják olyan formában, ahogyan azokat az Autodesk időként módosítja jelen Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésben vagy az alkalmazandó Előnyök Feltételeivel összhangban (és ezek a feltételek a módosítást követően jelen Többfelhasználós Subscription részei lesznek az arra történő hivatkozással) írásbeli tájékoztatás mellett.

2.1.2.3 Ön kijelenti, hogy elfogadja azt, hogy az Autodesk adott Előnyök használatához vagy eléréséhez további hozzájárulást kérhet az ilyen Előnyök Feltételeinek elfogadásához.

2.1.2.4 Ön továbbá kijelenti és vállalja, hogy ha Ön vagy az Ön Felhasználói nem fogadják el és nem vállalják egy adott Előnyre vonatkozó Előny Feltételeit, akkor Ön nem jogosult megkapni, telepíteni vagy elérni azt az Előnyt még abban az esetben sem, ha az Autodesk elérhetővé tette az adott Előnyt az Ön Autodesk-fiókjában.

2.2 Az Autodesk fenntartja a jogot arra, hogy időközönként a saját döntése alapján az Ön tájékoztatása nélkül megváltoztasson bármely Előnyt, új Előnyt adjon hozzá vagy távolítson el bármely Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésből. AZ AUTODESK NEM SZAVATOLJA, HOGY A TÖBBFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION SZERZŐDÉSE(K) IDŐTARTAMA ALATT RENDELKEZÉSRE BOCSÁT VALAMELY MEGHATÁROZOTT ELŐNYT, ÉS ÖN ELFOGADJA, HOGY NEM BIZTOS, HOGY VALAMELY MEGHATÁROZOTT ELŐNYBEN RÉSZESÜL.

2.3 Ön tudomásul veszi és beleegyezik, hogy az adott Előnyökhöz Hozzáférő vagy azokat más módon használó egyidejű Felhasználók maximális száma semmikor sem haladhatja meg az Engedélyezett felhasználók számát vagy az Autodesk által támasztott egyéb műszaki korlátozásokat (ha vannak ilyenek). Továbbá, az Autodesk fenntartja a jogot, hogy korlátozza azon Felhasználók számát, akik az összes vagy bármely Előnyhöz hozzáférhetnek és akik egyébként rendelkeznek Autodesk-fiókkal valamint további díjak vagy egyéb feltételek merülhetnek fel, ha Ön Felhasználókat szeretne hozzáadni az Autodesk útmutatásain túl. Ön kijelenti és vállalja, hogy minden Felhasználó betartja az alábbi Többfelhasználós Subscription szerződési feltételeit. Az Autodesk fenntartja a jogot, de nem kötelezhető, hogy meggyőződjön arról, hogy a Felhasználók rendelkeznek-e az Ön engedélyével és hogy korlátozza az Előnyökhöz való hozzáférést, amennyiben az Autodesk ésszerű megítélése alapján egy Felhasználó nem igazolható a fenti módon.

2.4 Ön egyik Előnyt sem (beleértve, de nem kizárólag az Érintett Szoftver tekintetében az Ön számára megadott Előnyhöz fűződő jogokat) jogosult terjeszteni, bérletbe vagy kölcsönbe adni, értékesíteni, al-licenciába adni vagy egyéb módon átruházni vagy azzal kereskedni, illetve valamely Előnyt harmadik személlyel vagy vállalkozással megosztani az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Az Előnyök kizárólag a Felhasználók által Telepíthetők és/vagy általuk Hozzáférhetők és/vagy egyéb módon használhatók, és nem oszthatók meg olyan harmadik személlyel, aki nem Felhasználó.

2.5 Az Átváltott Subscriptionök hatályba lépése.

2.5.1 Ha az Autodesk vagy egy forgalmazó Átváltott Subscriptiont biztosít Önnek, akkor az Átváltott Subscription hatályba lépését követő 30 naptári nap után az Érintett Szoftver Többfelhasználós Subscriptionjének Előnyei minősülnek a „Subscription eredeti előnyeinek”. Az Otthoni Felhasználás Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételekben és a Korábbi Verziók Használatának joga Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételekben foglaltak kivételével az alább megadott, a Subscription eredeti előnyeivel kapcsolatos minden jogosultság megszűnik az Átváltott Subscription hatályba lépését követő 30 naptári nap után. Az Átváltott Subscription hatályba lépését követő 30 naptári nap után az Otthoni Felhasználás Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételekben és a Korábbi Verziók Használatának joga Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételekben foglaltak kivételével (a) azonnal meg be kell szüntetnie a Subscription eredeti előnyeinek használatát, és (b) a továbbiakban nem jogosult a Subscription eredeti előnyeinek Hozzáférésére vagy más módon történő használatára. Az Autodesk kérésére belegyezik a Subscription eredeti előnyei minden példányának, ha vannak ilyenek, az Eltávolításába és megsemmisítésbe, illetve az Autodesk vállalathoz vagy ahhoz a forgalmazóhoz való visszajuttatásába, akitől azokat vásárolta. Az Autodesk ilyen kérése esetén az Autodesk fenntartja a jogot, hogy kielégítő bizonyítékot kérjen Öntől a Subscription eredeti előnyei minden példányának Eltávolításáról, ha vannak ilyenek, vagy ha az Autodesk azt kéri, a megsemmisítéséről és az Autodesk vállalathoz vagy ahhoz a forgalmazóhoz való visszajuttatásáról, akitől azokat vásárolta.

2.5.2 A jelen Szerződés céljából az Átváltott Subscriptionök hatályba lépési dátumát az Autodesk határozza meg az Átváltott Subscriptionöknek az Autodesk rendszereibe való bevitelére vonatkozó szabályzatok szerint.

2.6 Az Autodesk fenntartja a jogot, de nem kötelezhető, hogy meggyőződjön arról, hogy a Felhasználók rendelkeznek-e az Ön engedélyével és hogy korlátozza az Előnyökhöz való hozzáférést, amennyiben az Autodesk ésszerű megítélése alapján egy Felhasználó nem igazolható a fenti módon. Ön hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk vállalatnak joga van ahhoz, hogy az Ön, illetve az Ön Felhasználóinak bármely Előnnyel kapcsolatos Telepítését, használatát és/vagy Hozzáférését, beleértve a gépek azonosítóihoz, sorozatszámaihoz vagy egyéb információkhoz való hozzáférést (elektronikus vagy egyéb módon) ellenőrizze. Ezen ellenőrzés részeként az Autodesk vállalatnak vagy az Autodesk meghatalmazott képviselőjének továbbá ­– az Ön számára tizenöt (15) nappal korábban adott értesítés esetén – joga van az Ön nyilvántartásait, rendszerét és berendezéseit, ide értve a gépek azonosítóit, sorozatszámait illetőleg egyéb kapcsolódó adatokat ellenőrizni, annak érdekében, hogy meggyőződjön arról, hogy a valamely és az összes Előny Telepítése, használata és/vagy Hozzáférése a Többfelhasználós Subscription Szerződés, illetve az egyéb Előnyök Feltételeinek megfelelően valósul meg. Ön köteles mindenben együttműködni annak érdekében, hogy az ellenőrzést akadálytanul el lehessen végezni. Amennyiben az Autodesk megállapítja, hogy az Ön vagy az Ön Felhasználójának bármely Előnnyel kapcsolatos Telepítése, használata és/vagy Hozzáférése nem felel meg a Többfelhasználós Subscription Szerződésben, illetve az egyéb Előnyök Feltételeiben meghatározott követelményeknek, Ön köteles azonnal megtenni azokat a lépéseket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az Ön vagy az Ön Felhasználójának valamely Előnnyel kapcsolatos Telepítése, használata és/vagy Hozzáférése megfeleljen a Többfelhasználós Subscription Szerződésben, illetve az egyéb Előnyök Feltételeiben meghatározott követelményeknek, és köteles megfizetni az ellenőrzés indokolt költségeit. Az ilyen költségeken felül az Autodesk fenntartja a jogot arra, hogy a Többfelhasználós Subscription Szerződés alapján vagy egyéb módon az alkalmazandó jogszabályok szerinti egyéb jogorvoslathoz folyamodjon.

3. VÁSÁRLÁSOK, MEGÚJÍTÁS

3.1 Vásárlások. Amennyiben Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetést vásárol, az Autodesk felhasználási utasítást biztosít Önnek arról, hogy milyen módon férhet hozzá az adott Többfelhasználós Subscription szoftverkövetéshez tartozó Autodesk-fiókjában rendelkezésre bocsátott információkhoz és Előnyökhöz.

3.2 Megújítások. A Többfelhasználós Subscription lejáratát megelőzően, amennyiben az Autodesk által általánosan elérhetővé van téve az Ön Területén, úgy Ön jogosult a viszonteladónál vagy az Autodesk vállalatnál a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetést további időre („Megújítási Idő”) megújítani. Amennyiben Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetéssel kapcsolatosan automatikus megújítási tervet választott, az összes megújítás Megújítási Időnek minősül. Amennyiben Ön az Autodesk vállalattal másként nem állapodik meg, ha Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetését a Szerződés Időtartama alatt nem újítja meg, illetve amennyiben azt Ön lemondja, a Többfelhasználós Subscription automatikusan megszűnik.

4. SZÁLLÍTÁS

Az Autodesk döntése alapján azok az Előnyök, amelyek magukban foglalnak szoftvereket (a) az Autodesk-fiókjából letölthetők, (b) azokat az Autodesk FCA (Incoterms 2014) szállítási feltétellel az Ön által a Vevői Információs Adatlapon megadott címre (vagy amennyiben nincs ilyen Vevői Információs Adatlap vagy az nem tartalmazza a címet, bármely olyan címre, amelyet az Autodesk ismer vagy amelyet részére Ön rendelkezésére bocsátott vagy az Ön nevében rendelkezésre bocsátottak) kiszállítja, vagy (c) azokat az Autodesk által megbízott harmadik személy az Ön részére kiszállítja. Az Autodesk az Érintett Szoftver rendelkezésre állásáról, és amennyiben alkalmazható, a szállítás módjáról értesíti Önt. Amennyiben az Autodesk végzi a kiszállítást, minden gazdaságilag ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy az Ön értesítésétől, vagy amennyiben alkalmazható, az Ön (fizikai) kiszállításra irányuló kérésétől számított harminc (30) napon belül teljesítse a kiszállítást. Az Autodesk azonban semmilyen felelősséget nem vállal a késedelmes szállításból vagy a nem megfelelő címre történő szállításból eredő esetleges károkért és költségekért. A fizikai kiszállítással kapcsolatosan az Ön részére további díjak lehetnek felszámítva

5. A SZERZŐDÉS IDŐTARTAMA ÉS MEGSZÜNTETÉSE

5.1 Hatálybalépés Időpontja; A Szerződés Időtartama. Az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének Hatálybalépési Időpontja az a nap, amelyet az Autodesk meghatároz az Autodesk rendszerébe történő bevitelre a Többfelhasználós Subscription szabályzata szerint. Az Ön szoftverkövetésének Megújítási Ideje a Többfelhasználós Subscription Hatálybalépése Időpontjának megfelelő évfordulón kezdődik. Amennyiben az Autodesk ettől eltérően nem állapodik meg, az Ön Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének alapidőtartama („Alapidőtartam”) a Hatálybalépés Időpontjától számított egy (1), két (2) vagy három (3) év attól függően, hogy Ön milyen időtartamra jogosult, milyen időtartamot választ, és mit vásárol meg. Többfelhasználós Subscription szoftverkövetése Megújításának Ideje a Többfelhasználós Subscription Alapidőtartamának végétől vagy az adott esettől függően az azt közvetlenül megelőző Megújítási Időtől közvetlenül, a Hatálybalépés Időpontjának évfordulójától számított egy (1), két (2) vagy három (3) évre meghosszabbodik az Ön által a kiválasztott és megvásárolt Megújítási Idő hosszától függően. Az Autodesk törekszik arra, hogy a Maintenance Subscription Hatálybalépése Időpontjától vagy (az adott esettől függően) a Hatálybalépés Időpontja napjának évfordulójától számított 48 órán belül az Ön megújításra irányuló vásárlását megerősítse.

5.2 Megszüntetés/Felmondás. Mind az Autodesk, mind Ön jogosult a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés felmondására, amennyiben a másik fél megsérti a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés rendelkezéseit, és a jogsértést, a jogsértésről való írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tíz (10) napon belül nem orvosolja. Ezen túlmenően az Autodesk jogosult a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetését/szoftverkövetéseit és/vagy az Autodesk vállalatot a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés alapján terhelő kötelezettségeket vagy a Többfelhasználós Subscription Szerződés alapján az Önt megillető Előnyöket felfüggeszteni vagy megszüntetni, amennyiben Ön az Autodesk vagy viszonteladója felé fennálló fizetési kötelezettségét nem teljesíti, vagy más módon megsérti a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződést vagy egyéb más, az ilyen Többfelhasználós Subscription szoftverkövetéssel kapcsolatos rendelkezést. Az Autodesk ugyancsak jogosult a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés felmondására, amennyiben Ön ellen csődeljárást, fizetésképtelenségi eljárást kezdeményeznek, illetve amennyiben Ön a hitelezőivel egyezséget kötött. A jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés automatikusan, minden további értesítés, illetve Autodesk általi intézkedés nélkül megszűnik, amennyiben Ön ellen felszámolási eljárás indul, illetve amennyiben Ön a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződést vagy bármely Előnyt harmadik személy részére megkísérel átruházni az Autodesk előzetes írásbeli engedélye nélkül.

5.3 A Megszüntetés/Felmondás hatálya. A jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés megszüntetése vagy lejárata esetén az annak alapján biztosított jogok és Előnyök is megszűnnek, és Ön, illetve az Ön Felhasználója köteles továbbá minden, a szoftverkövetéshez tartozó Előny használatával és/vagy az ahhoz való hozzáféréssel felhagyni, és azok fogadására a továbbiakban nem jogosult. Az Autodesk fenntartja magának a jogot, hogy Öntől megfelelő bizonyítékot követeljen arra vonatkozóan, hogy az Előnyök egyikét sem használja, illetve azokhoz nem fér hozzá.

6. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA, NINCS SZAVATOSSÁG

6.1 A Felelősség korlátozása. AZ AUTODESK AZ ÖN TÖBBFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION SZOFTVERKÖVETÉSÉNEK IDŐTARTAMA ALATT SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET AZ ELŐNYÖK BIZTOSÍTÁSÁNAK, ILLETVE KERESKEDELMI FORGALOMBA HELYEZÉSÉNEK ELMARADÁSA ESETÉRE. AZ AUTODESK SEMMILYEN ESETBEN SEM FELELŐS A HELYETTESÍTŐ TERMÉKEK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE KAPCSÁN FELMERÜLŐ KÖLTSÉGEKÉRT. AZ AUTODESK SEMMILYEN ESETBEN SEM VÁLLAL (KÖZVETLENÜL VAGY KÖZVETETTEN) FELELŐSSÉGET ESETI, KÜLÖNLEGES, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT, BÜNTETŐ-KÁRTÉRÍTÉSÉRT, NYERESÉG- HASZON- VAGY BEVÉTELKIESÉSÉRT, ADATOK ELVESZTÉSÉÉRT, AZ ÜZLETMENET MEGSZAKADÁSÁÉRT (FÜGGETLENÜL AZ ILYEN TÍPUSÚ FELELŐSSÉGRE VONATKOZÓ JOGI ELMÉLETTŐL). TOVÁBBÁ AZ AUTODESK VÁLLALATNAK BÁRMELY, A JELEN TÖBBFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION SZERZŐDÉS ALAPJÁN VAGY AHHOZ KAPCSOLÓDÓ HELYTÁLLÁSI KÖTELEZETTSÉGE (FELELŐSSÉGE) NEM HALADHATJA MEG AZ ÖN ÁLTAL A KÖVETELÉSSEL ÉRINTETT TÖBBFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION SZOFTVERKÖVETÉSÉRT AZ AUTODESK VÁLLALATNAK VAGY VISZONTELADÓJÁNAK FIZETETT VAGY FIZETENDŐ DÍJ ÖSSZEGÉT. EZEN KORLÁTOZÁSOK ABBAN AZ ESETBEN IS IRÁNYADÓAK, HA AZ AUTODESK VÁLLALATOT TÁJÉKOZTATTÁK AZ ILYEN KÁROK ELŐFORDULÁSÁNAK LEHETŐSÉGÉRŐL. ÖN TUDOMÁSUL VESZI, HOGY A TÖBBFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION SZOFTVERKÖVETÉSÉRT FIZETENDŐ TÖBBFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION DÍJ A FENTI KOCKÁZATVÁLLALÁSMEGOSZTÁST MEGFELELŐEN TÜKRÖZI, ÉS A JELEN SZAKASZBAN MEGHATÁROZOTT FELELŐSSÉGKORLÁTOZÁS A FELEK KÖZTI TÖBBFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION MEGÁLLAPODÁS LÉNYEGES ELEMÉT KÉPEZI. Ezen felelősségkorlátozások bármely vonatkozó Autodesk Szoftver Licencia és Szolgáltatási Szerződésben vagy bármely Előnyök Feltételeiben meghatározott felelősségkorlátozást kiegészítik, és nem helyettesítik azokat.

6.2 Nincs szavatosság. KIVÉVE, HA VALAMELY VONATKOZÓ SZOFTVERLICENCIA ÉS SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS VAGY AZ ELŐNYÖK FELTÉTELEI MÁSKÉNT RENDELKEZNEK, AZ ALKALMAZANDÓ JOG ÁLTAL MEGENGEDETT LEGNAGYOBB MÉRTÉKBEN AZ AUTODESK SEMMILYEN KIFEJEZETT VAGY JOGSZABÁLY ÁLTALI HALLGATÓLAGOS VAGY EGYÉB JOGSZABÁLYI VAGY AZ ÜZLETI KAPCSOLATOKBÓL VAGY A HASZNÁLATBÓL EREDŐ SZAVATOSSÁGOT NEM VÁLLAL, ILLETVE ILYET EGYIK TÖBBFELHASZNÁLÓS SUBSCRIPTION SZOFTVERKÖVETÉSSEL, ILLETVE ELŐNNYEL KAPCSOLATOSAN SEM BIZTOSÍT ÖNNEK, IDEÉRTVE TÖBBEK KÖZÖTT AZT, HOGY AZ AUTODESK NEM VÁLLAL SEMMILYEN HALLGATÓLAGOS SZAVATOSSÁGOT AZ ÉRTÉKESÍTHETŐSÉGRE, ILLETVE EGY ADOTT CÉLNAK VALÓ MEGFELELÉSRE VONATKOZÓAN. AZ ELŐBBIEK NEM KORLÁTOZZÁK A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL ELŐÍRT OLYAN SZAVATOSSÁGOT, AMELY A SZERZŐDÉSBEN MEGHATÁROZOTTAK ELLENÉRE NEM ZÁRHATÓ KI, NEM KORLÁTOZHATÓ ÉS NEM MÓDOSÍTHATÓ.

7. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

7.1 Alkalmazandó jog és joghatóság. A jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés (a) Svájc jogszabályai szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetést egy európai, afrikai vagy közel-keleti országban vásárolta meg, (b) Szingapúr jogszabályai szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetést egy ázsiai, óceániai országban, vagy egy, Ázsia csendes-óceáni régiójába tartozó országban vásárolta, vagy (c) Kalifornia Állam jogszabályai (és, amilyen mértékben alkalmazandó, az Egyesült Államok jogszabályai) szerint jött létre, és ez az irányadó jog, amennyiben a Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetést egy amerikai országban (ideértve a karibi térség országait), vagy bármely olyan más országban vásárolta, amely nincs meghatározva a jelen 7.1 pontban (Alkalmazandó jog és joghatóság). Ezen országok jogszabályait az adott ország nemzetközi magánjogi szabályainak figyelembe vétele nélkül kell alkalmazni. Az Egyesült Nemzetek Áruk Nemzetközi Adásvételi Szerződéseiről szóló Egyezménye, és az Egységes Számítógépes Információs Tranzakciókról szóló törvény (Uniform Computer Information Transaction Act) szintén nem irányadó a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződésre vonatkozóan (és jelen Többfelhasználós Subscription Szerződésre való alkalmazását a felek kifejezetten kizárják). Továbbá mindkét fél beleegyezik abba, hogy bármely, a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződéssel kapcsolatosan vagy annak alapján keletkező jogvita, követelés és igény kizárólag Kalifornia Állam Fellebbviteli Bíróságának (Marin County) vagy az Egyesült Államok Kerületi Bíróságának Kalifornia Állam Északi Kerületi Bírósága, San Francisco, kizárólagos joghatósága alá tartozik, kivéve, ha Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetést (a) egy európai, afrikai vagy közel-keleti országban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Svájc bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik, vagy (b) amennyiben egy ázsiai, óceániai, vagy egy, Ázsia csendes-óceáni régiójába tartozó országban vásárolta, mert akkor bármely ilyen jogvita (és mindegyik fél) Szingapúr bíróságainak kizárólagos joghatósága alá tartozik. Az előzőek nem korlátozzák az Autodesk azon jogát, hogy szellemi tulajdonjogok megsértése miatt fellépjen bármely olyan országban, amelyben a szellemi tulajdonjoggal kapcsolatos jogsértés feltehetően megvalósult.

7.2 Vis maior. Az Autodesk nem felel olyan veszteségért, kárért vagy bírságért, amely azzal összefüggésben keletkezett, hogy vis maior esemény miatt a teljesítés késedelmes vagy hibás volt, vagy amely a szállítók késedelmére vezethető vissza, továbbá amelynek oka az Autodesk ésszerű befolyásán kívül álló külső ok.

7.3 Engedményezés tilalma; Joglemondás; Alvállalkozók. Ön nem jogosult a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés vagy bármely abból eredő jogának (függetlenül attól, hogy erre részvények, üzletrész átruházása, vagy vagyonátruházás, összefonódás, irányítás megváltozása, jogszabály alapján vagy más módon kerülne sor) az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélküli engedményezésére, illetve átruházására, amely hozzájárulás megadását az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja, amelynek hiányában minden Ön általi engedményezés, átruházás érvénytelen. Fizetésképtelenségi, csődeljárás vagy hasonló eljárás esetében a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés nem teljesített Többfelhasználós Subscription Szerződésnek minősül az Egyesült Államok Törvénykönyve 11. címének 365.(c)(1) szakasza szerint, és nem engedményezhető az Autodesk előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül, amelynek megadását az Autodesk saját kizárólagos döntése szerint megtagadhatja. Ön elfogadja és hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk a jelen Maintenance Subscription Szerződéssel kapcsolatos bármely tevékenységét, ideértve többek között a Többfelhasználós Subscription Előnyeinek nyújtását, engedményezze, vagy ahhoz alvállalkozót vegyen igénybe, feltéve, hogy az Autodesk marad a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés szerint az Autodesk vállalatot terhelő kötelezettségek alanya. Ön ahhoz is hozzájárul, hogy az Autodesk alvállalkozói fellépjenek a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés érvényesítése érdekében, így a szerződésszegés esetén alkalmazható intézkedések során is. A jelen Többfelhasználós Subscription Szerződésből eredő bármely jogosultságról való lemondás, szerződésszegés következményei alóli mentesítés kizárólag annak a félnek az írásbeli nyilatkozata alapján lehetséges, amely ellen a jogosultságot érvényesíteni kívánják. A (kifejezett vagy hallgatólagos) joglemondás nem értelmezhető úgy, hogy az adott fél lemondott volna jogának érvényesítéséről egy másik, eltérő, vagy időben későbbi jogsértés miatt.

7.4 Az Egyesült Államok exportkorlátozása. Ön elismeri, hogy valamennyi Előnyre az Amerikai Egyesült Államok („Egyesült Államok”) exportkorlátozásai irányadóak, és Ön ezért vállalja, hogy betartja az erre vonatkozó jogszabályokat. Az Egyesült Államok exportkorlátozásai értelmében ezek az Előnyök nem tölthetők le, nem exportálhatók, exportálhatók újra vagy szállíthatók a korlátozások alá eső országokba, a korlátozás hatálya alá tartozó végfelhasználóknak vagy ilyen végfelhasználás céljából. Ön kijelenti és szavatolja, valamint vállalja, hogy sem Ön, sem a Személyzete, sem az Ön Felhasználói (a) nem tartózkodnak korlátozás alá eső országban, és nem állandó lakosai vagy állampolgárai korlátozás alá eső országnak; (b) nem szerepelnek az Egyesült Államok kormányának korlátozás alá eső végfelhasználókról szóló egyik listáján sem; és (c) az Egyesült Államok exportkorlátozásainak eltérő rendelkezése hiányában nem használják ezen Előnyöket olyan korlátozás alá eső célokra, mint például nukleáris, kémiai / biológiai fegyverekkel, rakétarendszerekkel vagy legénység nélküli légi járművekkel kapcsolatos tervezés, elemzés, szimuláció, becslések, tesztelés vagy egyéb jogellenes tevékenységre. Ön továbbá tudomásul veszi, hogy az Egyesült Államok jogának Önre vonatkozó rendelkezései eltérőek lehetnek attól függően, hogy Ön milyen Előnyöket kapott, és ezen rendelkezések idővel változhatnak, továbbá Ön azt is tudomásul veszi, hogy az Előnyökre vonatkozó pontos korlátozások meghatározásához szükséges az Egyesült Államok Exportigazgatási Rendeleteinek és az Egyesült Államok Pénzügyminisztériumának Külföldi Vagyon Ellenőrzésével Foglalkozó Hivatala Rendeleteinek figyelembevétele.

7.5 A teljes megállapodás; Részleges érvénytelenség. A jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés rendelkezései, illetve bármely egyéb rendelkezések, amelyekre a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés hivatkozik (mint például az Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés, illetve az Előnyök Feltételei) képezik a felek jelen tárgyban kötött teljes megállapodását (amely magában foglal, valamint felülír minden jelen tárgyban kötött korábbi vagy átmeneti megállapodást, megbeszélést, kommunikációt, kijelentést, szavatosságvállalást, reklámot vagy egyezséget). A felek elismerik, hogy a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés megkötését követően nem hivatkozhatnak egyetlen olyan megállapodásra, megbeszélésre, kommunikációra, megállapodásra, kijelentésre, szavatosságvállalásra, reklámra vagy egyezségre sem, amelyet a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés nem tartalmaz. Ön hozzájárul és elfogadja, hogy az Autodesk később megváltoztathatja a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés, az Előnyök Feltételei vagy egyéb feltételek rendelkezéseit, illetve azokat kiegészítheti, feltéve, hogy Autodesk az ilyen változtatásról vagy kiegészítésről írásban tájékoztatja Önt azok hatálybalépését megelőzően. Semmisnek minősülnek az Ön nyilatkozataiban meghatározott azon kikötések, amelyek jelen Többfelhasználós Subscription szerződés, az Előnyök Feltételei vagy egyéb feltételek rendelkezései módosítására irányulnak, kivéve ha arról az Autodesk képviselőjével írásban megállapodott. A jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés bármely egyéb módosítása is csak akkor érvényes, ha arról a felek az Autodesk meghatalmazott képviselőjével írásban megállapodtak. Amennyiben a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés bármely rendelkezését a hatáskörrel rendelkező bíróság jogerős határozatában végrehajthatatlannak minősíti, annak végrehajtása a felek szándékát leginkább megközelítő módon történik, míg a fennmaradó rendelkezések továbbra is teljes mértékben érvényesek és hatályosak maradnak.

7.6 Értesítések. Az Autodesk értesítéseit írásba foglalja, és azt elektronikus levélben, az Autodesk-fiókon, Autodesk-fiókján keresztül vagy olyan más módon kézbesíti a másik fél részére, amely az Autodesk ésszerű elgondolása szerint biztosítja a megfelelő értesítést. Ön nem jogosult az értesítések kézhezvételét elutasítani (opt out). Az Ön által küldött értesítéseket írásba kell foglalni, és az Autodesk kérése alapján a contractual.notification@autodesk.com e-mail címre kell elküldeni. Az Autodesk vállalatnak az Ön részére küldött értesítései (i) e-mailben, a Vevői Információs Adatlapon megadott email címre (vagy amennyiben Vevői Információs Adatlap vagy e-mail cím nem került megadásra, bármely más, az Autodesk által ismert vagy Ön által, illetve az Ön nevében az Autodesk rendelkezésére bocsátott e-mail címre) küldött értesítés elküldésekor, (ii) az Autodesk-fiókban, az Ön Autodesk-fiókjában közzétett vagy az Autodesk által ésszerűnek ítélt más módon adott értesítések esetén az Autodesk-fiókban/az Ön Autodesk-fiókjában történő közzétételt, illetve az Autodesk által ésszerűnek ítélt módon történő elküldést követő tíz (10) munkanap elteltével lépnek hatályba. Az Ön által az Autodesk vállalatnak küldött értesítések azok az Autodesk általi kézhezvételét követően hatályosulnak.

7.7 Személyhez Fűződő Jogok és adatvédelem. Ön elismeri és hozzájárul ahhoz, hogy Ön (és az Ön nevében eljáró harmadik személy) és az Ön Felhasználói átadhatnak, az Autodesk és a viszonteladói (és az Autodesk vagy a viszonteladói nevében eljáró harmadik személyek) pedig megszerezhetnek bizonyos Önnel, illetve az Ön Felhasználóival kapcsolatos információkat és adatokat (ideértve többek között a személyes adatokat is), továbbá átadhatnak/megszerezhetnek a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződéssel kapcsolatosan az Ön vállalkozásával összefüggő adatokat, ideértve többek között az Autodesk vállalatnak vagy a viszonteladóknak (vagy a nevükben eljáró harmadik személynek) átadott, vagy az általuk gyűjtött információt és adatot, akár a Vevői Információs Adatlapon, akár más módon gyűjtötték az Előnyökre vonatkozó megrendeléssel, regisztrációval, aktiválással, frissítéssel, továbbá ezek tekintetében a jogosultság ellenőrzésével, audittal, monitorozással, a Telepítéssel és Hozzáféréssel, valamint az Önnel való kapcsolattartással kapcsolatosan. Ön ezennel (saját maga, illetve Felhasználói nevében) hozzájárul ahhoz, hogy az Autodesk időnként esetlegesen módosított adatvédelmi és a magánélet védelmére vonatkozó szabályzatával összhangban, ideértve az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatát is, amely szabályzat jelenleg a https://www.autodesk.com/privacy címen érhető el, ezen adatokat és információkat (ideértve többek között az esetleges személyes adatokat is) feldolgozza, használja, tárolja és feltárja. A fenti általános szabályok korlátozása nélkül, Ön (saját maga, illetve Felhasználói nevében) elfogadja és egyetért azzal, hogy (a) az Autodesk időnként arra kérheti Önt (és az Ön nevében eljáró harmadik személyeket), hogy kifejezetten fogadja el az Autodesk Adatvédelmi Szabályzatában foglaltakat, és/vagy kifejezetten járuljon hozzá információk és adatok (ideértve többek között a személyes adatokat is) meghatározott felhasználásához; (b) az Autodesk információt és adatokat, ideértve többek között a valamely/az összes Előny az Ön, illetve az Ön Felhasználói általi használatával kapcsolatos információkat továbbíthat az Autodesk leányvállalataihoz, viszonteladóihoz, és más harmadik személyekhez az adott Előny nyújtásával, karbantartásával, adminisztrációjával vagy felhasználásával, vagy az adott Előnnyel kapcsolatos megállapodások végrehajtásával kapcsolatban; és (c) az Autodesk jogosult az Önnel, valamint az Ön Felhasználóival kapcsolatos információt, adatot más államba is továbbítani, beleértve az olyan államokat is, ahol a személyhez fűződő jogok, illetve a személyes adatok védelmének szintje alacsonyabb, mint amelyet annak az államnak a joga biztosít, amelyben Ön valamint az Ön Felhasználói letelepedtek. Ön (saját maga és a Felhasználói képviseletében) elismeri és egyetért azzal, hogy az ilyen szabályzatokat az Autodesk időnként módosíthatja, és hogy a módosítás, amely az Autodesk weboldalán való közzététellel vagy az Autodesk más írásbeli értesítésével lép hatályba, Önre valamint az Ön Felhasználóira nézve kötelező érvényű.

7.8 Hatályban maradó rendelkezések. A jelen szerződés 2.6, 6. és 7. pontjában foglalt rendelkezések hatályban maradnak az Ön bármely vagy akár az összes Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének megszűnését követően is.

7.9 Módosított Szerződési Feltételek. Az Autodesk bármikor jogosult a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés, valamint az Előnyök Feltételei bármely rendelkezését módosítani, amiről az Autodesk értesíti Önt. Az értesítést az Autodesk e-mailben, postai úton, az Autodesk-fiókon keresztül vagy olyan más módon kézbesíti, amelyet ésszerű értesítési formának tekint. Amennyiben Ön nem fogadja el a módosításokat, Ön köteles erről az Autodesk vállalatot az Autodesk értesítésétől számított harminc (30) napon belül (a 7.6 pontban foglaltak szerint) írásban értesíteni. Amennyiben Ön ilyen értesítést küld, Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésére és az ahhoz kapcsolódó Előnyökre (amennyiben a Többfelhasználós Subscription Időtartamának végéig megfizette az összes fizetendő díjat) a meglévő Többfelhasználós Subscription Időtartam végéig az Ön által utoljára elfogadott (ideértve bármely elfogadottnak tekintendő) Többfelhasználós Subscription Szerződés és az ahhoz kapcsolódó Előnyök Feltételei maradnak irányadóak. Ezen Időtartam végével Többfelhasználós Subscription szoftverkövetése lejár, és amennyiben nem fizette meg a teljes Többfelhasználós Subscription Időtartamára az összes fizetendő díjat, Többfelhasználós Subscription szoftverkövetése az időszak végével, ameddig még kifizette a fizetendő díjakat, megszűnik. Amennyiben Ön nem értesíti az Autodesk vállalatot, illetve új megrendelést ad fel, vagy valamely/minden Többfelhasználós Subscription szoftverkövetését megújítja vagy az Ön éves díját vagy az egyéb Többfelhasználós Subscription Díjat (amennyiben alkalmazandó) megfizeti, az úgy tekintendő, mintha Ön minden Többfelhasználós Subscription szoftverkövetése tekintetében elfogadta volna ezen módosításokat. A fentiekre tekintet nélkül, amennyiben az Autodesk módosítja jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés rendelkezéseit, Ön csak abban az esetben lesz jogosult az ezek alapján nyújtandó további előnyök és szolgáltatások igénybevételére, ha az adott módosításhoz esetlegesen kapcsolódó díjat az Autodesk vállalatnak vagy a viszonteladójának megfizette.

7.10 Nyelv. Amennyiben eltérések lennének az angol nyelvű változat és bármely fordítás között, a Többfelhasználós Subscription Szerződés angol nyelvű változata irányadó. Amennyiben Ön a Többfelhasználós Subscription szoftverkövetést Kanadában vásárolta, Ön hozzájárul a következőhöz: a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződésben részes felek megerősítik azon akaratukat, hogy a jelen Többfelhasználós Subscription Szerződés, valamint más, hozzá kapcsolódó Igazolás, ideértve az értesítéseket is, kizárólag angol nyelvű legyen.