LEGAL NOTICES & TRADEMARKS

Az Autodesk Maintenance Plans


A következő Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek kiegészítő jelleggel szabályozzák az Ön Otthoni Használatának Előnyeit.

1.  DEFINÍCIÓK

A következő definíciók a lentiekben meghatározott jelentéssel bírnak. A nagy kezdőbetűvel használt, de a jelen Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételekben másként nem definiált fogalmakhoz az Ön Maintenance Plan Többfelhasználós Subscription Szerződésében meghatározott jelentést kell társítani (ahogyan alkalmazható).

Kiegészítő Termék”: bármely termék vagy szoftver (kivéve egy Érintett Szoftver Jogosult Verzióját vagy bármely Kiegészítő Szolgáltatást vagy Támogatást), amelyet Maintenance Plan vagy Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének Előnyeként az Autodesk időről időre az Ön rendelkezésére bocsát, és amelynek további részletei (ha vannak) az Autodesk-fiókban találhatóak meg. A Kiegészítő Termékek többek között, de nem kizárólagosan, külön Telepítést igénylő eszközöket és egyéb különálló termékeket foglalhatnak magukban, amelyek az Érintett Szoftver Jogosult Verziójától függetlenül működnek.

Kiegészítő Szolgáltatások”: azon szoláltatások, így különösen, de nem kizárólagosan Webszolgáltatások (kivéve egy Érintett Szoftver Jogosult Verzióját vagy bármely Kiegészítő Szolgáltatást vagy Támogatást), amelyet az Ön Maintenance Plan vagy Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének Előnyeként az Autodesk időről időre az Ön rendelkezésére bocsát, és amelynek további részletei (ha vannak) az Autodesk-fiókban találhatóak meg.

Érintett Szoftver Jogosult Verziói”: az Érintett Szoftver legutóbbi verziója, amelyet az Autodesk tett általánosságban elérhetővé a Területen, valamint az Érintett Szoftver bármely korábbi verziója, amelyekhez a Korábbi Verziók Előnyei lettek rendelkezésre bocsátva az Ön részére az Ön Maintenance Pan Szerződése vagy a Többfelhasználós Subscription Szerződése alapján („Korábbi Verziók”), és amelyek az Autodesk-fiókban meghatározott vagy onnan elérhető Otthoni Használat Jogosult Terméklistáján megtalálhatóak.

Támogatás”: az Autodesk által általánosságban kínált program, amely alapján az Autodesk többet között technikai támogatási szolgáltatásokat nyújthat az Ön Maintenance Plan vagy Többfelhasználós Subscription Előnyeként (amelyik alkalmazandó), és amelynek további részletei az Autodesk-fiókban találhatóak meg.

Webszolgáltatások”: olyan web- vagy felhőalapú szolgáltatások, amelyekhez szükséges az internethez való csatlakozás, és egyéb, az Autodesk vagy az általa kijelölt jogi személy vagy különálló, az Autodesk vállalathoz nem kapcsolódó jogi személyek tulajdonában álló vagy általuk, illetve az ő érdekükben működtetett kiszolgálókon üzemeltetett vagy egyéb módon hozzáférhetővé tett szolgáltatások és funkciók.

2.  AZ OTTHONI FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ ELŐNYÖK

2.1  Bármely, az Érintett Szoftver Jogosult Verziójára vagy egy Kiegészítő Termékre vonatkozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződésben meghatározottak ellenére, Ön jogosult elvégezni, vagy az Ön munkavállalói számára engedélyezni az Érintett Szoftver Jogosult Verzióijának és/vagy egy Kiegészítő Termék második példányának a Telepítését és Hozzáférését egy olyan Számítógépen, amely a Területen helyezkedik el, de nem az Ön telephelyén található (ideértve egy, a munkáltató által biztosított vagy egy személyes tulajdonban álló, az Ön munkavállalójának otthonában található Számítógépet), és amely második példány kizárólag az Ön saját belső üzleti igényei céljából használható fel a vonatkozó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződésnek megfelelően, amelyet a jelen Előnyökre vonatkozó Szerződési Feltételek, vagy bármely alkalmazandó Korábbi Verziók Előnyeire vagy a Kiegészítő Termékek Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételek módosítanak vagy kiegészítenek. Az ilyen belső üzleti igények magukban foglalhatják, de nem kizárólagosan, a munkavállalók képzését és oktatását az Érintett Szoftver Jogosult Verziói és/vagy egy Kiegészítő Termék használatára.

2.2  Az Érintett Szoftver Jogosult Verziója és/vagy a Kiegészítő Termék a munkavégzés helyén Telepített, illetve Hozzáfért példányának neve általában „Elsődleges Licencia”, míg az Érintett Szoftver Jogosult Verziója és/vagy a Kiegészítő Termék a munkavégzés helyétől távol Telepített, illetve Hozzáfért példányának neve általában „Otthoni Felhasználású Licencia”. Az Otthoni Felhasználás Előnyei az Érintett Szoftverek és/vagy Kiegészítő Termékek nem minden verziója, vagy nem minden ország tekintetében érhetőek el.

2.3  Ha az Autodesk vagy egy forgalmazó Átváltott Subscriptiont biztosít Önnek, akkor az Átváltott Subscription hatályba lépésétől folytathatja, vagy az alkalmazottai számára engedélyezheti, hogy folytassák a Telepítést és a Hozzáférést bármely Otthoni Felhasználású Licenciához az adott Otthoni Felhasználású Licencia hátralévő engedélyezett időtartama alatt, feltéve, hogy (i) az Otthoni Felhasználású Licenciához kapcsolódó Érintett Szoftver Jogosult Verziója és/vagy a Kiegészítő Termék a részét képezi az Átváltott Subscriptionnek, és (ii) az adott Otthoni Felhasználású Licenciához az Ön vagy az Ön alkalmazottai által végzett Telepítés és Hozzáférés mindig a jelen Otthoni Felhasználás Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételek vagy az adott Átváltott Subscriptionre vonatkozó Otthoni Felhasználásra vonatkozó Szerződési Feltételek betartásával történik.

3.  AZ OTTHONI FELHASZNÁLÁS ELŐNYEIRE VONATKOZÓ SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

3.1 Az Ön Otthoni Felhasználási Előnyeire az összes alábbi feltétel vonatkozik:

3.1.1  Azon Otthoni Felhasználású Licenciák száma, amelyeket Ön Telepít, valamint amelyekhez Ön Hozzáfér, vagy amelyek Telepítését, valamint az azokhoz való Hozzáférést engedélyezi a munkavállalói számára, nem haladhatja meg az Ön Maintenance Plan vagy Többfelhasználós Subscription szoftverkövetés által érintett Elsődleges Licenciák azon példányainak számát, amelyek Telepítése, valamint az azokhoz való Hozzáférés az alkalmazandó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződés vagy bármely alkalmazandó Többfelhasználós Subscription Szerződés és bármely Korábbi Verziók Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételek vagy a Kiegészítő Termékek Előnyeire vonatkozó Szerződési Feltételek alapján megengedett.

3.1.2  Önnek be kell tartania az Autodesk által időről időre meghatározott, az Otthoni Felhasználású Licenciák beszerzésével kapcsolatos eljárásokat és szabályzatokat

3.1.3  Az Otthoni Felhasználású Licenciákhoz nem lehet egyidejűleg Hozzáférni azokkal az Elsődleges Licenciákkal, amelyekhez kapcsolódnak.

3.1.4  Az Ön, az Otthoni Felhasználású Licencia Telepítésére, valamint az ahhoz való Hozzáférésre vonatkozó jogosultsága az adott Otthoni Felhasználású Licencia hozzáférési kódjának az Autodesk általi kibocsátása napján kezdődik, és a következő dátumok közül a korábbiig tart: (1) az Ön Maintenance Plan vagy Többfelhasználós Subscription szoftverkövetésének (amelyik alkalmazandó) megszüntetése vagy lejárata; vagy (2) az dátum, amely tizenhárom (13) hónapra van ezen kezdődátumtól (amikor is az Otthoni Felhasználású Licencia tovább már nem működik);

3.1.5  Az Otthoni Felhasználású Licenciák nem alkalmasak a frissítésre, és az Autodesk nem pótolja azokat, ha elvesznek, ellopják azokat, vagy megsemmisülnek.

3.1.6  Támogatás az Otthoni Felhasználású Licenciák vonatkozásában nem érhető el.

3.1.7  Az Ön munkavállalója részére az Ön által biztosított Otthoni Felhasználású Licenciák Telepítésére, valamint azok Hozzáférésére vonatkozó engedélyt azonnali hatállyal meg kell szüntetni, amennyiben ezen munkavállaló(k) Ön általi foglalkoztatása megszűnik. Az Otthoni Felhasználású Licencia folytatólagos Telepítése valamint az ahhoz való Hozzáférés fenntartása egy volt munkavállaló vagy bármely, nem az Ön alkalmazásában álló harmadik fél által az Ön Maintenance Plan Szerződésének vagy Többfelhasználós Subscription Szerződésének (amelyik alkalmazandó) és az Ön alkalmazandó Autodesk Licencia és Szolgáltatási Szerződésének megszegését jelenti; és

3.1.8  Az Otthoni Felhasználású Licenciákra vonatkozó kérelmeket az Autodesk saját belátása szerint időről időre meghatározott eljárások szerint kell benyújtani.